Home

Schildklierscintigrafie

Schildklierscintigrafie. Schildklierscintigrafie wordt gedaan bij aandoeningen van de schildklier. Tijdens de onderzoek geven we radioactief jodium en maken we opnames. Zo krijgen we meer informatie over het type schildklieraandoening. Ook meten we meestal de jodiumopname door de schildklier. Dit heet een uptakemeting of schildkliermeting Met een Schildklierscintigrafie kan de werking van de schildklier met een gammacamera in beeld worden gebracht. Dit doen we door een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof toe te dienen in een bloedvat. Uw schildklier neemt deze vloeistof in ongeveer 15 minuten op. Daarna worden de opnames gemaakt Wat is een schildklierscintigrafie met 99mTc? Met een schildklierscintigrafie met 99mTc onderzoeken we de vorm, grootte, ligging en werking van de schildklier. Ook bij patiënten met een overgevoeligheid voor jodium of röntgencontrastmiddelen kan dit onderzoek zonder problemen worden uitgevoerd

Cytomel | Schildklier nazicht & behandeling

Schildklierscintigrafie - UMC

 1. Schildklierscintigrafie. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de werking, vorm en grootte van uw schildklier. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De camera maakt vlakbij uw hoofd opnamen van de schildklier
 2. Een schildklierscintigrafie is een nucleair geneeskundig onderzoek waarbij de werking, de vorm en de grootte van de schildklier onderzocht worden. Wanneer krijgt u een schildklierscintigrafie? Uw klachten worden misschien veroorzaakt doordat uw schildklier niet goed werkt
 3. Schildklierscintigrafie (met of zonder uptake meting) Door uw behandelend arts is voor u een schildklierscintigram aangevraagd. Voor dit onderzoek krijgt u radioactief jodium toegediend. Op deze manier kan meer informatie verkregen worden over het type schildklieraandoening dat u heeft. Ook wordt meestal de mate va
 4. Een schildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof (tracer), de schildklierfunctie en eventuele afwijkingen hierin in beeld gebracht kan worden. Hoe bereidt u zich voor? U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek. In samenspraak met uw arts moet u tijdelijk stoppen met schildkliermedicatie
 5. Een schildklierscintigrafie is een onderzoek, waarbij afwijkingen aan de schildklier worden vastgesteld. Er wordt onderzocht wat de vorm van de schildklier is en of er onregelmatigheden in aanwezig zijn
 6. Schildklierscintigrafie De werkgroep oordeelt dat het vervaardigen van een schildklierscintigrafie geen plaats meer heeft in de eerste lijn. De ziekte van Graves is aangetoond bij de aanwezigheid van TSH-R-antistoffen

Een schildklierscintigrafie is een onderzoek waarmee schildklierdefecten worden opgespoord, bijvoorbeeld een vergrote of een te snel werkende schildklier. Voor dit onderzoek moet u drie keer komen. In deze folder leest u meer over dit onderzoek Schildklierscintigrafie Principe. Gedifferentieerde follikelcellen van de schildklier hebben de eigenschap om jodium in de vorm van iodide op te nemen via een zgn. actieve natrium-iodidepomp in de celwand en organisch te binden (zgn. organificatie). Alleen vitale schildkliercellen zijn hiertoe in staat Een schildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij een foto wordt gemaakt van de schildklier. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek Scintigrafie is het registreren van radioactieve vervalprocessen door middel van een permanent medium, meestal als een beeldvormende techniek in de geneeskunde.Hiertoe wordt aan de patiënt een radioactieve stof toegediend die zich bij voorkeur in een bepaald orgaan of afwijking ophoopt, waarna met een detector wordt nagegaan waar de toegediende activiteit zich na enige tijd (meestal een paar. Een schildklierscintigrafie I-123 pre-ablatie laat met behulp van de radioactieve stof I-123 zien hoeveel schildklierweefsel na een schildklieroperatie is achtergebleven. Hoe de behandeling verdergaat is hiervan afhankelijk. Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek Kleding Het.

