Home

Universiteit met hoofdletter

Er wordt geen hoofdletter geschreven wanneer in algemene bewoordingen over een studierichting, opleidingsonderdeel, vakgebied of specialisme wordt gesproken of ernaar verwezen wordt. Woorden die volgens de spellingregels een hoofdletter krijgen (bijvoorbeeld taalnamen), schrijven we uiteraard wel met een hoofdletter In de stukken van de universiteit zie je College van Bestuur, Raad van Toezicht en Universiteitsraad toch vaak met een hoofdletter staan. Dit hoofdlettergebruik is van oudsher een manier om respect uit te drukken

Studierichting Toegepaste Taalwetenschap (hoofdletters?

 1. Algemeen bekende en veelvoorkomende schoolvakken en studierichtingen worden met kleine letters geschreven: aardrijkskunde; natuurkunde; geneeskunde; rechtsgeleerdheid; economie; verpleegkunde; bouwkunde; psychologie ; journalistiek; neerlandistiek; Hoofdletters
 2. Als vertaling is er altijd een omschrijving mogelijk met universiteit van: de universiteit van Chicago, de universiteit van Helsinki, de universiteit van Harvard, de universiteit van Michigan. Het woord 'universiteit' wordt dan met kleine letter geschreven omdat het hier niet meer om de eigennaam gaat
 3. N.B.:als het een studie betreft, gebruik je wel een hoofdletter: de studie Sociologie. Als een externe organisatie of instantie zelf een afkorting heeft vastgesteld, wordt deze gebruikt. Voorbeeld : Sdu, AutoRai, Benelux
 4. Zijn neef heeft met moeite het VMBO afgerond. Wat is er uit de toets gekomen, HAVO of VWO? Wij hebben voor montessorionderwijs gekozen. Mijn zoon zit in de tweede klas van het vwo. Alle onderwijstypen schrijf je met een kleine letter Dat is makkelijk te onthouden dus. atheneum, gymnasium, lyceum, universiteit daltonschool, jenaplanonderwijs, montessorischool, hogeschool brede school, speciaal.
 5. Universiteit van Amsterdam Een moderne, onderzoeksintensieve universiteit met een lange en rijke geschiedenis. We zijn de grootste universiteit van Nederland met het breedste opleidingsaanbod

Schrijfrichtlijnen - Universiteit Leide

Basisregel: hoofdwoorden met hoofdletter. Verder: volg de schrijfwijze die de organisatie zelf heeft gekozen. Universiteit van Amsterdam. Johan Cruijff ArenA. de Volkskrant. GroenLinks. Afdelingen en organisatieonderdelen. Woorden zoals afdeling, directie en sector horen niet bij de naam, dus met een kleine letter. Verder de hoofdwoorden met hoofdletters Er is een aantal regels voor het wel of niet schrijven van hoofdletters in namen van bedrijven, (overheids)instellingen en dergelijke: In namen van overheidsinstellingen, diensten, afdelingen, commissies, opleidingsinstituten, bedrijven, stichtingen, verenigingen en fondsen krijgen het eerste woord, de bijvoeglijk naamwoorden en zelfstandig naamwoorden een hoofdletter Alle onderwijstypen krijgen kleine letters - zowel de voluit geschreven vormen (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs e.d.) als de afkortingen (vwo, hbo e.d.).Juist is dus pabo, of het nu om het type onderwijs of om de school gaat:. Wie lesgeeft in het basisonderwijs, moet een pabo-diploma hebben Antwoord. De woorden bachelor en master worden met een kleine letter geschreven.. Toelichting. Bachelor en master krijgen in het Nederlands geen hoofdletter, of er nu een (specifieke) academische titel of graad, een opleiding of een persoon mee wordt aangeduid.. Academische titels en graden worden altijd met een kleine letter geschreven: doctorandus, doctor, ingenieur, meester, bachelor, master

