Home

L12 schaal basisonderwijs

Voor leraren in het primair onderwijs en speciaal onderwijs zijn er drie functies: leraar L10, leraar L11 en leraar L12. Tot de cao PO 2018 - 2019 ging het om de LA-, LB- en LC-functie. De functies verschillen in taken en verantwoordelijkheden en worden daarom ook financieel verschillend gewaardeerd waarbij de leraar L10 in de [ Een startende leraar in het basisonderwijs krijgt bruto ongeveer € 3.100 per maand (salarisschaal L10). De taken van een leraar bepalen of hij in schaal L10, L11 of L12 valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft Naast L10 zijn er de salarisschalen L11 (voorheen LB), L12 (voorheen LC), L13 (voorheen LD) en L14 (voorheen LE). De salarisschalen hebben in het primair onderwijs allemaal vijftien 'treden'. Dat betekent dat je in vijftien jaar naar het maximum van de schaal kan 'opklimmen' • 2082 fte in schaal LC > schaal L12 = 2,4% • 105 fte in schaal LD > schaal L13 = 0,1% 2Basisonderwijs (73988 fte) • Het aantal leraren in L10 is 73,6% • Het aantal leraren in L11 is 25,9% • Het aantal leraren in L12 is 0,4% Leerkrachten Onderwijs- ondersteunend personeel Directie 7,2% 16,7% 76,1% 84%* basisonderwijs speciaal (basis. Schaal L10 Schaal L11 Schaal L12 Schaal L13 Schaal L14 Nr Bedrag Nr Bedrag Nr Bedrag Nr Bedrag Nr Bedrag 1 2563 1 2639 1 2691 1 2691 1 3392 2 2642 2 2729 2 2806 2 2806 2 3519 3 2723 3 2821 3 2927 3 2961 3 3633 4 2809 4 2916 4 3052 4 3124 4 3861 5 2896 5 3015 5 3184 5 3288 5 4114 6.

Welke functies zijn er voor leraren in het primair

 1. Deze schaal betekent het salarisniveau van de oude LB-schaal. Alle leraren LB gaan naar nieuwe schaal L11, salarisniveau iets lager dan LC. Alle leraren LC gaan naar nieuwe schaal L12, salarisniveau iets lager dan LD; Maximum LA was 3482, maximum L10 wordt 3875 Maximum LB was 3826, maximum L11 wordt 4228 Maximum LC was 4464, maximum L12 wordt 485
 2. In het basisonderwijs zijn er globaal gezien twee loonschalen: LA en LB. In een LB schaal krijg je meer salaris dan in een LA schaal. Als gewone leerkracht krijg je de LA schaal. De LB schaal geldt in het speciaal (basis)onderwijs en kan in het reguliere basisonderwijs gebruikt worden voor leerkrachten die een speciale opleiding en functie hebben
 3. Als leraar in het basisonderwijs begin je in L10 en kun je maximaal doorstromen naar L11. Daarnaast zijn er in elke schaal in totaal 15 treden. Normaliter staat elke trede voor één gewerkt jaar. Een voorbeeld: als starter zonder ervaring begin je in schaal L10 op trede één met een fulltime startsalaris van €2.678 bruto per maand
 4. Functiereeks Adjunct-directeuren, schaal A10-A12 Functie informatie Toelichting Deze voorbeeldreeks heeft betrekking op adjunct-directeuren in het primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
 5. Over het salaris van een leraar basisonderwijs gaan veel getallen rond. In de huidige cao po is het startsalaris van een pas afgestudeerde leraar in het basisonderwijs is € 2.678 per maand. Dat is zonder toeslagen zoals vakantiegeld en een eindejaarsuitkering, die ook onderdeel zijn van de arbeidsvoorwaarden in het po. Naarmate je langer in het onderwijs werkt, stijgt je salaris. Schaal en.

