Home

Meervoud kievit

BLIKVANGERS van 25-04 tot en met 01-05-2016 | Mergus

kievit / kievitten. Wat is juist? Er broeden kieviten / kievitten in het weiland achter de boerderij. Het meervoud van blik is blikken, maar het meervoud van kievit is kieviten (met één t). Het is een bijzondere spellingsregel: het woord kievit heeft geen klemtoon op de laatste lettergreep Je zou dan verwachten dat het meervoud van kievit kievitten is, maar het gaat om een i-klank zonder klemtoon, net zoals in monniken of viezeriken, dus is het kieviten. Ach, wandel nog eens door de voorjaarsweilanden. Er zijn meer woordparen waarbij een klein verschil in spelling geen betekenisverschil geeft Beter spellen - kieviten. Meer, klein, bezit, m/v | kieviten. Het meervoud van 'blik' is blikken, maar het meervoud van 'dommerik' is dommeriken (met één k). Het is een bijzondere spellingsregel: het woord dommerik heeft geen klemtoon op de laatste lettergreep Nederlands: ·(vogels) Vanellus vanellus een soort weidevogel Het rapen van de eieren van de kievit is een traditie in Friesland.··↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b Semagram. Een kievit is een weidevogel; is een vogel; is een dier [Afmeting] is 28 tot 31 cm lang [Geluid] neuriet, zingt; maakt een neuriënd of zingend geluid; maakt een geluid dat klinkt als kie-vit, waaraan het beest zijn naam dankt [Kleur] heeft een hoog voorhoofd met een zwarte kap en een zwarte kuif aan de kop; heeft een rechte rug die in de zomer donkergroen is met een paarse en.

Beschrijving. De kievit is een zeer talrijke, tot in China broedende, forse weidevogel van ongeveer 28 tot 31 cm groot en heeft een spanwijdte van 67 tot 76 cm. Het gewicht is tussen de 150 en 300 gram.. De rug is recht en in de zomer donkergroen met een paarse en koperen gloed, wat ook voor de bovenkant van de vleugels geldt tot aan het uiteinde met de witte toppen Woordherkomst en -opbouw. In de betekenis van 'steltloper' voor het eerst aangetroffen in het jaar 1287. enkelvoud. meervoud. naamwoord. kieviet. kievieten. verkleinwoord. kievietje De correcte schrijfwijze is: Kiwi heeft een meervoudsvorm die op 's (apostrof s) eindigt. Veel Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud eindigen op -y, -o, -u, -a of -i hebben een meervoudsvorm eindigend op 's. De apostrof wordt gebruikt om te voorkomen dat de uitspraak van het woord verandert be·h oe f·te (de; v; meervoud: behoeften, behoeftes) 1 gebrek aan: behoefte aan brandstof 2 verlangen naar hetgeen je mist: in een behoefte voorzien 3 zaak die je nodig hebt: in eigen behoefte(n) kunnen voorzien eigen onderhoud ¶ zijn behoefte doen naar de wc gaa

Bij woorden die eindigen op -ik of -it, zoals perzik, havik, monnik, dommerik en kievit, kan de i als een [ə] of als een zwakbeklemtoonde [i] uitgesproken worden. Ook bij deze woorden hebben de meervoudsvormen een enkele medeklinker: perziken, haviken, monniken, dommeriken, kieviten meervoud van het zelfstandig naamwoord kievit; Gangbaarheid. Het woord kieviten staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd kieviten herkend door kieviten. Het meervoud van 'blik' is blikken, maar het meervoud van 'dommerik' is dommeriken (met één k). Het is een bijzondere spellingsregel: het woord dommerik heeft geen klemtoon op de laatste lettergreep. Bij woorden die eindigen op el, es, et, ik, it waarop geen klemtoon valt, wordt in het meervoud de slotletter niet verdubbeld.Een paar voorbeelden 1) weidevogel met witte buik en zwart kuifje vb: de kievieten waren vroeg dit jaar Synoniem: kievit (2) 1) Dier 2) Eendachtige vogel 3) Klanknabootsing.. Meervoud van ? | www.meervoudvan.com Het meervoud van Nederlandstalige woorden is soms erg lastig. Met behulp van www.meervoudvan.com kun je snel en eenvoudig het juiste antwoord opzoeken