Opleidingen en vakken met hoofdletter: geneeskunde

Fouten met hoofdletters bij tussenvoegsels voorkomen. Voor- en achternamen krijgen altijd hoofdletters, maar tussenvoegsels krijgen soms een kleine letter en soms een hoofdletter. Twijfel je of je een tussenvoegsel met een hoofdletter moet schrijven? Kijk dan wat er voor het tussenvoegsel staat Discussie met collega: ik vind het lelijk als het kopje van tekst op een website (meestal bestaande uit 1 woord) met een hoofdletter is geschreven. Alles in kleine letters vind ik mooier. Hij zegt dat het met een hoofdletter hoort

Titels en graden die in het buitenland behaald zijn Wanneer iemand een opleiding heeft afgerond aan een niet in Nederland gevestigde instelling voor hoger onderwijs, maar wel in dat land gerechtigd is tot het voeren van een graad achter de naam, dan is hij/zij ook gerechtigd die graad in Nederland in de eigen naam tot uitdrukking te brengen Bijzondere begrippen Afleiding en samenstelling. Als een woord met een hoofdletter begint, wil dat niet automatisch zeggen dat ook de samenstellingen of de afleidingen van dat woord met een hoofdletter beginnen.. Een samenstelling ontstaat als het woord wordt samengevoegd met een ander woord: . Shakespeare — een Shakespearedrama Nieuwjaar — nieuwjaarsdag Jehoeda (infoteur), 17-12-2009 #1 Joden is met een hoofdletter (zie Groene Boekje). Het gaat hier om een volk. Bij christenen en moslims is dit niet het geval. Wanneer het gaat om de joodse religie is het formeel met een kleine letter (zelf gebruik ik ook dan een hoofdletter zoals ze in het Engels ook doen, maar dat is dus eigenlijk fout) Maar ook specifieke namen van monumenten, instellingen, straten, gebouwen en parken. Voorbeelden zijn Eiffel Tower, Oxford University, Wall Street, Empire State Building en Hyde Park. Zoals je ziet krijgt een plaats die uit meerdere woorden bestaat bij elk woord een hoofdletter. 3. Het eerste woord in een zin. Net als in het Nederlands! 3

Overleg categorie:Universiteit - Wikipedi

Universitaire bachelors is opgezet vanuit de onderwijsinstellingen en is niet-commerciëel. bronnen: Hodex - informatie uit de eerste hand.EDU-DEX. StudieData Deze website is toegankelijk van opzet en voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines 1, 2 en 3. Made by Web-Walker - demo van de mogelijkheden van open data (Hodex, StudieData en EDU-DEX Topwetenschappers van de Nederlandse universiteiten geven gratis college op internet, radio en tv. Inspirerende wetenschappers delen via korte colleges de spannendste inzichten uit hun vakgebied. In verschillende formats brengen zij voor een jong en breed publiek de wetenschap tot leven door wekelijks een prikkelende vraag te beantwoorden

↑universiteit in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ universiteit op website: Etymologiebank.nl ↑ Weblink bron nieuwsbegrip.nl Bosbranden in het Amazonegebied (26-8-2019), CED-groep ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie. De hogeschool of universiteit beslist of u met een oud diploma de opleiding kunt volgen. Opleidingen Open universiteit. Voor inschrijving aan de Open Universiteit gelden geen vooropleidingseisen. Wanneer u 18 jaar of ouder bent, mag u uzelf aanmelden voor een opleiding. De opleidingen van de Open Universiteit zijn allemaal erkend Met of zonder hoofdletter? En hoe zat het ook alweer met de klassieke titels voor op visitekaartjes? Klassieke academische titels: klein. Schrijf afkortingen van traditionele academische titels, zoals doctorandus (drs.) of ingenieur (ir.) met een kleine letter en met een punt aan het einde Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs Functietitels zijn gewone zelfstandig naamwoorden, dus je schrijft ze met een kleine letter. In de ondertekening van een brief worden de functietitels soms met een hoofdletter geschreven. Dit heeft met twee dingen te maken: 1) In een brief mag je de vaste onderdelen (adres, aanhef, ondertekening enz.) met een hoofdletter beginnen