De salarissen van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs staan vast in de cao van het primair onderwijs.De meeste leraren beginnen ergens in schaal L10. Afhankelijk van je werkervaring, diploma's en verdere specialisaties kun je in een hogere schaal terechtkomen De functie bepaalt de schaal die van toepassing is. Tevens zijn er persoonlijke factoren van toepassing, bijvoorbeeld de hoeveelheid ervaring en bijkomende scholing en of trainingen die gevolgd zijn. Salaristabel primair onderwijs. Klik hier om de salaristabel voor docenten in het primair onderwijs te downloaden In het basisonderwijs zijn er 3 salarisschalen voor leraren: L10: salaris tussen de €2678 en €4113 per maand; L11: salaris tussen de €2758 en €4434 per maand; L12: salaris tussen de €2812 en €5070 per maand; In welke schaal je valt, is afhankelijk van je ervaring en het niveau van de functie Tot 2009 werden vrijwel alle leraren in het basisonderwijs in schaal LA uitbetaald. Sindsdien is het aandeel leraren in deze salarisschaal afgenomen tot 72,8% in oktober 2017. Het aandeel leraren in schaal LB nam juist toe tot 26,8% in oktober 2017. In het kader van de functiemix heeft de overheid hier extra middelen voor beschikbaar gesteld Per 1 september 2018 gelden de nieuwe voorbeeldfuncties voor leraren in het primair onderwijs. U wordt geacht deze eenmalig vast te stellen. Dyade geeft inzicht in deze nieuwe functiebeschrijvingen

Klopt het dat een medewerker die op een school in het speciaal onderwijs werkt niet meer automatisch in schaal L11 terecht komt. Is schaal L10 ook een optie? Voor alle leraren geldt dat per 1 september 2018 de nieuwe functiebeschrijvingen worden vastgesteld en dat op grond van artikel 5.1, lid 4 CAO PO leraren LA in L10, leraren LB in L11 en leraren LC in L12 worde De gemiddelde beloning van € 4.400 per maand is gewogen naar fte's en bevat alle leraren in loondienst in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) in Nederland. Dit betekent dat de beloning voor iedere combinatie van schaal en trede in L10, L11 en L12 maal het aantal fte in die trede gedeeld door het totaal aantal fte leraren Volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor het basisonderwijs moet een beginnend leerkracht in de laagste schaal (L10 of LA) minstens €2.678 per maand verdienen. Omdat er diverse beginschalen zijn (naast L10 zijn er ook L11 en L12), is het gemiddelde salaris van een startende leerkracht in het basisonderwijs in de praktijk €2.680 bruto per maand L10, L11, LB, LC? In welke schaal zit jij? In het onderwijs zijn er verschillende salarisschalen. Klik op jouw sector om te zien hoeveel je gaat verdienen. De bedragen zijn gebaseerd op basis van een fulltime aanstelling. Werk je parttime in het onderwijs? Dan worden de bedragen naar rato berekend. Salarsistabel PO Salaristabel VO Salaristabel MBO [

Speciaal basisonderwijs. Het speciaal basisonderwijs is een onderwijsvorm die bedoeld is voor moeilijk lerende kinderen en kinderen met opvoedingsmoeilijkheden die intensieve zorg nodig hebben. Bij deze kinderen is de zorg binnen het reguliere basisonderwijs niet genoeg onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) in Nederland. Dat betekent dat de beloning voor iedere combinatie van schaal en trede in L10, L11 en L12 maal het aantal fte in die trede gedeeld door het totaal aantal fte leraren. 3. Waarom is er voor gekozen om de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld op te nemen in de genoemde 4400 euro In het basisonderwijs zijn er 3 salarisschalen voor leraren: • L10: salaris tussen de €2678 en €4113 per maand • L11: salaris tussen de €2758 en €4434 per maand • L12: salaris tussen de €2812 en €5070 per maand. In welke schaal je valt, is afhankelijk van je ervaring en het niveau van de functie Professioneel personeelsbeleid als kwalitatieve impuls voor uw organisatie Personeelsbeleid waarin ruimte wordt gemaakt voor een evenwichtige verdeling van leraren over verschillende functies (L10/L11/L12) kan voor elk schoolbestuur een kwalitatieve impuls van de gehele organisatie betekenen. Zo hebben veel schoolbesturen het ook al ingezet: een koppeling van nieuwe functies aan scholing en. dienst in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) in Nederland. Dat betekent dat de beloning voor iedere combinatie van schaal en trede in L10, L11 en L12 maal het aantal fte in die trede gedeeld door het totaal aantal fte leraren. Vraag 3 Waarom is er voor gekozen om de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld o

