Home

Atomen en moleculen

Atomen

Koop Molecuul bouwdozen - Breed assortimen

Moleculen en atomen (de basis) Wetenschap: Scheikund

Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit. Wanneer een molecuul opgedeeld zou worden in nog kleinere deeltjes zouden de chemische eigenschappen veranderen. Een molecuul is opgebouwd uit atomen die in een vaste rangschikking van chemische bindingen met elkaar verbonden zijn. Een chemische stof is gedefinieerd door de atomen waaruit het molecuul bestaat en de onderlinge scheikundige verbindingen die tussen de at Atomen zijn heel erg klein, tussen de 0,1 en 0,5 nanometer groot. Een haar is ongeveer 500.000 keer zo breed als één atoom. Je kunt atomen dus niet zien zonder speciale apparatuur. Atomen kunnen samen met andere atomen moleculen vormen. Als twee waterstofatomen bijvoorbeeld samengevoegd worden met een zuurstofatoom dan wordt dit watermolecuul

Het grootste verschil tussen atoom en molecuul is hun grootte; een atoom is de kleinste component van een element terwijl een molecuul uit twee of meer atomen bestaat Het verschil is dat bij ionen het aantal elektronen verschilt van het (totaal) aantal protonen in het molecule. Is dat gelijk aan elkaar dan is het een molecule (of atoom), verschilt dit dan is het per definitie een ion. Overigens kunnen ionen alleen in bijzondere omstandigheden bestaan Toch zijn moleculen niet het kleinste dat er bestaat. Bij lange na niet. Ze bestaan zelf ook weer uit nog kleinere deeltjes: de atomen. Elk molecuul is opgebouwd uit twee of meer atomen die met elkaar verbonden zijn. Soms veel meer. Het aantal atomen bepaalt of een molecuul groot is of klein. De kleinste moleculen bestaan uit twee atomen Wanneer atomen elektronen delen of uitwisselen om gelukkig te zijn, blijven ze bij elkaar. Gelukkige atomen vormen moleculen! Met deze revolutionaire benadering van het lesgeven in scheikunde, kun je je eigen gelukkige atomen maken! Met dit fysieke en digitale systeem ontdek je de wereld van moleculen op een intuïtieve, praktische manier

1 Herhaling leerstof klas 3 1) Stoffen, moleculen en atomen Scheikundigen houden zich bezig met stoffen. Betekenissen van stof zijn onder andere: - Het materiaal waar kleding van gemaakt is; - Fijne vuildeeltjes; - Datgene wat je moet leren; - Stof in de chemische betekenis, te weten: een hoeveelheid deeltjes Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Zo is water opgebouwd uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof. De twee atomen waterstof en de ene atoom zuurstof bij elkaar vormen water. Als je de atomen uit elkaar haalt dan is het geen water meer atomen, moleculen, symbolen, index en coëfficiëntChemie Overal deel 3HV Hoofdstuk 3.

Schooltv: Clipphanger - Wat is het verschil tussen

 1. Thema over atomen en moleculen. Vakinhoudelijk deel van een thema over atomen en moleculen, omgezet in een Wikiwijs arrangement vanuit een prototype van een kennisbank scheikunde van het voormalige Ruud de Moor Centrum van de OU. Oorspronkelijke auteurs en samenstellers van de kennisbank: Jan de Dobbelaere, Ingrid Holtkamp en Jan Lutgerink
 2. Atomen zijn de kleinste deeltjes waarin materie met scheikundige methoden opgedeeld kan worden. Een atoom is onvoorstelbaar klein; er gaan meer atomen in een glas water, dan glazen water in alle oceanen op aarde. Atomen vormen de kleinste bouwsteen van ieder chemisch element. Alle atomen van een gegeven element hebben hetzelfde atoomnummer: ze bevatten hetzelfde aantal protonen. Neutrale atomen hebben evenveel elektronen als protonen. Een ion is een geladen atoom dat een tekort.
 3. Atomen en moleculen De stenen op aarde, een pak yoghurt, je eigen lichaam: alles bestaat uit materie. Wat gebeurt er als je materie, bijvoorbeeld een liter water, deelt en alsmaar verder deelt? Uiteindelijk houd je één molecuul water over. Als je een molecuul nog verder opsplitst maak je hem kapot, het is dan geen water meer
 4. 3.3 atomen en moleculen. Water en waterstof verschillen in eigenschappen omdat de moleculen van die stoffen verschillend zijn. Atomen vormen de bouwstenen van molecuul. Moleculen vormen de bouwstenen van een stof. Symbolen zijn bedacht om atoomsoorten weer te geven. Index: geeft aan hoeveel atomen er van één atoomsoort in een molecuul zitte