Hoofdletters en kleine letters - Erasmus University Rotterda

Hoofdletters Is het Staatssecretaris of staatssecretaris? Volg de volgende regels voor het bepalen van hoofdletters Regel 1: Het eerste woord van een zin krijgt een hoofdletter. Als de zin met een apostrof of ander teken begint, krijgt het tweede woord een hoofdletter Onder plaatsen vallen landen, continenten, planeten, regio's, staten, wateren en gebergtes. Maar ook de specifieke naam van een monument, instelling, straat, gebouw of park moet met een hoofdletter worden geschreven: the Eiffel Tower, Oxford University, Wall Street, the Empire State Building en Hyde Park. 3

Overige publiek gefinancierde universiteiten: Contact. Vereniging van universiteiten. Lange Houtstraat Ik vind eigenlijk dat 'oma' en 'tante' hier met een hoofdletter zouden moeten, maar ik geloof niet dat dat tegenwoordig nog veel wordt gedaan. -- Baukje. Forget the headlines, just give me the details. www.delachendepanda.nl. Re: Oom, tante, oma, enz. :hoofd- of kleine letters Bachelor in Bestuurskunde: Wil jij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken: Ontdek de opleiding

Met hoofdletter als wordt verwezen naar de Heilige Schrift. Met kleine letter als het gaat over een bijbel als gebruiksvoorwerp (bijbeltje), in samenstellingen en afleidingen (bijbelonderwijs), of als het woord overdrachtelijk wordt gebruikt om een gezaghebbend geschrift te omschrijven (taalbijbel) Instromen met een hbo-propedeusediploma . Het is soms mogelijk om met een hbo-propedeusediploma in te stromen in een universitaire bachelor. Mits je voldoet aan de eventuele aanvullende instroomeisen van de opleiding. Uit de praktijk blijkt dat voor veel studenten met een hbo-propedeuse de opleiding aan de universiteit vaak (te) moeilijk is Ik heb een cel gevuld met een korte tekstregel. Deze bestaat uit meerdere woorden. Op welke wijze kan ik alleen de EERSTE letter in een hoofletter laten wijzigen. Met beginletters, Beginnen Alle Woorden Met Een Hoofletter. Terwijl ik in dit voorbeeld alleen Beginnen met een hoofdletter wil. Wie kan mij aan de oplossing helpen! Bvd Laurens Boersm In formeel taalgebruik wordt minister soms ook met een hoofdletter geschreven, bijvoorbeeld in bepaalde regelgevende teksten. Volgens het Nederlandse document 'Aanwijzingen voor Regelgeving' en de Belgische tekst 'Beginselen van Wetgevingstechniek' van de Raad van State schrijven we Minister met hoofdletter in bijvoorbeeld Minister van Financiën Als een zin eindigt met een punt, dan is het normaal dat de volgende zin met een hoofdletter begint. Als er na een zin een return/enter is gegeven zodat er een nieuwe regel begint, dan vind ik het normaal dat die regel met een hoofdletter begint. Maar . het is een instelling. Welk e-mailprogramma is het? (ik bedoel niet het mailadres, wel bijv