4.228) of L12 (€ 2.619 - 4.851). Baangarantie Er zijn veel nieuwe docenten nodig in het basisonderwijs op Voorne Putten en Rozenburg. De kans op een baan als leraar is, na gebleken geschiktheid, de komende jaren dan ook erg groot. Een dienstverband in het onderwijs start vrijwel altijd met een aanstelling voor bepaalde tijd. Als he De meeste leraren in het basisonderwijs beginnen in schaal L10. Deze salarisschaal start bij € 2.563,- bruto per maand en groeit door tot maximaal € 3.875,- bruto per maand. Wanneer je het zij-instroom in beroep traject volgt, start je in veel gevallen ook in schaal L10 Een Intern Begeleider wordt ingeschaald in schaal 10 (primair of (voortgezet) speciaal onderwijs) wat neerkomt op een bruto maandinkomen van tussen de €2180 en €3633. Dit is exclusief vakantietoeslag (12 x 8% bruto maandinkomen) en eindejaarsuitkering

Wat verdien ik als leraar in het basisonderwijs

www.kalisto-basisonderwijs.nl Meer informatie? Wil je meer informatie, neem dan contact op met Anneke van der Waal, clusterdirecteur. Telefoon: 06-51813137 E-mail: vanderwaal@kalisto-basisonderwijs.nl. Solliciteren op deze vacature? Je kunt solliciteren via de knop 'Solliciteren' op deze vacature Tot 2009 werden vrijwel alle leraren in het basisonderwijs in schaal LA uitbetaald. Sindsdien is het aandeel leraren in deze salarisschaal afgenomen tot 72,6% in oktober 2017. Het aandeel leraren in schaal LB nam juist toe tot 27,0% in oktober 2017. In het kader van de functiemix heeft de overheid hier extra middelen voor beschikbaar gesteld Bekijk hier uw Fiskars L12 en bestel voor slechts €39.95. Gereedschapcentrum.nl, gereedschap voor iedereen. Bekijk ons voordelige assortiment

Overzicht van de salarisschalen, met bedragen berekend tot op het niveau van het bruto belastbaar maandsalaris. Elementen die de salarisschaal bepale L12 aandeel leraren 0,4% L12 aandeel leraren 13% L12 aandeel leraren 2% In het is basisonderwijs (exclusief speciaal onderwijs) is het aandeel in L10 72%. Iedereen kan dit nagaan op https://database.functiemix.nl/. Voor het po (inclusief speciaal onderwijs) is het aandeel in L10 61%. Vraag Zo'n schaal is opgebouwd uit een reeks bedragen van hoog tot laag die bij een of meerdere functie horen. De genoemde bedragen zijn brutobedragen voor een fulltime functie. Bij de tabel met salarisschalen staat vermeld of het een salaris per vier weken of per maand wordt berekend Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis. De Schaal Adaptief Functioneren (SAF) kunt u, na beantwoording van een aantal vragen, kosteloos downloaden van de website van de Universiteit van Amsterdam

Minister Slob van Onderwijs informeert over de gevolgen van de nieuwe cao Primair Onderwijs (PO) 2019/2020 voor het personeel in het basisonderwijs Wie als starter in het basisonderwijs gaat werken, verdient volgens Rijksoverheid.nl op fulltime-basis gemiddeld zo'n 2.678 euro per maand in de laagste schaal. Werk je fulltime in het voortgezet onderwijs? Dan is dat voor de laagste schaal 2.747 euro per maand. Een verschil van 69 euro per maand