Thema over atomen en moleculen en periodiek systeem. aristoteles, atomaire massa-eenheid, atomen, atoom, atoombouw en periodiek systeem, atoomkern, atoommassa. Avogadro zelf heeft geen idee hoeveel atomen/moleculen er in een liter gas zitten, behalve dat het er heel veel moeten zijn. De officiële definitie van Na, het getal van Avogadro, is niet gebaseerd op het aantal deeltjes in een liter gas, maar hangt daar wel nauw mee samen (zie de volgende paragraaf) Atomen en Moleculen Introductie set - Thames en Kosmos. Thames & Kosmos: Atomen en Moleculen Introductie setMet deze set van Thames en Kosmos: Atomen en..

Opbouw van atomen. Atomen bestaan zelf weer uit nog kleinere deeltjes. Die heten elementaire deeltjes. Een elementair deeltje is een deeltje dat niet meer te splitsen is. De atoom heeft een kern en daaromheen een wolk van elementaire deeltjes. De kern van de atoom is opgebouwd uit elementaire deeltjes met de naam proton en neutron Wat is het verschil tussen moleculen en atomen? Een vraag van Jan, 15 jaar. Hoewel er heel veel verschillende stoffen bestaan, zijn er op aarde maar een honderdtal verschillende atoomsoorten of elementen. Elk element heeft een naam (vaak in het Latijn) en wordt voorgesteld door een symbool. De waterstofdeeltjes en de zuurstofdeeltjes leken immers ook niet op elkaar. Zo'n heel klein deeltje van een bepaald element heet nu een atoom. Nu weet je dus, dat een water molecuul bestaat uit twee waterstofatomen en één zuurstof atoom. Er zijn ruim honderd verschillende elementen bekend. Dus bestaan er ook ruim honderd verschillende atomen

Materie & Moleculen VWO 1 Drie fasen, 2 Van der Waalskracht, 3 Welke fase?, 4 Brownse Beweging, 5 Molecuultheorie, 6 Atomen en moleculen, 7 Plasma, 8 Massa, 9 Kristalrooster, 10 Temperatuur, 11 Treinrails, 12 Thermometer, 13 Druk, 14 Raam, 15 Flesje, 16 Duikboot, 17 Wet van Boyle, 18 Algemene gaswet, 19 Druk en temperatuur, 20 Plantenkas, 21. Hiernaast worden er atoomsoorten getoond in verschillende moleculen.. Hiernaast staan JXUwMDJlJXUwMDFmJXUwMDBjJXUwMDE3 moleculen afgebeeld. Het zijn JXUwMDNjJXUwMDE2JXUwMDFiJXUwMDBj verschillende soorten moleculen met in totaal JXUwMDJlJXUwMDFmJXUwMDAzJXUwMDBj verschillende soorten atomen De moleculen van een stof die als element voorkomt, zijn opgebouwd uit één of meer gelijksoortige atomen. Zo bestaat een molecuul zuurstof uit twee atomen zuurstof. De schrijfwijze voor een molecuul zuurstof is daarom O 2. Hetzelfde geldt voor de gassen stikstof (N 2) en waterstof (H 2) Leer hoe moleculen gebouwd zijn. Onze molecuulbouwdozen worden gebruikt op school,. universiteit en thuis. Bekijk het hele assortiment Een molecuul is de groep atomen die aan elkaar zijn gebonden voor het bestaan van een element of verbinding die kan deelnemen aan elke chemische reactie. Bijvoorbeeld: O2 is het molecuul zuurstofgas dat twee zuurstofatomen bevat. H2SO4 is een molecuul zwavelzuur dat twee waterstofatomen bevat, een zwavel en twee zuurstofatomen

