Home

Datalek betekenis

datalek

Betekenis datalek Er is één definitie voor het woord datalek: (informatica) het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van beveiligde informatie aan een onvertrouwd publiek; Bron: WikiWoordenboek, CC BY-SA 3.0. Uitspraak datalek Beluister het audiostand om te horen hoe je datalek uitspreekt Datalekken kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan wanneer privacy- en persoonsgevoelige gegevens: al dan niet met opzet zijn gestolen of zijn kwijtgeraakt. Denk in dat laatste geval aan het verlies van bijvoorbeeld gegevensdragers met privacygevoelige data op straat of in de trein; op een onrechtmatige manier zijn verwerkt De AVG definieert een datalek als volgt: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens

Wat is een datalek? Melden of niet? En de sancties

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Of zonder dat dit wettelijk is toegestaan Als u een datalek in uw organisatie heeft ontdekt moet u dat in principe melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Niet elk datalek hoeft te worden gemeld, u moet hierbij zelf een afweging maken. In de wet staat dat 'ernstige' datalekken zonder vertraging (niet later dan 72 uur na ontdekking) bij de Autoriteit Persoonsgegevens moeten worden gemeld Hoe zit het met het datalek bij de GGD? donderdag 28 januari 2021. Persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders worden verkocht aan criminelen. Het gaat om onder meer naam, Zoekt u de betekenis van een computerterm? Klik of tik op een letter in de groene balk en de woordenlijst van de betreffende letter opent Een datalek wordt gedefinieerd als het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van beveiligde informatie aan een onvertrouwd publiek Een datalek kan ontstaan als gevolg van een beveiligingsprobleem, waardoor cybercriminelen toegang krijgen tot zakelijke computerbestanden met persoonsgegevens of DDoS-aanvallen kunnen uitvoeren

De datalek definitie: wat is een datalek precies

Een datalek is het opzettelijk of onopzettelijk naar buiten komen van vertrouwelijke gegevens Betekenis datalek De definitie van datalek is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens: Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie Definitie datalek: bij inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (volgens artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). In de praktijk betekent dit dat beveiligde informatie vrijgegeven wordt door een organisatie aan een publiek dat eigenlijk geen toegang zou mogen hebben tot deze persoonsgegevens datalek: Het onrechtmatig (dus zonder toestemming van de desbetreffende bedrijven of overheidsinstanties) toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of op enige wijze openbaar maken van persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een 'kraak' van de door die organisatie getroffen beveiligingsmaatregelen of onachtzaamheid Zelf datalek melden Heb je zelf een datalek of andere kwetsbaarheid in een systeem of website gevonden, dan kun je een zogeheten responsible disclosure-melding doen. Je meldt het dan bij de betreffende organisatie, zodat deze het probleem kan verhelpen voordat kwaadwillenden er misbruik van kunnen maken

Wat is een datalek? - Privacy Zeke

Melden van datalekken Wat is een datalek? De AVG spreekt van een 'inbreuk in verband met persoonsgegevens' (in het spraakgebruik een 'datalek') wanneer een inbreuk op de beveiliging leidt tot het verlies, of het ongeoorloofd wijzigen, verstrekken, inzien of anderszins verwerken van persoonsgegevens Datalek voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. Mijn belangrijkste adviezen: zorg dat je je beveiliging op orde hebt en verzamel geen persoonsgegevens als daar geen reden of juridische grondslag voor is. Wat je niet hebt, hoef je ook niet te beveiligen

IT-risico’s: waar lig jij wakker van?