Salaris onderwijs De Algemene Onderwijsbon

 1. Voor alle directiefuncties zijn nieuwe schalen A en D-schalen gemaakt. Daarbij gaan de adjunct-salarissen omhoog, waarbij A11 en A12 de spilfuncties zijn als er sprake is van beleidsverantwoordelijkheid. In de nieuwe D-schalen zal de DA-schaal verdwijnen. De D12-schaal kan worden aangemerkt als spilfunctie
 2. Cijfers over Jeugd en Opvoeding Basisschool (BAO school) Ook bekend als: school voor (regulier) basisonderwijs De basisschool verzorgt onderwijs in de wettelijk verplichte vakken, zoals taal en rekenen, en andere vakken, zoals godsdienstles
 3. Schaal is alleen maar een verhouding. Sommige mensen denken dat schaal iets te maken heeft met centimeters, maar dat is onjuist. Als iets op schaal getekend is, geeft de schaal de verhouding aan tussen de tekening en de werkelijkheid. Bij een schaal van 1:100 is een centimeter op de kaart 100 cm in werkelijkheid
 4. Het online portal voor het primair onderwijs met lesmateriaal, digibord tools, lespakketten, hulpmiddelen, werkboekjes, filmpjes en meer om uw les te verrijken
 5. schaal LA3. N.B. Een normfunctie leraar basisonderwijs en een leraar speciaal en/of voortgezet speciaal onderwijs bij eenzelfde bestuur is gelijktijdig niet mogelijk. Een normfunctie leraar basisonderwijs en leraar speciaal basisonderwijs is wel mogelijk. Informatie: Helpdesk, 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.n
 6. De AOb is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Met meer dan één miljoen leden is de FNV de grootste vakbond voor werknemers van Nederland
 7. De puntenenveloppe voor zorgbeleid (voor scholen voor gewoon basisonderwijs die geen deel uitmaken van een scholengemeenschap) en ICT worden voor elke school berekend op basis van het totaal aantal leerlingen (kleuter- en lager onderwijs van alle vestigingsplaatsen samen) ingeschreven op de teldag die van toepassing is voor de berekening van de lestijden volgens de schalen

Ontwikkelingsschalen_1_gewoon_basisonderwijs.docx 5/20. 6 1.6 Versiegeschiedenis VERSIE DATUM INFORMATIE OVER NIEUWE VERSIE /05/2018 Publicatie K-schalen en U-schalen /05/2018 Correctie ontwikkelingsschaal K6. Borgen en bijsturen: foutieve tekst bij 'Volgens de verwachting' aangepast. Ontwikkelingsschalen_1_gewoon_basisonderwijs.docx 6/2 Na een jaar steggelen is er een cao-akkoord in het basisonderwijs. Onder leiding van bemiddelaar Mariëtte Hamer zijn de vakbonden en de werkgevers het eens geworden over een loonsverhoging van 4.

 1. Minimum en maximum salaris voor Onderwijsassistenten - van € 1.479,31 tot € 3.713,29 per maand - 2021. Onderwijsassistenten verrichten andere dan onderwijskundige taken ter ondersteuning van onderwijskrachten en bieden zorg en toezicht in peuterklassen en op de basisschool
 2. Een Conciërge zit in schaal 4 (CAO Voortgezet Onderwijs) en een Hoofdconciërge in schaal 5. Dit betekent respectievelijk een bruto maandinkomen van tussen de €1573 en €2191 en €1604 en €2302 per maand. Daarnaast zijn in het onderwijs gunstige opleidingsmogelijkheden en voorwaarden rond parttime werken of ouderschapsverlof van toepassing
 3. Leraren basisonderwijs beginnen in schaal LA en kunnen doorgroeien naar LB, indien zij nevenfuncties uitoefenen, als intern begeleider, bouwcoördinator of MR-lid. De salarisschalen hebben 15 treden, het duurt dus 15 jaar om het eindloon te behalen, indien je niet onderhandelt of doorgroeit naar een hogere schaal

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren Arbeidsvoorwaarden basisonderwijs november 7, Op basis van competenties en ambities is het mogelijk om door te groeien naar schaal L11 (€ 2.639 - € 4.228 bruto per maand op fulltime basis) en L12 (€ 2.619 - € 4.851 bruto per maand op fulltime basis)

Onderhandelaarsakkoord cao-po: Forse salarisverhoging

LA / LB-schaal salaris basisonderwijs - uitleg begrippen

De code van je salarisschaal staat op je salarisbrief, bij 'code barema'. Ken je je salarisschaal niet? Je kan die vinden voor elk ambt of bekwaamheidsbewijs Basisonderwijs. Twee schalen, die starten bij 2563 euro bruto per maand tot maximaal 4228 euro na 15 jaar. Voortgezet onderwijs. Drie schalen, die starten bij 2601 euro bruto per maand tot.