Een schildklierscintigrafie wordt uitgevoerd bij afwijkende schildkliertesten in het bloed of bij mogelijke knobbels in de schildklier. Dat de dienst Nucleaire Geneeskunde deel uitmaakt van het Oncologisch Centrum hoeft u niet te verontrusten: veruit de meeste onderzoeken gebeuren voor goedaardige aandoeningen Veelgestelde vraag Wat is een scintigrafie?. Bij een scintigrafieonderzoek krijg je een kleine hoeveelheid radioactief gelabeld jodium (I-123) of technetium in je bloed via een infuus De schildklier is een orgaan in de vorm van een vlinder en is gelegen aan de voorzijde onderin de hals. Jodium, welke met het voedsel wordt opgenomen wordt in de schildklier opgenomen en vervolgens ingebouwd in het schildklierhormoon. De schildklierscintigrafie geeft de arts informatie over plaats, vorm, grootte en functie van de schildklier Een schildklierscintigrafie is een foto van uw schildklier die infor-matie geeft over het functioneren van uw schildklier. Ook wordt er gekeken naar de vorm, de grootte en de ligging van uw schildklier. Voorbereiding . Sommige schildkliermedicijnen kunnen de uitslag van dit onderzoe Voorbereiding. U moet niet nuchter zijn voor een schildklierscintigrafie. Het gebruik van sommige medicaties zal gedurende enkele tijd dienen stopgezet te worden, uw arts zal dit met u bespreken

Schildklierscintigrafie AV

 1. Schildklierscintigrafie m.b.v. Tc99m. Uw behandelend arts heeft voor u een schildklierscintigrafie m.b.v. Tc99m aangevraagd bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Doel. Met een schildklierscintigrafie met behulp van technetium is het mogelijk de vorm, grootte, ligging en functie van de schildklier te beoordelen. Voor het onderzoe
 2. Schildklierscintigrafie met jodium-123 uptake onderzoek nucleaire geneeskunde In overleg met uw behandelend arts krijgt u op de afdeling nucleaire geneeskunde een schildklierscintigrafie met jodium-123 uptake. In deze folder leest u informatie over dit onderzoek en hoe u zich erop voorbereidt
 3. Een schildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij de schildklier zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactief jodium. Nadat u deze stof via een drankje heeft binnengekregen, ontstaat in de schildklier een kleine hoeveelheid straling
 4. Achter op de folder die u krijgt, staat met welke medicijnen u tijdelijk moet stoppen. Andere medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken. Breng op de dag van het onderzoek een lijstje mee van de medicijnen die u gebruikt

Schildklierscintigrafie met 99mTc LUM

de vorm van de schildklier (schildklierscintigrafie met technetium) Informatie Meer informatie over uw onderzoek vindt u in de bijbehorende patiëntenfolder en in het volgende filmpje: Om deze video te bekijken moet u eerst akkoord gaan met inschakelen van alle cookies Tijdens de schildklierscintigrafie word je voor een heel groot apparaat geplaatst, met je kin op een steun. Dat is de camera. Vervolgens worden er een foto's van je hals gemaakt. Het is belangrijk dat je zo stil mogelijk blijft zitten tijdens het maken van de foto's. Duur van een. Schildklierscintigrafie. Een schildklierscintigrafie is een onderzoek van de schildklier met behulp van een zeer kleine hoeveelheid van een radioactieve stof. Die wordt toegediend aan de patiënt en zendt kortdurend straling uit. Een gammacamera (scanner) kan die straling meten en in beelden omzetten Schildklierscintigrafie In overleg met uw behandelend arts is besloten een schildklierscintigrafie te laten doen op de polikliniek Nucleaire geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is.