Een atoom is het kleinste deeltje van de materie dat een scheikundige verbinding met een ander atoom of een molecuul kan aangaan. Een atoom heeft een kern, opgebouwd uit protonen en neutronen, waar de elektronen zich in een baan omheen bewegen. Deze deeltjes hebben massa en een andere eigenschap die elektrische lading wordt genoemd: Het proton draagt een positieve eenheidslading, aangegeven. Moleculen hebben geen lading en de atomen zijn gebonden door de covalente bindingen. Moleculen kunnen erg groot zijn (hemoglobine) of erg klein (H. 2), afhankelijk van het aantal atomen dat is aangesloten. Het type en het aantal atomen in een molecuul worden weergegeven door de molecuulformule Atomen Of het nu een molecuul is (dat opgebouwd is uit atomen die in een vaste rangschikking van chemische verbindingen met elkaar verbonden zijn), of een volledig levend organisme: uiteindelijk wordt alles bepaald door de manier waarop atomen zich binden en de manier waarop bindingen breken. Dit is echter ontzettend lastig te doorgronden MOLECULEN zijn de deeltjes waaruit een bepaalde stof of materiaal bestaat. Bijvoorbeeld watermoleculen (H2O). Moleculen bestaan uit kleinere deeltjes en als de een molecuul opsplitst is het niet meer dezelfde stof. ATOMEN zijn de bouwstenen van moleculen. H2O bestaat bv uit twee H-atomen en één O-atoom Moleculen versus verbindingen . Er is een molecuul ontstaan wanneer twee of meer atomen chemisch reageren en combineren. Verbinding is ook een molecuul, maar het bevat een atoom van minimaal twee of meer elementen

wat is het verschil tussen een molecuul en een atoom

Atomen en moleculen klas 3 - YouTube

Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie Atomen en moleculen 2. Auteur Guy De Witte Gepubliceerd op 24 augustus 2016 24 augustus 2016. Atomen vormen moleculen door middel van hun elektronen. Elektronen bewegen razendsnel doorheen de atomen waardoor het onmogelijk te bepalen is waar een elektron zich op een bepaald moment bevindt De tegenwoordige theorie gaat in eerste benadering niet verder dan atomen en moleculen en laat de filosofische vragen meestal buiten beschouwing. i>Atomen volgens Leucippus en Democritus De _atoom_theorie gaat terug op de Klassieke Oudheid, de tijd waarin door Griekse denkers de eerste min of meer samenhangende theorieën over de werking van de natuurprocessen werden bedacht Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Een molecuul is het kleinst deelbare deel van een stof dat nog steeds dezelfde eigenschappen heeft als de oorspronkelijke stof. molecuulformule. C 6 H 12 O 6. In een molecuulformule wordt aangegeven hoe de verhoudingen tussen de verschillende atomen in het molecuul liggen

Elk molecuul bestaat zo uit zijn eigen atoomsoort of atoomsoorten. Als bekend is hoe een molecuul is opgebouwd, kunnen we dit noteren in een formule. Ook de fase waarin de stof zich bevindt is in formule-taal weer te geven. Wanneer een stof ten slotte deelneemt aan een chemische reactie, gaan de moleculen stuk en vormen de atomen nieuwe moleculen Heeft een atoom bijvoorbeeld 7 protonen in de kern dan hebben we te maken met een stikstofatoom. Het aantal protonen van een atoom noemen we ook wel het atoomnummer. In Binas-tabel 99 of op het schutblad van ScienceData staan de atoomnummers van alle atomen weergegeven. Voorbeeld Boor heeft atoomnummer 5 en heeft dus 5 protonen

Thema 4: Verfijning materiemodel: atomen en moleculen. 1. Moleculen Hoe kunnen stoffen in kleinere deeltjes verdeeld worden? breken malen verbrijzelen oplossen verdampen. De kleinere deeltjes: niet meer zichtbaar met het blote oog. molecule Allerkleinste bouwsteentjes waaruit een stof opgebouw Deze moleculen kom je vaak tegen als je het hebt over onze hobby. Kort samengevat: Er is een verschil tussen atomen en moleculen. Het zijn allebei hele kleine deeltjes. Een stof bestaat uit moleculen en een molecuul bestaat uit kleine bouwstenen, genaamd atomen Moleculen en atomen. In de derde klas heb je geleerd dat moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Welk van onderstaande foto's laat zien dat moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Bestaan moleculen uit atomen. De explosie van benzine geeft een duidelijke hint dat er atomen zijn in de moelculen ja.