Bij het meervoud verdwijnt er een e en krijgt de overgebleven e een trema. De extra e verdwijnt om dat deze niet nodig is voor de klank. De trema wordt gebruikt, zodat we kunnen zien waar het begin van de nieuwe lettergreep is. Herkomst van het woord dieet Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale Taal, spelling, regelwoorden, meervouden trema. 1 Veel woorden die eindigen op ee, krijgen er in het meervoud soms ën bij. Zonder trema is het moeilijk uit te spreken: Twee - Tweeen Het meervoud van perzik, havik en monnik is met één k: perziken, haviken en monniken.. Klemtoon en klank. In deze woorden ligt de klemtoon op de eerste lettergreep: 'perzik', 'havik', 'monnik'.Omdat de tweede lettergreep geen nadruk krijgt, en de i hierin soms zelfs naar een uh-klank neigt, wordt de k in het meervoud niet verdubbeld.. Dit gebeurt niet alleen bij zelfstandige.

1 bal (de; m; meervoud: ballen; verkleinwoord: balletje) 1 bolrond voorwerp, gebruikt bij verschillende spelen: de bal ligt nu bij hem hij is nu degene die actie moet ondernemen; een balletje opgooien over iets zinspelend over iets beginnen te spreken, vooral om een stemming of houding te peilen; de ballen verstand hebben van iets er helemaal niets van weten 2 in bolvorm samengepakte massa. Het woord verlof heeft geen meervoud. Woorden zoals verlof hebben de term singulare tantum. Singularia tantum zijn woorden in het enkelvoud die geen meervoud hebben. Andere voorbeelden hiervan zijn overleg en goud. Als je een meervoud van verlof wilt gebruiken zou je het bijvoorbeeld als volgt kunnen oplossen: Hij heeft meerdere malen verlof meervoud (monniken) voorbereiding Maak een vergrote kopie van de woordenlijst met woorden met onbeklemtoond meervoud en hang deze op in de klas. opfrissen de kievit de havik de viezerik de luiwammes de kieviten de haviken de viezeriken de luiwammesen OPDRACHT 2 Schrijf het woord met het onbeklemtoond meervoud op

Het meervoud van woorden die eindigen op 'ie' Woorden die op ie eindigen, kunnen in het meervoud eindigen op ies, iën of ieën.. Veel mensen raken in de war met die iën en ieën.Toch is er een simpele regel voor: - meestal komt er ën aan het enkelvoud vast, - maar als de laatste lettergreep geen klemtoon heeft, komt er alleen een n bij en komen de puntjes op de e die er al stond Monniken, haviken, kieviten. December 1997. Terugkomend op een draad in nl.taal over de meervouden van monnik, havik, kievit en dergelijke woorden: Er werd toen gesuggereerd dat het lag aan de onbeklemtoondheid, maar zou niet de reden voor het niet verdubbelen van de eindletter zijn dat het klinkerteken ervoor als sjwa (stomme e) wordt uitgesproken, of werd toen de spelling werd vastgesteld

kievit / kievitten Smeets Tekstcreatie

 1. imalisme van grote rode vlakken of barbaarse abstracte kunst, maar portretten maakt en reusachtige kleurrijke natuurschilderingen. Een vrolijke, innemende snuiter bovendien. [2]··↑ ambachtsman op.
 2. Meervoud - 1. De meeste zelfstandige naamwoorden hebben een enkelvoud en een meervoud. Soms maak je het meervoud door 'en' achter het enkelvoud te zetten: de hond - de honden; de broek - de broeken; Als het enkelvoud een lange klinker (aa, ee, oo, uu) heeft, vervalt soms één van die klinkers: de aap - de apen; de paal - de pale
 3. Je schrijft het meervoud zonder apostrof als er geen uitspraakproblemen kunnen optreden. Dat is volgens de officiële spellingregels in de volgende gevallen: als het woord eindigt op een toonloze e: lente, lentes; na een klinker die je met twee of meer letters schrijft: shampoo, shampoos; na een klinker met een accentteken: café, cafés
 4. Kaarsen is een uitzondering. Meestal krijgen woorden die eindigen op rs een z in het meervoud, bijvoorbeeld laars - laarzen, baars - baarzen en beurs - beurzen.Dat kaarsen en laarzen anders worden uitgesproken en dus anders worden geschreven, heeft te maken met de etymologie (de ontstaansgeschiedenis) van deze woorden.. Voor woorden op -s gelden meestal de volgende regels
 5. Er is geen betekenisverschil, het gaat om een verschil in spelling. Een zelfstandig naamwoord op -s krijgt in het meervoud doorgaans een z: laars-laarzen, hals-halzen.In enkele gevallen blijft de s staan, omdat die in het meervoud ook gehoord wordt: impulsen, tendensen, walsen.In sommige gevallen zijn s en z beide goed, omdat beide uitspraakvarianten frequent voorkomen, zoals bij sponsen.