Schildklierscintigrafie - Het Groene Hart Ziekenhui

4 │ Schildklierscintigrafie Tijdens het maken van de foto-opnames ligt u op een onderzoekstafel en wordt er een camera boven uw hoofd en hals geplaatst. Na het maken van de foto-opnames zal de nucleair geneeskundige aan uw hals voelen om de grootte en de vorm van uw schildklier te bepalen Schildklierscintigrafie Binnenkort wordt u verwacht voor een schildklierscintigrafie onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Antoni van Leeuwenhoek. Met dit onderzoek wordt naar de vorm en functie van uw schildklier gekeken. In deze folder leest u wat dit onderzoek inhoudt en waar u rekening mee moet houden. Voorbereidin Schildklierscintigrafie uptake. Met een schildklierscintigrafie is het mogelijk de functie van de schildklier te bekijken en te berekenen. De dag voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een radioactieve capsule die u moet innemen met een slokje water Schildklierscintigrafie. Open de patiëntenfolder Schildklierscintigrafie. Corona-maatregelen. We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis. Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: Informatie voor patiënten Schildklierscintigrafie. De download zal vanzelf starten. Als de download binnen 3 seconden niet gestart is, klik dan hier om het bestand te downloaden. U bent nu hier Homepage Specialismen Nucleaire Geneeskunde Folders Schildklierscintigrafie. Wij staan voor u klaar. 078 654 11 11 WhatsApp stopt

Schildklierscintigrafie CWZ Nijmege

Publicatie Reeks In: Nucleaire Geneeskunde, onder redactie van G.de Haas; Verdegaal, W.P.; C.N.de Graaf; F.A.Garritsen. pag. 280-294, uitg.: Bohn, Scheltema & Holkema. Schildklierscintigrafie Onderzoek op Beeldvorming 2 (Nucleaire Geneeskunde) U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling Beeldvorming (Nucleaire Geneeskunde) voor een schildklierscintigrafie oftewel schildklierscan. in dit blad informeren wij u over dit onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op locati Schildklierscintigrafie voor jodium-uptake. Nucleaire Geneeskunde. Goes. 0118 425 291. maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur. Deze folder geeft u informatie over de schildklierscintigrafie voor jodium-uptake. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven

In CWZ Nijmegen kunt u terecht voor een schildklier scintigrafie. Met dit onderzoek wordt gekeken naar de werking, de vorm en de grootte van de schildklier Schildklierscintigrafie wordt gewoonlijk uitgevoerd met behulp van Technetium -99 m pertechnetaat of met Jodium -123.Scintigrafie levert informatie over de grootte van de schildklier en over de mate en verdeling van activiteit en kan zo helpen de oorzaak van een vastgestelde thyreotoxicose te achterhalen

Thyreotoxicose is een lichamelijke toestand waarbij er te veel schildklierhormoon in het bloed aanwezig is. Thyreotoxicose is geen ziekte, maar een symptoom: het gevolg van een onderliggende aandoening.. Een te grote hoeveelheid schildklierhormoon kan het gevolg zijn van het innemen van schildklierhormoontabletten (thyreotoxicosis factitia), maar is in de meeste gevallen het gevolg van een. SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE. Dienst Nucleaire Geneeskunde . Telefoon: 03 650 50 51 . 2 Geachte heer Geachte mevrouw. U bent door arts doorverwezen naar de afdeling Nucleaire een Geneeskunde voor een schildklierscintigrafie. Dit is een onderzoek waarbij het functioneren van de schildklier en ook de vorm, groott SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE MET TECHNETIUM OF JODIUM 1134 Afspraak afdeling Nucleaire Geneeskunde Mevrouw/meneer U komt voor een schildklierscan met Technetium/Jodium* * graag doorstrepen wat niet van toepassin Voorbereiding schildklierscintigrafie. Bepaalde medicijnen kunnen de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Lees daarom de folder schildklierscintigrafie goed door zodat u deze medicatie staakt voor het onderzoek. Verloop van het onderzoek. Een medisch nucleair medewerker spuit een licht radioactieve stof in een ader

Schildklierscintigrafie met behulp van Tc-99m-MIBI (LNG-064) Printable version (PDF) Het onderzoek is bedoeld om ziekteprocessen van de schildklier op te sporen of uit te sluiten Hieronder vind je een betekenis van het woord schildklierscintigrafie Je kunt ook zelf een definitie van schildklierscintigrafie toevoegen. 1: 0 0. schildklierscintigrafie. Onderzoek met behulp van een radioactieve stof waarmee de werking, de vorm en de grootte van de schildklier worden onderzocht Schildklierscintigrafie Deze folder geeft u informatie over een schildklierscan (schildklierscintigrafie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. onderdeel van . Schildklierscan 2/2 08-9 \ 9 de foto. Hiervoor komt u op een tafel te liggen 1 SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE MET UPTAKE-BEREKENING 285. 2 Afspraak afdeling Nucleaire Geneeskunde Mevrouw/meneer Dag Datum Tijdstip Denkt u eraan uw recente jaarkaart van het Sint Franciscus Gasthuis mee te nemen. Indien deze verouderd is, kunt u hem laten wijzigen bij het Inschrijfbureau. U vindt deze direct bij binnenkomst links in de Centrale Hal. 3 Inleiding U komt naar het Sint Franciscus.