Atomen en energie (moleculen) Wetenschap: Natuurkund

Elementen; atomen en moleculen - PDF Gratis downloa

Het getal van atomen die aanwezig zijn in een bepaald ionen of een molecuul is wat bijdraagt aan het verschil tussen monatomische en polyatomische. De twee woorden mono en poly geven het algemene idee over het molecuul; Mono betekent single en poly betekent veel. Monatomische verwijst naar de ionen of moleculen met een enkel atoom Atomen en moleculen Self-inkt stempel CuteStamp. Van shop CuteStamp. 5 van 5 sterren (55) 55 recensies € 13,80. Een molecuulformule is een opsomming van de atomen in een molecuul. Een molecuulformule van een stof wordt gemaakt door het soort atoom te benoemen en daarna in subscript te vermelden hoeveel van dit soort atomen het molecuul bevat. Een makkelijk voorbeeld is waterstof, H 2 Een atoom heeft een aantal eigenschappen die betrekking hebben op hoe het met andere atomen samen moleculen kan vormen. Echter, kleur, smeltpunt, geleidbaarheid, smaak... en dergelijke zijn geen eigenschappen van een atoom, maar van moleculen. - Een element is een soort atoom. Bijvoorbeeld, ijzer, natrium, chloor en lithium zijn elementen

Molecuul - Wikipedi

Wat zijn atomen en waaruit bestaan ze? - Mr

Tel hoeveel atomen van elk element er in de molecuul zitten. Maak eerst een lijst van elk element dat aanwezig is in het molecuul. Je kunt het chemisch symbool gebruiken of de naam van het element opschrijven. Tel vervolgens de atomen volgens de moleculaire formule en schrijf ze naast de naam of het symbool van het element Toets Stoffen en moleculen, Proefwerk (versie A) voor vwo, www.roelhendriks.eu . 7 Opgave 14 In je mond ging het cocosvet smelten en daar was warmte voor nodig. Deze warmte werd door je mond geleverd. Opgave 15 Stoom gaat condenseren en daarbij komt heel veel warmte vrij. Ter informatie dit. Stoom van 10 'Meestal zie je dat magnetische atomen of moleculen hun elektronen delen en zo een deel of zelfs hun gehele magnetisme verliezen', legt Ho uit. 'Maar bij NiCp 2 gebeurt dat niet en dat maakte ons zo geïnteresseerd in dit molecuul.' Ook al is dit vooral fysisch werk, toch zijn er wel chemische implicaties Maak je natuurlijk de tests: test hoofdstuk 3 en test hoofdstuk 3 n4. Ook is er nog het kruiswoordraadsel. oplossing van de vraag: A-3, B-6, C-4, D-1, E-2, F-5. Koolstof. Het element koolstof komt veel voor als grafiet. Grafiet bestaat uit plaatjes van koolstofatomen. Deze atomen zijn met ieder 3 bindingen stevig aan elkaar gebonden

Verschil tussen Atoom en Molecuul - Verschil Tussen - 202

Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een zonder meer een mijlpaal gezien het feit dat de hedendaagse organische chemie grotendeels op. inzicht heeft in de relatie tussen structuur en reactiviteit van atomen en moleculen. reactiviteit van organische moleculen kan voorspellen op basis van De stof waterstoffluoride is opgebouwd uit moleculen HF. Tussen de atomen van waterstof en fluor zit een atoombinding. Hoeveel elektronen heeft een atoom fluor? Hoeveel elektronen heeft een waterstofatoom beschikbaar voor een binding? Teken de structuurformule van HF. Leg uit hoeveel atoombindingen broom- en joodatomen kunnen vormen met. bij polaire moleculen heeft atoom met hoogste EN een partieel negatieve lading, die met laagste EN een partieel positieve lading. Apolaire molecule. een molecule waarmee positieve en negatieve zwaartepunten van verbindingen samenvallen waardoor netto lading volledig 0 is en geladen deeltje niet zal worden aangetrokken of afgestoten Moleculen hebben geen lading en de atomen zijn verbonden door de covalente bindingen. Moleculen kunnen zeer groot (hemoglobine) of zeer klein (H2) zijn, afhankelijk van het aantal verbonden atomen. Het type en het aantal atomen in een molecuul worden weergegeven door de molecuulformule Moleculen en atomen Hoofdstuk 7 Moleculen Moleculen Iedere zuivere stof is opgebouwd uit een eigen molecuulsoort: bv: water uit watermoleculen suiker uit suikermoleculen Verschillende fasen In elke fase van een stof zijn er dezelfde moleculen Bv: de stoffen ijs, water en waterdamp bestaan allen uit watermoleculen