Begin september heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via BNR bekendgemaakt dat zij 3400 meldingen van een datalek hebben ontvangen. Dat zijn zo'n 425 meldingen per maand. Dit aantal valt erg mee omdat naar schatting van de AP zo'n 135.000 organisaties omgaan met persoonsgegevens. Een verklaring voor dit geringe aantal meldingen kan zijn dat organisaties niet weten dat ze te maken. Controleer of uw e-mail en wachtwoord gestolen zijn door de Emotet malware. English text below. De politie heeft gegevens in beslag genomen die zijn verzameld door Emotet malware.Tussen de illegaal verkregen gegevens kunnen ook uw e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden zitten

'Datalek met 235 miljoen profielen Instagram, TikTok en YouTube' Je hebt het einde van deze lijst bereikt. Kijk voor meer artikelen op onze homepage.. In 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bijna 27.000 datalekmeldingen. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 2018. Sinds de invoering van de meldplicht datalekken in 2016 blijft het aantal meldingen stijgen datalek o (informatica) het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van beveiligde informatie aan een onvertrouwd publiek; Afgeleide begrippen. datalekdienst; Gangbaarheid. Het woord 'datalek' staat niet in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie. Meer informatie. Zie Wikipedia voor meer informatie

Voorkom hoge boetes voor datalekken Neem nu contact met ons op Het nieuwe schrikbeeld voor organisaties: ongemerkt het risico lopen dat gevoelige bedrijfs- of persoonsgegevens weglekken. Met alle kans op reputatieschade of zelfs een boete tot maximaal 820.000 euro tot gevolg.Voorkom dat dit schrikbeeld rondom een datalek werkelijkheid wordt Een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er een aanzienlijke kans is dat het datalek nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast moeten de personen wier gegevens zijn gelekt ook geïnformeerd worden zodra het waarschijnlijk is dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer

Datalek Er is alleen sprake van een datalek als zich daadwerkelijk een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Bij een beveiligingsincident moet u bijvoorbeeld denken aan het kwijtraken van een USB-stick, de diefstal van een laptop of aan een inbraak door een hacker. Maar niet ieder beveiligingsincident is ook een datalek Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens

Wat is een datalek? AVG Onlin

1 PROCEDURE MELDPLICHT DATALEKKEN Er is sprake van een Datalek indien persoonsgegevens als gevolg van een beveiligingsincident in handen vallen van onbevoegde derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een zoekgeraakte USB-stick, de diefstal van een laptop, een die is verstuurd aan verkeerde (of ten onrechte zichtbare!) adressen of de inbraak door een hacker Datalek Basis Plus: Duur: 2 dagen. Betekenis voor de eigen organisatie - wat moet mijn organisatie doen om te voldoen aan de meldplicht datalekken? We besteden aandacht aan technische beveiliging, organisatorische maatregelen zoals het inrichten of aanpassen van het incident managementproces, het beleggen van verantwoordelijkheden in de. 5.2 Analyseer impact datalek 8 Gevolgen voor betrokkenen 8 Gevolgen voor eigen organisatie 8 5.3 Meld datalek aan AP 9 5.4 Meld datalek aan betrokkenen 9 5.5 Meld datalek aan overige partijen 9 6 Prioritering informatiebeveiligingsincident 10 Bijlage 1: Checklist datalekken CSIRT 13 Bijlage 2: Communicatie beveiligingsincidenten 1 plichtig datalek, kan duiden op substantiële problemen in de organisatie vooral betekenis toekomen aan de uitzondering voor activiteiten met uitsluitend persoonlij-ke of huishoudelijke doeleinden, van art. 2, tweede lid, onder a, Wbp. dit is concept publicatie - graag nog niet uit citere Elk datalek welke plaats vindt dient bijgehouden te worden in een incidentenlog waarin de onderstaande zaken zijn opgenomen. Aanvankelijk van het type datalek, de betrokken personen en de mogelijke gevolgen kan besloten worden om het wel / niet aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen te melden; de meldplicht hiervan ligt echter bij jouw organisatie als verantwoordelijke van de.