Schildklierscintigrafie UZ

 1. der actief (vb. een koude nodule) zij
 2. Schildklierscintigrafie. Wat is een schildklierscintigrafie? Dit is een onderzoek waarbij door injectie in een ader van een licht radioactieve stof een afbeelding wordt gemaakt van uw schildklier. Hierop wordt de grootte, de vorm en de functie van de schildklier beoordeeld..
 3. Een schildklierscintigrafie is een onderzoek van uw schildklier waarbij gekeken wordt naar het functioneren van de schildklier. Ook wordt gekeken naar de vorm, de grootte en de ligging van de schildklier. Voor het onderzoek krijgt u een licht radioactieve vloeistof ingespoten
 4. Voor dit doel is bepaling van antistoffen tegen de TSH receptor en/of schildklierscintigrafie geïndiceerd, tenzij de oorzaak van de thyreotoxicose reeds duidelijk is (b.v. bij aanwezigheid van een evidente Graves' ophthalmopathie)
 5. Indien je in de maand vóór de schildklierscintigrafie denkt een onderzoek met contraststof te hebben gehad (CT onderzoeken met contrast, coronarografie,), dien je de arts hierover te informeren. Best worden er 6 weken voorzien tussen het onderzoek met contraststof en de schildklierscintigrafie. Verloop van het onderzoe
 6. Schildklierscintigrafie . U werd door uw arts doorverwezen voor het ondergaan van een schildklierscintigrafie. Dit onderzoek maakt het mogelijk de werking van uw schildklier te evalueren. Voorbereiding. Gelieve u in te schrijven aan het onthaal van het ziekenhuis met uw identiteitskaart

Video: schildklierscintigrafie - Máxima M

Nierperfusie (MAG3) | slideum

Schildklieraandoeningen NHG-Richtlijne

Schildklierscintigrafie en uptake - Isal

Schildklierscintigrafie (Schildklierscan) U krijgt een schildklierscan. Een andere naam hiervoor is schilklierscintigrafie. Hiermee kan de arts de werking, vorm, ligging en grootte van uw schildklier meten. Bovendien kan de arts onderzoeken wat de oorzaak is als de schildklier te veel hormonen maakt Nucleaire onderzoeken - schildklierscintigrafie. Wat is een schildklierscintigrafie? Dit is een onderzoek waarbij door injectie in een ader van een licht radioactieve stof een afbeelding wordt gemaakt van uw schildklier. Hierop wordt de grootte, de vorm en de functie van de schildklier beoordeeld √ Betekenis √ Functie √ Klachten en symptomen van de schildklier (trage-, snelle-, vergrote-, en ontstoken schildklier) √ Lees hier meer ->

Nucleaire geneeskunde | AZ Jan Portaels

Schildklierscintigrafie - Universitair Ziekenhuis Gen

Een schildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof, de schildklierfunctie en eventuele afwijkingen (hyperthyroidie, hypothyroidie, warme of koude noduli) in beeld gebracht worden samenvatting p7 ng onderzoeken en uitvoeren voor schildklierscintigrafie en bijschildklierscintigrafie schildklier follikelcellen van de schildklier hebben d Dr. Jean-Luc Coolens studeerde als arts af aan de K.U.Leuven in 1977. Nadien specialiseerde dr. Jean-Luc Coolens zich verder in endocrinologie en in nucleaire geneeskunde Een schildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof, de schildklierfunctie en eventuele afwijkingen hierin in beeld gebracht kan worden. Sentinel Node procedure. Door het inspuiten van een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof kunnen we de lymfedrainage bestuderen