Wat is precies het verschil tussen ionen en moleculen

Molecuul en atoom: definitie. Voor een goed geïnformeerd persoon is het antwoord eenvoudig en banaal: van atomen en moleculen. Maar sommige mensen zijn verbaasd en beginnen vragen te vragen: Wat is een atoom en een molecuul? Hoe zien ze eruit? etc. etc. Beantwoord deze vragen in volgorde. Nou, ten eerste, wat is een atoom en een molecuul Atomen, moleculen en ionen zijn enorm kleine deeltjes. Leggen we 125 000 000 waterstofatomen op een rijtje, mooi tegen elkaar, dan is dat rijtje amper een centimeter lang. Hoe weinig we van een stof ook nemen, toch hebben we altijd een fantastisch groot aantal deeltjes (atomen, moleculen, ionen) Scheikunde gaat over stoffen. Stoffen bestaan uit moleculen. Moleculen bestaan uit atomen; een molecuul is een groepje atomen. Bijvoorbeeld: water. De stof water bestaat uit heel veel watermoleculen. Elk watermolecuul is een groepje van twee H-atomen en één O-atoom; H 2 O. Er komen 92 soorten atomen voor in de natuur Maar moleculen bestaan uit hun beurt ook weer uit kleinere deeltjes, namelijk atomen. Dit zijn de bouwstenen van moleculen. Er zijn nu 118 soorten atomen ontdekt en met deze atomen kun je miljoenen verschillende moleculen en dus stoffen maken. Zo bestaat water (H 2 O) uit twee H (watersto Alle in deze wereld dat ruimte inneemt, wordt gedefinieerd al de materie. De materie kan verder worden opgeplitt in twee hoofdcategorieën, zuivere tof of mengel. Of het mengel of de zuivere ubtantie, alle materie betaat uit het atoom, dat het kleinte deeltje van het chemiche element i. Menen vonden het vaak moeilijk om ondercheid te maken tuen de termen atoom en molecuul, omdat ze nauw.

Spoedcursus: Wat zijn moleculen? - NEMO Kennislin

Als de verbinding bijvoorbeeld natriumsulfaat, Na2S04 is, bevat elk molecuul twee atomen natrium (Na), een atoom zwavel (S) en vier atomen zuurstof (O). 2. Verkrijg de atoomgewichten van elk element. Zoek de elementensymbolen in het periodiek systeem der elementen en noteer de atoomgewichten van elk element Stoffen, moleculen en atomen Zuivere stoffen, mengsels, scheidingsmethoden Reacties. HAVO Voor HAVO is de oefenstof onderverdeeld in 10 categorieën. Bij elke categorie staat welke onderwerpen het betreft. Maak per categorie een keuze uit de oefenopgaven die het beste bij jouw scheikundemethode past