Onderwijs: kleine letters - Taaluile

Universiteit van Amsterda

 1. Zo is er ook verschil tussen de klassieke taal Oudgrieks, de Oud-Griekse godenwereld (uit de klassieke oudheid, hoofdletter O) en oud-Griekse staatshoofden (van het vroegere, maar niet klassieke Griekenland, kleine o). Windstreken. Windstreken worden met een kleine letter geschreven, tenzij ze verwijzen naar een deel van een gebied
 2. Schrijf eigennamen met een hoofdletter. Dit is de meest algemene regel voor hoofdlettergebruik. Het betekent dat je hoofdletters gebruikt voor de unieke namen van specifieke naamwoorden (zoals 'Paris', 'Saturn', 'Alex' of 'Greenpeace') maar kleine letters voor 'algemene zelfstandig naamwoorden' die naar een klasse van naamwoorden verwijzen (zoals 'stad', 'planeet', 'honkbalspeler' of.
 3. g is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd
 4. Met hoofdletter B. De baanarchitectuur is verzorgd door Jol Golfdesign met als kenmerk een gevarieerde en uitdagende lay-out voor elk niveau. Je wordt uitgedaagd om risico's te nemen langs en over bunkers, water en andere hindernissen
 5. Universeel: ·diakritische uitbreiding van de hoofdletter van de derde letter van het Latijnse alfabet (C) met een cedill
 6. g Aanduidingen voor een etnische groep of die op meer dan één volk betrekking hebben, krijgen een kleine letter. bedoeïen blanke indiaan pygmee zigeuner Aanduidingen voor een religieuze of levensbeschouwelijke groep krijgen.
 7. University Library LibGuides E-learning Verwijzen naar Gebruik in titels van boeken en artikelen alleen een hoofdletter voor het eerste woord van titel en subtitel. namen met voorvoegsels kun je het beste opnemen op de manier waarop dit in het land van de auteur gebruikelijk is

Hoofdletter of kleine letter? - Schrijfwijze

Moeten de woorden 'belastingdienst' en 'gerechtshof' met

 1. regel 16.N (1) De eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen* met die eigennaam als eerste deel schrijven we met hoofdletter. (2) Als we verschillende instellingen kunnen noemen met hetzelfde woord, dan is dat een soortnaam. Die schrijven we met een kleine letter
 2. gen voor zulke feesten juist een kleine letter krijgen. Het is dus enerzijds 'Kerstmis' en anderzijds 'kerst'. Dat staat natuurlijk raar als je beide woorden binnen één en.
 3. atie ? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland
 4. Zijn die Engelsen nou zo egocentrisch, of is er een andere reden dat ze I ('ik') met een hoofdletter schrijven? Dat vraagt Elianne Lammers uit Ede zich af
 5. Hoofdletter of kleine letter? Alle zelfstandige naamwoorden krijgen een hoofdletter Dus alle woorden, waar je der, die of das voor kunt zetten: bijv. der Mann, die Frau, das Kind, das Schönste [=het mooiste], das Wichtigste [= het belangrijkste] Ook zelfstandige naamwoorden, di
 6. Italiaan, met of zonder hoofdletter? Wij hebben gegeten bij de I-/italiaan. Schrijf je dan wel of geen hoofdletter? Ik kom er even niet uit. Als je iemand uit Italië bedoelt is het een Italiaan maar nu gaat het om Italiaans eten
 7. Feestdagen: met een hoofdletter. Dus 'Kerst' en 'Pasen'. Afgeleide woorden met kleine letter. Dus 'eerste paasdag' en 'kerstfeest'. Engelse werkwoorden Werkwoorden afkomstig uit het Engels worden in principe vervoegd volgens de Nederlandse regels, ook als dit op schrift er vreemd uitziet