Schildklierscintigrafie - Bravis ziekenhui

Om u zo goed mogelijk te helpen bij wat u zoekt, plaatsen wij cookies. Hiermee verzamelen wij informatie over het gebruik van onze website om deze verder te verbeteren en om u beter te informeren en voor te lichten op onze website Schildklierscintigrafie Met Uptake Jodium 123; Deze website maakt gebruik van cookies. Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten De schildklier is een orgaan gelegen aan de basis van de hals rond de luchtpijp en bestaat uit een linker en rechter kwab. De schildklier neemt jodium uit het bloed en maakt hiermee schildklierhormoon dat nodig is voor een goede stofwisseling Bij een schildklierscintigrafie wordt gebruik gemaakt van een kleine dosis radioactief product. Een camera, gevoelig voor gammastralen, zet de waargenomen signalen om in beelden. Deze beelden verschaffen informa-tie over de opname van de toegediende stof in het schildklierweefsel. Di

Scintigrafie - Wikipedi

TY - BOOK. T1 - Stralingsbelasting van patienten bij schildklierscintigrafie met 123I, 131I en 99mTc. AU - Huyskens, C.J. PY - 1979. Y1 - 1979. M3 - Rappor Schildklierscintigrafie met Tc99m Wat is een schildklierscintigrafie? Een schildklierscintigrafie is een onderzoek van uw schildklier waarbij gekeken wordt naar het functioneren van de schildklier. Tevens wordt gekeken naar grootte, vorm en ligging van de schildklier. De voorbereiding U kunt voor dit onderzoek normaal eten en drinken

Jan Yperman Ziekenhuis | Knobbel in de schildklier

Schildklierscintigrafie NUCLEAIRE GENEESKUNDE CAMPUS HENRI SERRUYS OOSTENDE Deze folder geeft u informatie over het verloop van het onderzoek en over de straling. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen heb-ben neem dan gerust contact op met ons. Alle onderzoeken gebeuren enkel op afspraak. Contactinformatie 059 555 19 Jodium in de vorm van I-123 of I-131 wordt via de natrium-jodidetransporter (NIS) opgenomen in de schildkliercel en ingebouwd in het thyreoglobuline, de zogeheten organificatie. Pertechnetaat (TcO4-: technetium) lijkt als klein anion op jodium en wo Schildklierscintigrafie Schildklierscintigrafie met Tc-99m Author: MCM Plus Subject: Schildklierscintigrafie met Tc-99m Created Date: 12/10/2020 1:15:20 AM.

 • Asymmetrisch gezicht operatie.
 • Vegan yoghurt maken.
 • Schoolgebouw te koop Zuid Holland.
 • Wandelvakantie April.
 • Literaire non fictie betekenis.
 • Camping meer van Annecy met hond.
 • Bumper zwart maken verfbrander.
 • Michelin CrossClimate Plus XL.
 • Anti perspirant deo.
 • Kever 1303S.
 • Vermogen berekenen met weerstand.
 • Baby Einstein Nederlands.
 • Kapsels voor dik stug haar.
 • Texel dit Weekend.
 • Bestand pictogram wijzigen Windows 10.
 • Hoeveel muesli per dag paard.
 • Kunnen apen zweten.
 • IPC meaning.
 • Witte beestjes in bramen.
 • Nike OUTDOOR jas.
 • Verschil natte en droge maculadegeneratie.
 • Longan kweken.
 • NS Traject Vrij.
 • ACSI camping Berchtesgaden.
 • Jaguar D Type kit car.
 • Vluchten naar USA corona.
 • Primo rapper.
 • Live cricket Match.
 • Botenbeurs.
 • Aluminium U profiel 25 mm Karwei.
 • Tenniselleboog ervaringen.
 • Borussia Mönchengladbach shirt.
 • IKEA wandrek ypperlig.
 • Sodexo account.
 • VSM keelpijn Kind.
 • Clusterhoofdpijn wiki.
 • Medela shield.
 • Fooddrop inloggen.
 • Meubel groothandel Barneveld.
 • Psycho educatie trauma.
 • Passiebloem extract.