bol.com Atomen en Moleculen complete se

 1. Atomen en moleculen deeltjes . We werken allemaal met heel veel soorten stoffen. Het is belangrijk om goed te weten hoe deze stoffen zich gedragen. Alleen zo krijgen we er controle over. Stoffen zijn opgebouwd uit heel kleine deeltjes. Het is heel lastig om je voor te stellen hoe klein ze eigenlijk zijn
 2. atomen en moleculen (wat zijn atomen en moleculen (moleculen (bestaat uit: atomen en moleculen
 3. Atomen en moleculen Voor het opstellen van balansen van processen waarin chemische reacties verlopen en voor het begrijpen van atoomkernreacties is het nodig iets te weten van de moderne basis van de chemie: atoomstructuur, moleculen en ionen. De moderne chemie gaat ervan uit dat materie is opgebouwd uit atomen, moleculen en ionen
 4. Atomen zijn niet zichtbaar voor het blote oog en zijn de basisbouwstenen. De atomen van elementengoud kunnen bijvoorbeeld niet verder worden afgebroken en elk atoom heeft de eigenschappen van goud. Moleculen worden gevormd door de combinatie van twee of meer atomen. Anders dan atomen kunnen moleculen worden onderverdeeld in individuele atomen
 5. Moleculen zijn de kleinste deeltjes van een stof die bestaan uit 1 of meer atoomsoorten. Elementen zijn stoffen die bestaan uit miljarden dezelfde atomen. Je kunt ook zeggen dat het stoffen zijn die je niet meer kunt ontleden in tegenstelling tot.
 6. Atomen en Moleculen is een eigen onderwerp. Dit hebben Michael en Kevin samen uitgewerkt en gepresenteerd in de groep. Ze noemen zichzelf de redactieleden van de Stampertjeskrant. Zij willen van af nu elke maand iets voor Laetare uitwerken. Hou het dus goed in de gaten
 7. ZUIVERE STOF, MOLECULEN EN ATOMEN SOCRATIVE Waar of niet waar? 1. Een atoom kan uit meerdere moleculen bestaan. 2. Een zuivere stof kan enkel op chemische wijze gescheiden worden. 3. Destillatie is een manier om een onzuivere stof op fysische wijze te scheiden. 4. Een samengestelde stof bestaat steeds uit twee of meer atomen. 5

1) Stoffen, moleculen en atomen - PDF Free Downloa

 1. Atoom. Is een bouwsteen. Bestaat uit. Kern (Protonen en neutronen) Elektronen. Aantal protonen bepaalt atoom nr. Er zijn meer dan 106 bekende bouwstenen. Alle bouwstenen staan in het periodiek systeem. Atomen
 2. Moleculen zijn samengesteld uit atomen en bestaat uit neutronen, protonen en elektronen. Een atoom kan een molecuul zijn vanwege een onafhankelijk bestaan. Atomen zijn aanwezig in een monoatomisch molecuul vanwege stabiliteitsfactoren zoals edelgassen en helium, terwijl molecuul dat atoom niet kan zeggen
 3. der strak, ook toegepast op polyatomisch ion.. In de kinetische theorie van gassen, de term molecule wordt vaak gebruikt voor.

Molecuul - Wikikid

Video: Atomen en moleculen - YouTub

Sk-02 Atomen en moleculen - Lesmateriaal - Wikiwij

Atomen en Moleculen: Met dit project behandelde we moleculen van melkzuur tot plastic. Elke les kregen we nieuwe opdrachten op papier die we dan gingen maken en in ons boekje deden. Zo hadden we de onderwerpen : melkzuur, zuren en basen, indicatoren, biotechnologie, polymeren, monomeren, stereochemie en superslurpers Atomen en moleculen. Scheikunde havo en vwo havo (3) en vwo (3) Uitlegvideo 172 7.6. Geef een cijfer. Deze video geeft uitleg over atomen en moleculen voor het vak scheikunde voor de derde klas. Scheikunde Atomen Bindingen Reactievergelijkingen Moleculen. Deel deze video . J. Door: J Transcript Moleculen en atomen Moleculen en atomen Hoofdstuk 7 Moleculen Moleculen • Iedere zuivere stof is opgebouwd uit een eigen molecuulsoort: bv: water uit watermoleculen suiker uit suikermoleculen • Een stof is volledig opgebouwd uit moleculen • Moleculen zijn de kleinste deeltjes van een stof

Molecuulmodel - Wikipedia

STOFFEN EN MOLECULEN § 1 De drie fasen van een stof § 2 Moleculen in de drie fasen § 3 Uitzetten en krimpen, Celsiusschaal § 4 Het absolute nulpunt § 5 Warmte-effecten bij faseveranderingen § 6 Cohesie en adhesie . Bijlage: Moleculen en atomen Vul in: moleculen of atomen Vraag 6. Bij een chemische reactie verdwijnen beginstoffen en ontstaan nieuwe reactieproducten. De moleculen van de beginstoffen verdwijnen en er ontstaan in een keer nieuwe moleculen van de reactieproducten. Leg met behulp van wat je hebt geleerd over moleculen en atomen de term 'hergroeperen' uit. Vraag 7 Massa van moleculen. De massa van een molecuul is de massa van de atomen die er inzitten samen. In sommige moleculen komt een atoom meerdere malen voor en dan moet die massa ook meerdere keren meegeteld worden. In NaCO 3 zitten 5 atomen. Natrium heeft een massa van 23u, koolstof: 12u en 3x zuurstof, 3x16 = 48u. Samen is dat 23 + 12 + 48 = 83u Atomen en moleculen | De grote van het atoom: 51 t/m 66 (6.4) F 4: Vakkennis Wat is een fase? Wat is een faseovergang? Welke fase en faseovergangen zijn er? Hoe verloop de temperatuur in de tijd bij een faseovergang