Verklarend woordenboek. Onze verklarende woordenboeken helpen je met het vinden van de betekenis van een woord. Naast de definitie van woorden bevat het woordenboek ook voorbeelden, synoniemen en andere gerelateerde termen Je wilt klanten benaderen maar je weet niet of dit mag vanwege de AVG privacyregels. Aan de hand van 10 vragen bepaal jij welke acties je moet nemen om aan de wet te voldoen. Zo word jij AVG-proof en voorkom je een boete

Gegevens van ongeacht welke grootte, vorm en snelheid opslaan met Azure Data Lake. Maak Big Data-analyses mogelijk, ontwikkel massaal parallelle programma's en schaal deze in op toekomstige groei Dromen hebben vaak een diepere betekenis met betrekking tot je gevoelens en gedachten Een goede nachtrust is belangrijk, maar dromen over je partner die vreemdgaat helpt daar niet bepaald aan mee. Wat voorheen de bewerkersovereenkomst heette, wordt sinds het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 voortaan de verwerkersovereenkomst genoemd. Hoewel die term ondertussen aardig ingeburgerd geraakt is, blijft het voor bedrijven soms nog steeds lastig om te bepalen of zij wel of geen verwerkersovereenkomst moeten hebben Al snel kwam er een eigen betekenis aan vast te hangen, wachtwoorden en gebruikersnamen van 150 miljoen gebruikers gelekt werden wat dit het grootste datalek van 2018 maakt (tot nu toe). Ook giganten zoals Ebay, Adobe en Uber werden al gehackt. Wat is het gevaar van een datalek

Datalek. Je moet er alles aan doen om persoonsgegevens veilig te bewaren. Toch een datalek door een verloren USB-stick of laptop? Dan moet je dat binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat was al zo onder de wet Datalekken. Die gaat per 25 mei 2018 dus op in de GDPR, net als de Cookiewet Sinds 1 januari 2016 bent u verplicht om een (ernstig) datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen College bescherming persoonsgegevens (CBP). Of een datalek gemeld moet worden is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen De AVG maakt het voor de Autoriteit Persoonsgegevens mogelijk hoge boetes op te leggen. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet. Behalve een boete loopt de organisatie ook het risico op negatieve publiciteit. Er zijn inmiddels diverse voorbeelden van organisaties die het (landelijke) nieuws haalden vanwege een datalek Inleiding De invoering van de Wet datalekken per 1-1-2016 heeft tot consequentie dat overheden nog zorgvuldiger met vernietiging van persoonsgegevens om moeten gaan dan ze mogelijkerwijs al deden (of niet). Bij overheden is in dat geval niet alleen rekening te houden met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), maar ook met de Archiefwet 1995 (AW95)

Wat is een datalek? Melden of niet? Wat zijn de sancties

 1. Datalek melden YER Associates Traineeship Terug. Detachering Technology Public Finance Vastgoed, Bouw & Infra IT Human Resources Legal Sales Food, Feed Betekenis → Facilitair manager. 2. Assistant. Betekenis → Secretaresse. 3. Vice-President of Consumer Connection. Betekenis → Hoofd advertenties & marketing. 4
 2. Betekenis 'regulerend' Je hebt gezocht op het woord: regulerend. re·gu·l e ·ren (reguleerde, heeft gereguleerd) 1 regelen. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis
 3. Bij het versturen van een e-mail heb je drie opties: 'Aan', 'CC' en 'BCC'. Weet jij precies wat het verschil is tussen deze drie? Vanaf nu wel
 4. Voor het eerst raasde een storm over Nederland met een eigennaam, storm Ciara. Die zorgde voor vertraagde vluchten en beschadigde auto's, maar voor zover bekend niet voor ernstig lichamelijk letsel