kieviet / kievit Schrijfwijzer

Beter spellen - kievite

 1. De f van bijvoorbeeld fotograaf, geograaf, hiëroglief, filosoof en antroposoof blijft ook in het meervoud staan.Dat komt doordat deze woorden rechtstreeks uit het Grieks zijn afgeleid. In Griekse woorden die op een f eindigen, verandert de f niet in een v voor de meervoudsuitgang -en: fotografen, geografen, hiërogliefen, filosofen, antroposofen, enz
 2. eco·no·m ie (de; v) 1 zuinigheid 2 de wetenschap die het menselijk streven naar welvaart tot voorwerp heeft 3 (meervoud: economieën) het geheel van de financiële voorzieningen, de handel en industrie van een land: nieuwe economie rond 2000 opgekomen term voor bedrijven die actief zijn op het gebied van internet, mobiele telefonie enz
 3. Juist is: 'In bijna alle eetcafés waren de sateetjes op, maar gelukkig had ons favoriete cafeetje nog wel satés.'. Cafés en satés. In het meervoud krijgen woorden die eindigen op een klinker die in z'n eentje een lange klank weergeeft, meestal apostrof + s: schema's, aloë's, Mini's, auto's, accu's, baby's.De apostrof geeft dan aan dat de klinker ook in het meervoud lang.
 4. Het arrangement Meervoud is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt
 5. Log hier in om direct te kunnen beginnen met schrijven (je LinkedIn gegevens worden nooit gedeeld)

kievit - WikiWoordenboek - Wiktionar

Wat is de betekenis van kieviten? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord kieviten. Door experts geschreven Met meervoud, of pluralis, worden die taalkundige vormen aangegeven die betrekking hebben op meer dan één zaak.Meervoud komt voor bij het zelfstandig naamwoord en het werkwoord, en daarmee samenhangend bij het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord.Ook bij het persoonlijk voornaamwoord is sprake van meervoud, alhoewel het daarbij niet om een met het enkelvoud samenhangende meervoudsvorm gaat. Antwoord. Het meervoud van bacterie wordt gespeld als bacteriën; het meervoud van industrie als industrieën.Naast de gewone meervoudsvorm ceremoniën is ceremonieën ook mogelijk. De regel is: wanneer de klemtoon op de [ie] valt, dan schrijven we ieë, heeft de [ie] geen klemtoon, dan schrijven we ië.. Toelichting. De regel die hierboven in het antwoord wordt gegeven voor woorden met de.

kievit - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek

Het gaat bij deze oefening om de meervoudsvormen van aap, parodie en mens. Vul de juiste vormen in. Sommige ------aap aaps aapen apen aappe Meervoud van baan is banen. Wil je weten welk lidwoord er voor baan moet? Of weet je niet of het jou of jouw baan is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag

Kievit - Wikipedi

 1. In deze spellingsopdracht staat het meervoud centraal. Leerdoelen. Na deze module: kun je woorden op correcte wijze in het meervoud zetten. Bijvoorbeeld de volgende woorden: grens; kans; drie; bacterie; blik; kievit; opa; café; musicus; decennium; Eindproduct. Je rondt deze opdracht af met de toets 'Meervoud'. De toets bestaat uit tien.
 2. Verloskundigenpraktijk Amersfoort - De Kei is gevestigd in (noord) Amersfoort en heeft drie verschillende locaties die bediend worden door twee teams
 3. Op Spellen Spelen kun je de nieuwste spelletjes gratis online spelen. Wij hebben zowel jongens spellen als meiden spellen. De online spelletjes zijn zorgvuldig geselecteerd op speelbaarheid en kwaliteit
 4. foutloos nederlands beter in spelling werkwoorden persoonsvorm: te vinden door van de zin een vraagzin te maken of van enkelvoud meervoud te maken ik he
 5. In deze spellingsopdracht staat het meervoud centraal. Na deze module: kun je woorden op correcte wijze in het meervoud zetten. Bijvoorbeeld de volgende woorden: grens kans drie kievit opa café musicus decennium; Eindproduct. Je rondt deze opdracht af met de toets 'Meervoud'. De toets bestaat uit tien meerkeuzevragen