Salaris Van Leerkrachten In Het Basisonderwijs

Thuisonderwijs of huisonderwijs is een onderwijsvorm waarbij ouders het onderwijs niet delegeren aan een school maar het zelf ter hand nemen.. Thuisonderwijs, al dan niet door een privéleraar, was met name voor de komst van door de overheid gefinancierde openbare scholen vrij algemeen Nieuwe cao basisonderwijs zet alle leerkrachten in hogere salarisschaal Primair onderwijs In recordtempo heeft het basisonderwijs een nieuwe cao gekregen. Kabinet en schoolbesturen betalen flink mee

een bruto maandsalaris van maximaal €9.367,- (schaal B5) Over deze werkgever Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden. De scholen van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden staan voor passend en eigentijds onderwijs,. Bekijk de directeur basisonderwijs vacature bij Leerplein055 in Apeldoorn op NationaleVacaturebank.n

Overzicht van de aanvullende algemene maatregelen voor het basisonderwijs Brengen en halen Voor groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder/verzorger het kind mag brengen en halen. Daarbij blijven zij buiten de school, houden 1,5 meter afstand. Het advies is om een mondkapje te dragen. Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar.

Wil jij graag het verschil maken in het basisonderwijs en heb jij echt oog voor het kind? Dan is de vacature van leerkracht misschien wel iets voor jou! Voo UTRECHT - De basisscholen gaan volgende week weer open, maar wel met verscherpte richtlijnen. Zo worden bij leraren sneltesten ingezet en bij één besmetting moet de hele klas naar huis voor een. Aanstelling voor 1 of 2 dagen als vakleerkracht ( L10-schaal) en 1 of 2 dagen als leerkrachtondersteuner (schaal 7). Inschaling in schaal L10 wanneer je zelfstandig voor de klas staat. Je verbindt je door middel van een studiecontract tot minimaal drie jaar na je afstuderen aan de RVKO. * ZIJ-INSTROOM VOOR EERSTE- OF TWEEDEGRAADS DOCENTE

Teaching is a work of heart Bij Driessen Onderwijs kan jij als (inval)leerkracht voor het basisonderwijs het verschil maken. Je hebt passie voor het basisonderwijs, maar je haalt geen voldoening meer uit je huidige baan? Wij van Driessen Onderwijs gaan samen met jou kijken naar jouw interesses en mogelijkheden... Driessen verbindt mens en werk in de sectoren overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Zo creëren wij werkgeluk voor meer dan 15.000 Talenten die op hun beurt miljoenen mensen gelukki Je wordt beloond met een marktconform salaris van minimaal €2563,- tot maximaal €3875,- schaal L10, conform CAO PO; Ontvang e-mailupdates voor nieuwe vacatures voor Leerkracht basisonderwijs in Eindhoven. Sluiten. Door deze vacaturemelding te maken, stemt u in met de Gebruikersovereenkomst,.

Ruim baan voor PO Salaris leraar basisonderwijs - Ruim

Salaris van een leraar in het po Onderwijsloke

Onderwijskundige begrippen bibliotheek. Elk begrip is beschreven in 100 woorden. Binnen een minuut weet u de betekenis van het begrip het regulier basisonderwijs en een functie leraar in het speciaal (basis) onderwijs. 5. Indien inschaling in de nieuwe schaal leidt tot een lager salaris of een lager uitzicht, behoudt de werknemer zijn oude salaris, inclusief toelagen, het uitzicht op hoger Lestijden volgens de schalen: 387. Totaal school: 352 + 387 = 739 X 0,945 (= 94,5 %) = 698,35 => 698 lestijden. De lestijden volgens de schalen in scholen voor buitengewoon onderwijs van type 5 kunnen slechts volledig worden aangewen