1 De Autoriteit Consument en Markt draagt er zorg voor dat haar besluiten bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen als bedoeld in artikel 8, tweede tot en met vijfde lid, van richtlijn nr. 2002/21/EG in elk geval door:. a. het bevorderen van concurrentie bij het leveren van elektronische communicatienetwerken, elektronische communicatiediensten, of bijbehorende faciliteiten. Zijn zij wel goed geinformeerd over de betekenis van GGD zet printfunctie ict-systemen voor coronatests toch uit na datalek 19:35 FC Groningen op Rapport: 'Op dit niveau mag dat. Datalek GGD: wat kan u gebeuren? Dinsdag 26-01-2021 werd bekend dat persoonlijke gegevens van miljoenen Nederlanders in criminele handen terecht kwamen. Twee verdachten die werkten in het corona-callcenter van de GGD, boden de gegevens van mensen die zich op corona lieten testen te koop aan via social media

Het verwerken van persoonsgegevens voor het uitvoeren van de politietaak (politiegegevens) valt onder de Wpg. Buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van NS moeten in voorkomende gevallen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Wpg en ondersteunen politie bij hun opsporingstaken - Heeft het datalek (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens? In het navolgende worden bovenstaande vragen met behulp van stroomschema's opgesplitst in deel-vragen. Voor de betekenis van de begrippen wordt verwezen naar Hoofdstuk 2 van dit Datalekkenpro-tocol Het idee voor een maatschappelijke dienstplicht krijgt veel aandacht deze verkiezingen. PvdA, PVV, CU, CDA, SGP, VNL en Nieuwe Wegen zijn voor. Maar volgens onderzoeker Stan Meuwese mag het. De verwerker (onder de Wbp 'bewerker') is in deze AVG-serie al regelmatig zijdelings aan bod gekomen, maar onze specifieke aandacht heeft deze tot nu toe nog niet gekregen. In dit deel van onze AVG-serie zal daarom inzichtelijk worden gemaakt welke veranderingen er plaatsvinden voor de verwerker onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Terminologie Om te Vervolg

Datalek Webwoordenboek

VoetbalTV hoeft een boete van 575.000 euro aan de Autoriteit Persoonsgegevens niet te betalen. Het onlineplatform voor amateurwedstrijden kreeg de boete eerder dit jaar, omdat het uitzenden van. Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen en processen hierop inrichten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de AVG op een rijtje gezet Een van de mooiste attracties van Peru vind je halverwege de kust, midden in de droogste woestijn op aarde. Het is een streep woestijn tussen de Grote Oceaan en het Andesgebergte, waar sinds de laatste IJstijd geen regen van betekenis is gevallen. Omstreeks 400 voor Christus hebben de Nazca die in. Datalek kost gemiddeld vier miljoen dollar . 23 juli 2019 12:14 Niet alleen speelt Werk.nl al jaren geen rol van betekenis meer bij het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Werving en selectie is voor het overgrote deel in handen van brokers, uitzendbureau's,. Het jaar 1914 heeft voor het Wachttorengenootschap een bijzondere betekenis. Omvang schade door datalek GGD nog onbekend, minister De Jonge door het stof. Best gelezen MEER .

Wat verstaan we allemaal onder een datalek

Een datalek: wat nu? 26 januari 2021 door Debby Meijer-van der Leest 0. De AVG stelt organisaties verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Lukt dit niet, en vindt er een datalek plaats, dan moet dit gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).. Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE Euronext Paris LIS Euronext Lissabon CHX CBOE Europe, grote(re) EU aandelen NAV Volgens Aegon zijn 67 klanten getroffen door het datalek. Zij kregen een hypotheekoverzicht in de brievenbus met de naam van een andere klant erop AMSTERDAM (AFN) - Tientallen klanten van Aegon hebben abusievelijk een verkeerd hypotheekoverzicht opgestuurd gekregen. De oorzaak is een datalek bij de verzekeraar en financieel dienstverlener 13.15-14.00 Betekenis voor de JGZ 14.00-14.45 Betekenis voor de infectieziektenbestrijding 14.45-15.00 Theepauze 15.00-15.45 Betekenis voor het (wetenschappelijk) onderzoek 15.45-16.30 Casusistiek 16.30-17.00 Slotdiscussie, wat heb je geleer