PABO / Pabo / pabo (schooltypen) Onze Taa

 1. Tenslotte schrijven we eigennamen met een hoofdletter maar soortnamen niet, dus: De Kerstman vliegt door de lucht in een arrenslee. Op straat zag ik een kerstman lopen. Namen van heilige personen - maar ook samenstellingen - krijgen een hoofdletter. Ook verwijzingen naar een heilige krijgen een hoofdletter
 2. Wat wel met een hoofdletter geschreven wordt, vindt u terug in de Woordenlijst. Met vriendelijke groet, Sonia Vandepitte Hogeschool Gent Universiteit Gent. Deel dit antwoord: Reacties op dit antwoord. Er zijn nog geen reacties op deze vraag. Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord
 3. Als politieke entiteit of aanduiding van een gebied met hoofdletter Het Noorden van Italiė is rijker dan het Zuiden, De invloed van het Westen in de ontwikkelingslanden. Ik geef toe dat het verschil niet altijd duidelijk is.--Freddy. Engels met of zonder Hoofdletter (was Re: html freaks wanted!) jip
 4. De aanpak van terrorisme, de fileproblematiek, een tekort aan orgaandonoren: bestuurskundigen zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen binnen elk denkbaar beleidsterrein. Bij Bestuurskunde leer je hoe bestuurlijke beslissingen gemaakt worden
 5. Als het aan de Nederlandse universiteiten ligt zal Nederland het eerste land zijn met een nationaal postdoc programma voor ondernemerschap. Neem een kijkje op onze nieuwe onderzoekspagina's Op het nieuwe VUweb/Onderzoek, laten we zien hoe wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam samenwerken aan een betere wereld
 6. Voorletters schrijf je altijd met een hoofdletter. Voorbeeld: A.C. de Vries. Voornaam. Een voornaam krijgt ook altijd een hoofdletter. Bij een dubbele voornaam is het gebruikelijk dat beide voornamen hoofdletters krijgen. Voorbeeld: Frank Marie-Louise. Achternaam. Een achternaam oftewel familienaam schrijf je in de regel met een hoofdletter

Bachelor, master (hoofdletter?) - Taaladvies

Wanneer schrijf je een hoofdletter? Goed met Teks

Hoofdletters of kleine letters. Vroeger stonden er alleen hoofdletters op het toetsenbord van de iPhone.Sinds iOS 9 is Apple daarmee gestopt, omdat het duidelijker is om standaard kleine letters. 'Zinnen met een hoofdletter beginnen.' Staat nu dus op UIT. Maar het helpt dus helemaal niets. Telkens na een punt (Of na een punt en een spatie) komt er automatisch een hoofdletter. Zelfs in Word heb ik het altijd uitstaan, maar er is iets dat het overruled en dus op deze nieuwe laptop een Hoofdletter achter een punt zet. Je wordt er gestoord van Met ingang van 15 oktober 2005 wordt volgens het Groene Boekje een hoofdletter gebruikt voor Jood, Joden of Joods wanneer verwezen wordt naar de Joden als volk. Voorbeeld: Het aantal Joden in België wordt geschat op 52.000 Studie in Cijfers geeft, in één oogopslag, een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Lees verder Over Studiekeuze123 Contact Nieuws Begrippen Veelgestelde vragen Voor instellingen Studiekeuzedata. Studiekeuze123 Facebook Studiekeuze123 Twitter. Palmpasen is met een hoofdletter omdat dit gezien wordt als een religieus feest (= hoofdletter). Witte Donderdag & Goede Vrijdag. De officiële spellingregel omtrent feestdagen kan verwarrend werken in het geval van Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Het Meisje Van De Universiteit Met De Boeken Stock

Universiteit Leide

Staat zonder hoofdletter. Heringa, A.W. (Author). 2013. De Hofvijver. Research output: Non-textual form › Web publication/site › Academic. TY - ADVS. T1 - Staat zonder hoofdletter. AU - Heringa, A.W. PY - 2013/3/25. Y1 - 2013/3/25. M3 - Web publication/site. PB - De Hofvijver. ER De aanhef eindigt met een komma, maar de eerste zin van de brief begint daarna met een hoofdletter. Vraag: Is deze aanhef juist? Geachte mevrouw C. Van Zwieten, Ja, maar de aanhef is wel erg formeel. Ja, deze aanhef is correct. Nee, in de aanhef moet de volledige (voor)naam worden uitgeschreven Ook het feit dat deze speciale (hoofd)letters niet op jouw toetsenbord voorkomen, is geen excuus. Op een Windows systeem kun je met de Alt-toets en het numerieke toetsenbord meer dan 100 extra tekens genereren, waaronder de hoofdletters met een accent en de speciale Franse lettercombinaties Elke zin met een hoofdletter beginnen. (Vinkje verwijderen) Als ik b.v. de zoekopdracht Hoofdletters in de Index van help intik krijg ik geen enkel resultaat. Doe ik iets fout, of is dit een foutje? Laatst bijgewerkt door floris v op vr jul 05, 2013 9:06 am, in totaal 1 keer bewerkt Je schrijft talen ook met een hoofdletter, maar een uitzondering op die regel vormen woordcombinaties van talen met een woord als 'standaard-' of 'oud-'. In dit geval krijgt het voorvoegsel de hoofdletter en valt de hoofdletter bij de taal weg. Daarom moet het zijn 'Nieuwgrieks' in plaats van 'Nieuw-Grieks'