kieviet - WikiWoordenboe

Is het meervoud van handvat handvaten of handvatten? Antwoord. Beide meervoudsvormen zijn correct. Toelichting. Het woord vat in de betekenis 'ton' heeft als meervoudsvorm vaten. Ook samenstellingen met dat woord vat hebben een meervoudsvorm op -vaten: bloedvaten, wijnvaten, biervaten enzovoort kievit - kieviten In deze woorden valt de nadruk niet op de laatste lettergreep en de regel is dat er dan geen verdubbeling van de laatste medeklinker optreedt. MAAK NU DE OPDRACHTEN: 16. Meervoud 1 17. Meervoud 2 Via: www.mijnblauw.nl > Nederlands > Schrijve Betekenis van 'bal' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Henk ging naar de dokter omdat hij last had van jeuk aan zijn 'ballen Het gaat niet om de -e. Woorden die op een -e eindigen, kunnen als meervoud een -n krijgen of een -s. Dat is inderdaad per woord verschillend. Gave wordt gaven, clausule wordt clausules. Ode mag in het mv zowel met -s als met -n. Om het zeker te weten, moet je dus in het woordenboek kijken Prachtige foto!! Alleen het meervoud van kievit is kieviten met een t en geen kievitten. (kijk maar in het woordenboek) Maar de foto is heel mooi!

Meervoud van kiwi

 1. Het meervoud Het meervoud van vlo, vlooien, is een curiosum, zij het geen unicum. Vlooien is een vreemde vorm, want onze taal heeft niet een achter­voegsel -ien of -jen om meervouden te vormen. Voor de vorm vlooi­en is ook nog geen echte verklaring gevonden
 2. Je leert in deze opdracht hoe je meervoud maakt van een zelfstandig naamwoord. Aan het eind van deze opdracht ken je het meervoud van zelfstandig naamwoorden en kun je het meervoud geven van de volgende woorden: grens, kans, drie, bacteriën, blik, kievit, opa, café, musicus en decennium. Eindproduct Je rondt deze opdracht af met de toets.
 3. Het is van belang dat uw boodschap overkomt zoals u deze bedoelt. Daarom geeft Smeets Tekstcreaties gratis taaladvies. Bijvoorbeeld op Facebook en LinkedIn. Lees gerust mee. tijdens een schrijftraining gaan we dieper in op taal, spelling, grammatica en stijl. U ervaart een nieuwe dimensie van schrijven
 4. De correcte spelling van het meervoud van cd is cd's, met een apostrof.. Cd is een initiaalwoord, dat is een afkorting die letter voor letter wordt uitgesproken [seedee]. Initiaalwoorden krijgen een apostrof in het meervoud en in afleidingen (cd's, cd'tje), en een koppelteken in samenstellingen (cd-speler).zelfstandige naamwoorden - spelling van meervoude
 5. Afrikaans (af): ·Ronde voorwerp gebruik by verskeie spele.· Ronde voorwerp.··Tot 'n bal saamdruk Vuis maak

Gratis woordenboek Van Dal

 1. kievitten. Foto ingezonden in de rubriek Natuur in Zeeland op de fotoswebsite ZeelandNet Fot
 2. De dodaars is onze kleinste futensoort. Deze schuwe watervogel is zelfs nog een slag kleiner dan het meer bekende waterhoen. De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en onderwatervegetatie
 3. Meervoud bij woorden op uitgang -ik, -it, -el, -es of -et: Valt de klemtoon op de laatste lettergreep? Dan verdubbel je de laatste letter van het woord en schrijf je daarna 'en'. Heeft de laatste lettergreep geen klemtoon? Voeg dan uitsluiten 'en' toe. Havik - Haviken Kievit - Kieviten Monnik - Monniken Engel - Engelen Luiwammes - Luiwammese

Dreumessen / dreumesen, havikken / havike

meervoud van het zelfstandig naamwoord meeuw. Bron: nl.wiktionary.org: 2: 0 0. meeuwen. Vrijwel iedereen denkt aan meeuwen bij het horen van de term 'zeevogel'. Toch zijn de meeste soorten meeuwen, zoals de stormmeeuw, de zilvermeeuw, de kokmeeuw en de grote en kleine mantelmee [.. Meervoud van getal is getallen. Wil je weten welk lidwoord er voor getal moet? Of weet je niet of het jou of jouw getal is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag

kieviten - WikiWoordenboe

BLOK 4 WEEK 1 LES 1 WOORD MET ONBEKLEMTOOND MEERVOUD 52 GA VERDER MET DE WERKWOORDEN OP BLADZIJDE 80. OPDRACHT 1 Schrijf het woord met het onbeklemtoond meervoud op. de leeuwerik de dreumes de monnik de perzik de de de de de kievit de havik de viezerik de luiwammes de de de de OPDRACHT 2 Schrijf het woord met het onbeklemtoond meervoud op Wonderlijke regel berooft bangeriken en vuiliken van tweede k JAAP DE BERG 13 mei 2014, 0:00. Taalvragen van lezers: 771 Waarom heeft 'hospikken' twee k's en 'bangeriken' maar één? Een. Aren Kievit (Oude-Tonge, 25 januari 1882 - Rotterdam, 1 maart 1955) was een Nederlands transportarbeider, politicus en vakbondsbestuurder. 21 relaties Bij het meervoud van woorden op onbeklemtoonde -et, -it, -ik -el en -es: lemmet - lemmeten , kievit - kieviten, dreumes - dreumesen, leeuwerik - leeuweriken , engel - engelen, lobbes - lobbesen, perzik - perziken Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een klinker Zoek het meervoud van de woorden in het kader. Schrijf de meervouden in het goede vak. schip - havik - waarheid - meerderheid - kievit - hoofdstad - minderheid - monnik - wijnglas woorden op -ik of -it woorden op -heid uitzonderingen Mooie foto's Benoem wat op de foto staat. Schrijf het meervoud bij de foto. 1 haviken kievite

weidevogel vogel die in uitgestrekte graslanden broedt In het meervoud ook vaak om soorten aan te duiden of voorbeelden van dergelijke vogels. De naam <i>weidevogel<-i> is geen officiële term binnen een classificatie of taxonomi Bij samenstellingen → lokeend, misoogst na een toonloze -e (spreek je uit als -uh) → babbelen (niet LL) na een lange klinker → kiezen, boeven na tweeklank → pijlen, kauwen, meiden bij meervoud van woorden op onbeklemtoonde -et, -it, -ik en -es → kievit, kieviten. Meervoud Terugkomend op een draad in nl.taal over de meervouden van monnik, havik, kievit en dergelijke woorden: Er werd toen gesuggereerd dat het lag aan de onbeklemtoondheid, maar zou niet de reden voor het niet verdubbelen van de eindletter zijn dat het klinkerteken ervoor als sjwa (stomme e) wordt uitgesproken, of werd toen de spelling wer Sommige zelfstandige naamwoorden kunnen wat het vormaspect betreft uitsluitend in het meervoud staan. Woordgroepen die met een dergelijk plurale tantum congrueren, krijgen ook de vormkenmerken van het meervoud. Of ze ook een meervoudige betekenis krijgen, is niet altijd makkelijk na te gaan bougíe = part of a car engine galeríe = gallery rúzie = row (disagreement) trálie = iron bar (on a window of a prison cell) |kievit = water/field bird leeuwerik = singing bird lemmet = blade of a knife (the metal part) bajes = prison (gevangenis) |punniken = see pic, click (verb) hannesen = being clumsy (verb)|Meervoud op 'ies' Als woorden op ie in het meervoud een s krijgen, schrijf je.

Kieviet - 5 definities - Encycl

onmiddelijk of onmiddellijk. Geplaatst door de TopicStarter: 31-05-08 10:33 . Mijn vriend en ik hebben een discussie over het woord 'onmiddelijk'. Volgens mij schrijf je het namelijk met één L, maar hij beweert dat het met dubbel L is Hoe schrijf je het meervoud van kievit? Kieviten. 100. Wat is de hoofdstad van Zwitserland? Bern. 100. Hoe worden de rijke mensen in de tijd van de Middeleeuwen genoemd? De adel of de edelen. 100. Noem twee soorten olifanten. Indische olifant en Afrikaanse olifant. 200 Het meervoud met -en. Veel woorden zet je in het meervoud door - en achter het woord te zetten: broek - broeken, hand - handen en riem - riemen. Bij de korte klanken: a, o, e ,u en i, maak je het meervoud door de medeklinker te verdubbelen en - en achter het woord te zetten: bak - bakken, bok - bokken en klit - klitten.. Bij de lange klanken: oo, aa, ee en uu maak je het meervoud door één.