methaan - WikiWoordenboek

atomen, moleculen en andere kleine deeltjes . moleculen. Moleculen zijn de kleinste deeltjes van een stof (of materiaal) die nog de eigenschappen van die stof hebben. Je hebt kleine en grote moleculen. Bij MathMol kun je zien hoe allerlei soorten moleculen uit atomen zijn opgebouwd Atomen, bindingen en zouten. Inleiding. Deze module gaat over de kleinste deeltjes van een stof. In de derde klas heb je geleerd dat stoffen zijn opgebouwd uit moleculen. Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Dit verhaal gaan we verfijnen. Hoe zijn de verschillende stoffen gebouwd

2010/2011 Overzicht Schoolexamenstofscheikunde samenvatting H 1

molecuul molecuul zelfst.naamw. scheikunde een neutraal deeltje bestaande uit meer dan één door chemische bindingen bijeengehouden atomen Voorbeeld: `Water bestaat uit molecuul H<sub>2</sub>O. ` Bron: WikiWoordenboek Download deze Premium Foto over Wetenschapssamenstelling met moleculen en atomen en ontdek meer dan 7 Miljoen Professionele Stockfoto's op Freepi Covalente binding en moleculen: In tegenstelling tot de metaalbinding, waarbij de elektronen met alle andere atomen in het stuk metaal gedeeld worden, worden in een covalente binding, soms ook atoombinding genoemd, de elektronen maar tussen twee atomen gedeeld. Het aantal elektronen dat atomen met elkaar delen gebeurt zo, dat elk atoom in zijn valentieschil een edelgasconfiguratie ziet Aantal atomen en moleculen. Aantal atomen en moleculen deel2. Aantal atomen in moleculen. Begrippen rond symbolen, coëfficiënten en indices. ENKELVOUDIGE STOFFEN . Metalen, niet-metalen, edelgassen. Naam van de niet-metalen. Uitzicht van enkelvoudige stoffen. Omschrijving van enkelvoudige stoffen. Eigenschappen van enkelvoudige stoffen. Download deze Premium Foto over Witte moleculen of atomen en ontdek meer dan 7 Miljoen Professionele Stockfoto's op Freepi

 • Scarecrow Vampire Fangs.
 • Uitgerekende datum hond berekenen.
 • Van Bommel boekenkast.
 • Grendel wijn.
 • Canon 70 200 f4 specs.
 • Sia Furler.
 • Ellos Group.
 • Menukaart Sterkenburg Lauwersoog.
 • Tandarts weer open.
 • Kinepolis Brussel IMAX zaal.
 • La vie en rose chords.
 • Kater eten recept.
 • Socialisme standpunten.
 • Lage Vuursche Klimbos.
 • High voltage tattoo.
 • Cake voor slagroomtaart.
 • Grappige liedjes voor bonte avond.
 • Echinacea overwinteren.
 • Pinkfong Dinosaur song.
 • Suv subaru 2018.
 • CoolSculpting prijzen.
 • Rondreis Yellowstone.
 • Paratha Roti recept.
 • MVG Frans.
 • Hotels Noordwijk.
 • Verkleedwinkel Rotterdam.
 • BeeBall oefeningen.
 • Jurisprudentie laden en lossen.
 • Willekeurige tekst Excel.
 • Industriële eetkamerstoelen met armleggers.
 • Bovenleiding trein.
 • Huisdiergeheimen vlaamse cast buddy.
 • Betreffend of betreffende.
 • Cc eenheid.
 • Ontstoppen met vaatwastablet.
 • Eenhoorn taart.
 • Sym 125cc OPVOEREN.
 • Paspoort kwijt Amsterdam.
 • Google Drive bestand herstellen.
 • VKF pacemaker.
 • Oozo 112.