Opgepast! Het lijkt erop dat je Dodona gebruikt binnen een andere webpagina waardoor mogelijk niet alles goed werkt. Laat dit weten aan je lesgever zodat hij het probleem kan oplossen door een instelling in de leeromgeving aan te passen Personen die als heilig beschouwd worden, krijgen een hoofdletter. Zaken die als heilig beschouwd worden, mogen met een hoofdletter gespeld worden. Opperwezen Allah God Boeddha Heilige Drievuldigheid Koninkrijk Gods de Bijbel, de Koran, de Talmoed De hoofdletter blijft behouden in samenstellingen en afleidingen waarin de verwijzing naar de heilige personen of zaken essentieel is

Als je een Duitse tekst leest dan valt het op dat je veel hoofdletters ziet. Net zoals in de Nederlandse taal begint elke zin met een hoofdletter. Echter, in het Duits lijkt het soms of alles wat belangrijk is met een hoofdletter wordt aangeduid. Gebruik van hoofdletters: Begin van de zin: Elke zin begint met een hoofdletter, dit is in de Duitse taal niet anders De hoofdletters zijn niet nodig omdat het hier niet gaat om een eigennaam (UMC, UWV, DUO). Met een achtervoegsel als -er is een zzper niet juist omdat de afkorting letter voor letter wordt uitgesproken, denk bijvoorbeeld aan bhv'er of EHBO'er Eens een Wageninger, altijd een Wageninger. Als afgestudeerde van WUR behoor je tot een wereldwijd netwerk van meer dan 55.000 alumni. De WUR community is ook na je studie dé plek om je kennis op peil te houden, inspiratie te vinden en andere Wageningers te ontmoeten Met hard werken is niks mis, zeker niet als je medewerkers op de juiste plek zitten en tevreden zijn met wat ze doen. Wat mensen soms echter vergeten, is dat het voor sommige werknemers ook thuis hard werken is. Bijvoorbeeld als ze jonge kinderen hebben. De combinatie werk en privé wordt in deze levensfase vaak als uitdagend ervaren en dan lijkt balans soms iets uit een vorig leven

Net langs een hoop pornosites gesurfd maar niet één met hoofdletters in de domeinnaam. Heb me dus vergist. Toch bedankt voor de reacties. #8. ensermo. Bekijk Profiel Bekijk Forum Berichten Bekijk Blog Berichten 02/08/07 17:46. geregistreerd gebruiker 399 Berichten. Ingeschreven 03/07/04 Locatie nvt. Hoofdletters en kleine letters. Python heeft diverse functies voor het omzetten van en naar hoofdletters en kleine letters. Een string laten beginnen met een hooflette Wanneer schrijf je een hoofdletter? Zinnen, namen, eigennamen, aardrijkskunde, talen, feesten, historie, godsdienst. Woorden als Zuid-Holland, Romeinse Rijk, Tweede Kamer. Leer alles over Hoofdletters. Wil je alles leren over Hoofdletters? Ga dan naar de leermodule van Hoofdletters en leer alles stap voor stap met veel oefeningen Hoofdletter. De avonden . Als het eerste woord een afkorting met een apostrof is dan krijgt het woord dat volgt op de afkorting een inleidende hoofdletter. 't Regent vaker in de herfst. Als de zin of titel begint met een getal, dan krijgt het daaropvolgende woord geen hoofdletter. 200. Met hoofdletter : het is een samenstelling, die verwijst naar de persoon van Hitler. hittengolf: hittegolf: Samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgen geen tussen-n. hittenpit: hittepit: Dit is een versteende samenstelling : daarom geen tussen-n