Salaris docent? Bekijk hier de loontabellen PO, VO, MBO

Salaris en andere arbeidsvoorwaarden - Liever voor de kla

Functiemix primair onderwijs Kengetallen Onderwijs in

 1. De Muldersteeg De Muldersteeg verzorgt speciaal onderwijs in de regio Oosterhout en omstreken / Breda. Wij bieden onderwijs aan leerlingen waarbij het regulier basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs geen passend aanbod kan bieden
 2. Een leerkracht in de hoogste schaal van het basisonderwijs (LC, weggelegd voor 0,3 procent van hen) eindigt op maximaal 5.294 bruto per maand (inclusief vakantiegeld). Een docent in het voortgezet.
 3. MeesterBaan heeft het grootste aanbod van vacatures in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Wanneer je solliciteert kom je direct in contact met de werkgever. Schrijf je vandaag nog gratis in en ontvang de vacatures in je mailbox
 4. istratief medewerker per 01-02-202

Functiebeschrijven en waarderen in het Primair Onderwijs

Online zoeken naar vacatures, banen en werk als leerkracht basisonderwijs in de provincie / regio Drenthe. Personeel gezocht: Nationalevacaturebank.nl is de vacaturebank met het meest complete aanbod van LBO, MBO, HBO en universitaire vacatures en jobs met een vast of deeltijd dienstverband Addendum bij OER bachelor Leraar Basisonderwijs, voltijd, 2020-2021, de Nieuwste Pabo t.b.v. afstudeerrichting Pabo Jonge Kind Specialist In september 2020 start afstudeerrichting Pabo Jonge Kind Specialist (JKS) bij de Nieuwste Pabo (dNP) en bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) Veelgestelde vragen bij protocol heropening (speciaal) basisonderwijs Terug Voor opening van de scholen per 8 februari 2021 is er een bijgewerkt protocol op deze site geplaatst

Video: In de vorige cao gold voor een leraar in het SO

Salarissen basisonderwijs - antwoord op vragen · Salaris

De middelbare scholen gaan zo snel mogelijk weer open, maar niet voor 1 maart. Dat heeft het kabinet dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. Eerder werd. We bieden je een mooie, afwisselende baan in het basisonderwijs! Daarnaast biedt Driessen een aantal interessante arbeidsvoorwaarden: Beloning met een salaris conform cao PO schaal L10 van min €2.678,- en max €4.113,-; Een reiskostenvergoeding van 13 cent per km vanaf 7 kilometer enkele reis

 • Tango jurk kopen.
 • Galajurken winkel Amsterdam.
 • Dutch east india company biggest company.
 • Pompeii bordeel.
 • Kaboom Hotel Maastricht.
 • Eva Eikhout Wikipedia.
 • Bo Derek vlechten.
 • Steigerhouten tafel bouwpakket.
 • Transporter Films.
 • Transparency International Nederland.
 • Waarom komen in de natuur geen lijgers voor.
 • Open dag SOMA College 2020.
 • Wereldkaart prikbord Xenos.
 • Busje huren ommoord.
 • Beudaert Kortrijk.
 • Spoorlijn Twente Groningen.
 • Trichomen oogstrijp.
 • Cellulitis behandeling Maastricht.
 • Beautynezz Instagram.
 • Vrienden in de buurt Facebook aanzetten.
 • NS Traject Vrij.
 • Horizon 2020 partner search.
 • De Standaard krant ochtend.
 • Dementie en tijdsbesef.
 • Hoe oud wordt een orang oetan.
 • Verjaardag vrouw Kat.
 • Looplijnen squash.
 • Studio te koop Genk.
 • BBQ saus maken pulled pork.
 • Mix rommy.
 • BE rijbewijs halen.
 • Best security Cam 2020.
 • Sloep huren Arkel.
 • Smoking huren Utrecht voorstraat.
 • Elsa Pataky instagram.
 • Waarom interview opnemen.
 • Hottentotten woord.
 • Multicollinearity VIF.
 • Vrienden in de buurt Facebook aanzetten.
 • Dansstijlen met partner.
 • Prikbord Blokker.