K Meervoud van ? www

Noteer het meervoud van de zelfstandige naamwoorden tussen haakjes in de tabel. 1 Een professionele keuken is uitgerust met verschillende (fornuis). 10 In de paartijd zie je mannelijke (kievit) acrobatische capriolen maken in de lucht. 11 'Kninkles' is een modewoord voor rimpels rond de (knie) lemmeten, bezigen, leeuweriken, stencilen, kievit - kieviten (naast kieviet - kievieten); Hattemer. MAAR (2): Schrijf de -m- met een enkel teken in afleidingen van plaatsnamen met twee lettergrepen die eindigen op -um. Bussumer, Rottumer . Schrijf aan het einde van een Nederlands woord nooit tweemaal dezelfde medeklinker. Bij uitheemse woorde Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken (Deel van de) Triviale naam voor veel soorten behorend tot de familie Charadriidae (onderorde Charadrii van de Charadriiformes) en in het meervoud gebruikt voor de gehele familie. Zie ook 'kievit'. Plevieren zijn kleine tot middelgrote vogels (15-38 cm) met een korte, vrij dikke nek, compact gebouwd met een doorgaans rechte, korte of mi..

herfst - storm - etalage - eikel. de : snoek - baars - slang - haring. de : mees - muis - kievit - reiger. de : zee - vuurtoren - boot - berg. de : keuken - zitbank. Meervoud op -(en) n Werkgroep Nederlands BSO/PAV taalbeschouwing - meervoud 5 uitgave 2011-2012 2 Meervoud op -(en) n kliniek - duif - behulpzaamheid - vos - appel - lemmet - haai - lens - barones - baas - havik - perzik - vriend - kous - slaaf - bal - pet - werkzaamheid - fotograaf - dreumes - kievit - stommerik enkelvoud + en achtervoegsel heid. Meervoudsvormen op '-en' Echt lastig. Schip. Schepen. Stad. Steden. Overheid. Overheden. Nog lastiger. Bacterie. Bacteriën. Melodie. Melodieën. Twee. Tweeën. enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud kluif kluiven laars laarzen boef boeven huis huizen uitzondering fotograaf - fotografen opgelet! elf (11) - elven elf (sprookje) - elfen • Woorden op -ik en -it De i klinkt dof. De medeklinker verdubbelt niet na een doffe klank. Voorbeelden: havik - haviken, perzik - perziken, kievit - kievite 7 kievit - kieviten lemet - lemmeten dreumes - dreumesen Woorden uit vreemde talen Woorden uit vreemde talen hebben dikwijls een afwijkend meervoud. Tja, en ook die zul je uit je hoofd moeten leren... museum - musea (museums mag ook) basis - bases (basissen mag ook) centrum - centra (centrums mag ook) medicus - medici Alle meervouden staan ook in het Groene Boekje Human translations with examples: plural of ear, plural of bus, plural of hare, plural of pear 4.Speciale gevallen Meervoud Nederlands - Spelling Meervoud kliniek - duif - behulpzaamheid - vos - appel - lemmet - haai - lens - barones - baas - havik - perzik - vriend - kous - slaaf - bal - pet - werkzaamheid - fotograaf - dreumes - kievit - stommerik tafel - sofa - stag

 • Windows versies.
 • Auto met hoge bodemvrijheid.
 • Wentelteefjes met bruin brood.
 • Help Apple com iPhone.
 • Nextdoor app review.
 • Blauwe koraal.
 • Check flight routes.
 • Toyota Aygo 2008 problemen.
 • Welke verzekering vergoed labiacorrectie 2019.
 • Vuurwerk tekenen met wasco.
 • Edelsmeden starterspakket.
 • Zwangerschapsstreep geslacht.
 • Romanie Schotte Dewaele.
 • Passtuk IKEA keuken.
 • Notities delen.
 • Kiezen determineren.
 • Syndroom van Edwards.
 • Clockwise counterclockwise flutter.
 • Greenfee Santa Barbara Curaçao.
 • Basisschool Stevenshof.
 • Calcium arm dieet.
 • Parkeren Phantasialand.
 • What is gout in dutch.
 • 426 Natres.
 • Darminfarct symptomen.
 • Kwaliteit Ford Fiesta.
 • Neutron.
 • Catfish afleveringen.
 • Amberboom bemesten.
 • Kobo eReader resetten.
 • Regenjas heren.
 • Vrijgezellenfeest grappen.
 • Metos vaatwasser.
 • Sia Furler.
 • Kleur muur woonkamer.
 • Nextdoor app review.
 • 'T Zusje recepten.
 • Vurenhout behandelen met olie.
 • Muki Fashion retourneren.
 • Fire spirit MYTHOLOGY.
 • Molly Bloom real poker players.