Home - Universiteit Leide

De Universiteit Utrecht wil graag dat iedereen zich welkom voelt en de nodige hulp krijgt om het beste uit zichzelf en de studie te halen. Als je een functiebeperking hebt, kun je speciale voorzieningen en begeleiding aanvragen 10.2. Hoofdletters. Raadpleeg voor de algemene regels voor het gebruik van hoofdletters de hoofdstukken 16 en 17 van de Woordenlijst Nederlandse Taal en de hoofdstukken 10 en 13 van de Technische Handleiding bij de woordenlijst 2016.Ook de Schrijfwijzer van J. Renkema geeft in hoofdstuk 8.2 een goede toelichting met vele voorbeelden. Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over deze en andere. Als de zin begint met een cijfer of teken dan start de zin niet met een hoofdletter. 25% van de mensen. De windstreken worden zonder hoofdletter geschreven. Culturele, politieke, maatschappelijke, religieuze en filosofische stromingen worden zonder hoofdletter geschreven. Geologische perioden en tijdperken worden zonder hoofdletter geschreven Hoofdletter aan het begin van de zin Het bekendst is de hoofdletter van zijn positie aan het begin van elke zin. - Deze zin begint met een hoofdletter d. Als een zin met een apostrof begint, krijgt het eerste volledige woord de hoofdletter. - 'k Denk dat ik deze zin maar eens met een apostrof begin Net als de andere persoonlijke voornaamwoorden schrijven we 'u' met een kleine letter, behalve uiteraard als het aan het begin van een zin staat. We schrijven 'U' alleen met een hoofdletter om naar een heilig persoon of godheid te verwijzen

Hoe schrijf je de afkorting mavo/MAVO/Mavo? - GoeieVraa

God, maar wel met een hoofdletter: Du . Siezen: in alle andere gevallen: leeftijd, beroep of stand maakt niet uit. Alle vormen worden met een hoofdletter geschreven: Sie, Ihnen, Ihr(e/n). Extra info: In Duitsland wordt wat meer 'u' gezegd dan bij ons Samenstellingen met zo'n naam waarin direct naar de bedoelde heilige wordt verwezen, behouden de hoofdletter: Godsrijk, Godsbeleving, Godsgezant, Christusfiguur, Mariabeeld, Madonnabeeld.Wordt de naam als soortnaam gebruikt (los of in een afleiding of samenstelling), dan vervalt het naamkarakter en daarmee de hoofdletter: goddelijk, in godsnaam (als synoniem van in vredesnaam), de Griekse. Met hoofdletters en met puntjes ertussen. Althans, dat is hoe het wetboek het voorschrijft, maar taalkundig gezien heb je gelukkig wel wat meer vrijheid. Onze Taal: 'bv' is met kleine letters. Onze Taal schrijft de afkorting van het besloten vennootschap namelijk met kleine letters, omda

Spits - mediapartner 10:10 campagne - interviewt HajoTo The Point Events stuwt studenten naar kookpunt

UGent style guid

De Staat - met hoofdletter S - treft regelingen waarover hij tegenover niemand verantwoording aflegt. The State - with a capital 'S ' - takes measures for which it is accountable to no-one. more_vert. open_in_new Link naar #bron# warning Vraag om herziening; Die A is een hoofdletter A, wat. Antwoord. Beste Andrea De woorden ambassade en ereconsulaat schrijven we nooit met een hoofdletter (tenzij als eerste woord van een zin), ook niet als we verwijzen naar een specifiek(e) ambassade/ereconsulaat. Het gaat tenslotte niet om eigennamen maar om soortnamen. Zo schrijven we wel het Hof van Cassatie, omdat dat de officiële benaming (de eigennaam) van de instelling is (en zo is er maar.