Met de Cyberverzekering verzekert u uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking en cybercrime 24/7 hulp Doe de gratis scan De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt vanaf 2018 in de hele Europese Unie. Met de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU hetzelfde geregeld Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. De AVG geeft regels over welke doelen gerechtvaardigd zijn. Elke verwerking van persoonsgegevens moet teruggevoerd kunnen worden op één van de verwerkingsgrondslagen die in artikel 6 van de AVG worden genoemd

Wat is een datalek? En hoe zit het met de meldplicht

 1. Wat is de betekenis van phishing en wat kan je hier als mkb-ondernemer tegen doen? Dat zijn vragen die bij veel ondernemers spelen. Ondanks alle waarschuwingen regent het slachtoffers van phishing. Dit artikel vertelt je waar je als ondernemer op bedacht moet zijn
 2. Profiel Ahmed Aboutaleb De burgervader die vermanend kan zijn als een Berberse vader Ahmed Aboutaleb, die vorige week opzien baarde met een aan de relschoppers (en hun ouders) gerichte video, werd zonder hoofdbrekens in de gemeenteraad herbenoemd als burgemeester van Rotterdam
 3. Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) of r esponsible disclosure is het op een verantwoorde wijze en in gezamenlijkheid tussen melder en organisatie openbaar maken van ICT-kwetsbaarheden. Iedereen kan een responsible disclosure-melding doen bij een bedrijf, overheidsinstantie of andere organisatie. De organisatie heeft dan de kans om de kwetsbaarheid op te lossen
 4. Blogs Blogs Om je op de hoogte te houden van alle relevante juridische ontwikkelingen, schrijven wij continu artikelen over de meest recente ontwikkelingen.; Kennisbank Kennisbank De kennisbank is bedoeld als naslagwerk om de betekenis van de definities die in de artikelen worden gebruikt op te kunnen zoeken.; Nieuws Nieuws Om je op de hoogte te houden van relevante (juridische) ontwikkelingen.
 5. g; C3b-1 - Informatiebeveiliging, verdieping; C4a - Lifecycle data protection.

Datalek en Burgerlijke geldboete · Bekijk meer » Database. Een database, gegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Nieuw!!: Datalek en Database · Bekijk meer » Defensie van België. Met Defensie (Frans: La Défense) wordt de Belgische krijgsmacht of het Belgisch. Bits of Freedom heeft alweer haar Zwartboek datalekken bijgewerkt. Door onvoldoende beveiliging van de website was het mogelijk om de database achter websites van Karakter Uitgevers, Karakter Interactive, Loes den Holland en Visual Steps uit te lezen. De gegevens van duizenden klanten waren tot vor

Meldplicht datalekken Autoriteit Persoonsgegeven

 1. A data lake is a system or repository of data stored in its natural/raw format, usually object blobs or files. A data lake is usually a single store of data including raw copies of source system data, sensor data, social data etc., and transformed data used for tasks such as reporting, visualization, advanced analytics and machine learning.A data lake can include structured data from.
 2. Op die manier. Dat vind ik nog steeds raar: de verantwoordelijke krijgt het datalek pas in de gaten wanneer de ontvanger dit signaleert, dus die schiet niets op met jouw wachten. En melden bij de AP als ontvanger van een datalek kan formeel helemaal niet. Je kunt wel een signaal geven of een tip, daar gelden geen termijnen voor
 3. Wanneer is sprake van een datalek en moet dit dan gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens of zelfs aan de patiënt of cliënt? Kan een boete worden opgelegd als geen melding gedaan wordt? Moet een privacybeleid in de praktijk aanwezig zijn en wat moet daar allemaal in staan
 4. Datalek Een datalek. De nachtmerrie van elke ondernemer. Het is sneller gebeurd dan je denkt en het is niet altijd digitaal. Het lek moet binnen de 72 uur gemeld worden bij de autoriteiten. Dankzij de 'Datalek'-module van MyDigi hoef je zelf niet uit te dokteren wat er moet gebeuren mocht zoiets voorvallen