Communicatie - Universiteit Leide

Samenstelling met een feestdag. Het woord kerstfeest is een samenstelling van kerst en feest.Het woord kerst is geen officiële naam van een feestdag en krijgt sowieso geen hoofdletter. Daarnaast krijgen samenstellingen met een feestdag nooit een hoofdletter, dus het is kerstfeest.. Je schrijft om dezelfde redenen ook eerste kerstdag en tweede kerstdag zonder hoofdletters Vertalingen in context van met hoofdletter in Nederlands-Engels van Reverso Context: met een hoofdletter

Riet Jeurissen | LinkedIn

Onderzoek - Universiteit Leide

Het monumentale patriciërshuis aan de Korte Vijverberg 3 te 's-Gravenhage buigt ietsje voorover. Bijna symbolisch voor het instituut dat er zetelt: het Kabinet der Koningin. Dit Kabinet met een hoofdletter (en dus niet te verwarren met het kabinet-Lubbers) draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de lioningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en fungeert als trait. Twee bacheloropleidingen. Om de vraag 'met hbo propedeuse naar universiteit?' goed te beantwoorden wil ik eerst iets meer vertellen over de twee verschillende bacheloropleidingen. Haast elke opleiding kun je op hbo of op wo (universitair) niveau doen. De hbo bacheloropleiding duurt vier jaar, de wo bacheloropleiding duurt drie jaar

Hoofdletter of kleine letter? - Scribb

Net als iedere andere naam, schrijf je die met een hoofdletter. Onze sportploegen worden ook wel eens Oranje genoemd. Ook dan is het een naam en die schrijf je met een hoofdletter. Alle samenstellingen en afgeleiden van die namen zijn ook met een hoofdletter. Het zijn allemaal Oranjegezinde mensen Gebruik van hoofdletters en kleine letters. Curriculum Vitae, curriculum vitae Uitgezonderd de kop bovenaan je cv. Deze wordt doorgaans wel geschreven met hoofdletters: Curriculum Vitae. Ook de afkorting dient met kleine letters geschreven te worden: CV, cv Peter Van den Corput, Peter van den Corput. De nationaliteit met een kleine letter. Kerst is de naam van een religieus feest, net als Kerstmis. Daarom begint het met een hoofdletter. Net als Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag, Kerstfeest, Kerstmis, Kerstavond en Kerstochtend. Wanneer een individuele persoon of zaak bedoelt wordt, krijgt het woord een hoofdletter

Gijs Palsrok, auteur op Gijs PalsrokCheckpoint archief – VeteraneninstituutCitytrip Innsbruck of weekendje weg? Ontdek de hippeTe koop: Kennemerstraatweg 182, Heiloo - Hoekstra en van
 • Polsters saxofoon.
 • Hawaii Bilder Strand.
 • Olijfboom in wijnvat.
 • Polarsteps app.
 • IPhone SE 2 refurbished.
 • Midway briefs.
 • Haarkam.
 • Squier Telecaster Classic Vibe review.
 • Symphysis pubis pijn.
 • Schminken Heks Kind.
 • Carotisstenose patch.
 • Duingeest fase 2.
 • Elba wiki.
 • Sinterklaas 2 jaar.
 • Koffers en kisten.
 • Home cinema systeem.
 • Le Petit Déjeuner sur l herbe.
 • Winx Club Season 7 Episode 23.
 • YouTube muziek jaren 70 Rock.
 • Boarding pass vector.
 • Tinnitus in coronatijd.
 • Disco revival.
 • Vliegtijd Mauritius.
 • Q music pers.
 • How to find Library on Mac.
 • Diggy Dex LP.
 • Adjusted p value FDR.
 • Uitsluitend puzzelwoord.
 • Hedda van Gennep Jaap Goudsmit.
 • SBI code belgie.
 • Frances Shand Kydd.
 • Courtney Brooke Wagner.
 • Molly Ringwald Kissing Booth.
 • Mooie schriften A4.
 • KAS kunstmest prijs.
 • Ruimtelijke figuren tekenen.
 • Transparency International Nederland.
 • Bemanning vrachtvliegtuig.
 • In het diepste geheim ebook.
 • Wentelteefjes met bruin brood.
 • Mercedes W203 tuning parts.