Slechte beveiliging kan leiden tot een datalek en vervolgens tot misbruik van deze gegevens. Bijvoorbeeld voor identiteitsfraude. Maatregelen voor beveiliging. Om datalekken te voorkomen, moeten ondernemingen die persoonsgegevens opslaan, deze volgens de Wbp beveiligen en hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen Overzicht van de inhoud van een verwerkersovereenkomst. Wanneer wordt die gebruikt, wat wordt erin geregeld en natuurlijk de uitzonderingen. Voordat de AVG inging werd de term bewerkersovereenkomst gebruikt Wat is een jaarrekening? Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo'n jaarrekening, mede omdat je elk jaar aan de Kamer van Koophandel je jaarrekening moet sturen. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide

Koopovereenkomst betekenis

Video: Datalekken: wat zijn de gevolgen en hoe ze te voorkome

Hoewel de GDPR in 2018 pas officieel van kracht wordt, doe je er goed aan om nu al de nodige maatregelen te treffen. Wij spitten de wetgeving voor je uit en presenteren de belangrijkste punten in vijf vragen De redenen hiervoor zijn ten eerste dat de effectiviteit van de meldplicht snel aan betekenis zal verliezen wanneer elk denkbaar datalek, hoe gering ook, in aanmerking komt om te worden gemeld. Ten tweede zou een meldplicht zonder enige beperking tot een nodeloze belasting van bedrijfsleven en overheid leiden 'Organisaties verzamelen en koppelen steeds meer informatie. Ook kunnen ze steeds meer doen met deze Big Data. Ze willen kansen benutten, maar natuurlijk zonder de continu aangepaste en strenger wordende privacywetgeving te overtreden,' zegt mr. Rik Geurts, advocaat bij Van Iersel Luchtman Advocaten en één van de sprekers bij de collegereeks Big Data van Nyenrode Business Universiteit - Heeft het datalek (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens? In het navolgende worden bovenstaande vragen met behulp van stroomschema's opgesplitst in deelvragen. Voor de betekenis van de begrippen wordt verwezen naar Hoofdstuk 2 van dit Datalekkenprotocol

 • Nova Scotia Duck Tolling Retriever for sale.
 • Vurenhout behandelen met olie.
 • SJS 1.
 • Basalt Dorpel.
 • Wetmatigheid synoniem.
 • Val Berlijnse Muur datum.
 • Geluid afzuiging wiet.
 • Witte aanslag tong baby.
 • Medical Pet Shirt Pets Place.
 • Blink studio nl inloggen.
 • Safety stock quantity.
 • Noorse Kaap.
 • Duurste katana ter wereld.
 • Paardenfotograaf Zeeland.
 • Minnie Mouse Zeeman.
 • Nikon Coolpix W300 aanbieding.
 • AB InBev Traineeship.
 • Schoorsteenbrand Stadskanaal.
 • Duingeest fase 2.
 • 6 smaken Ayurveda.
 • Archief weekblad De Tijd.
 • Juwelier grillz.
 • Dierenarts dierentuin opleiding.
 • Stuwwal Utrecht gelderland.
 • 聖旗 ジャンヌ.
 • Funda Middelbeers.
 • Afvalolie ophalen prijs.
 • Wat gebeurt er met restafval in België.
 • Bertram Beerbaum partner.
 • Beste reistijd Chalkidiki.
 • Tochtstrip voordeur.
 • Kettingbotsing Houthalen.
 • Te koop Amsterdam Noord.
 • Marilyn Monroe.
 • Uitgaan Leiden corona.
 • Signalementskaarten Veenhuizen.
 • Maranza Italië.
 • Ringfoto Harderwijk.
 • De Club van Sinterklaas.
 • Probiotica Trekpleister.
 • Idol lyrics BTS.