Home

Enumeratio voorbeeld

Enumeratie als aanraking De tweede opsomming begint na 'kinderen van god'. () zwarte mensen en blanke mensen, joden en niet-joden, protestanten en katholieken, de handen ineenslaan () Door de verschillende bevolkingsgroepen expliciet te benoemen en te zeggen dat deze mensen 'hun handen ineenslaan', maakt King vrijheid tastbaar Enumeratio: stijlfiguur waarbij een opsomming wordt gebruikt om iets te benadrukken. Voorbeeld uit Voor een dag van morgen van Hans Andreus. Wanneer ik morgen dood ga, Vertel dan aan de bomen. hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt. of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind Een opsomming (enumeratie) noemt minstens drie zaken achter elkaar. Voorbeeld: We kopen wijn, kaas en brood. De premier was sloom en saai en slaapverwekkend. Als dat een opsomming is die in kracht toeneemt, dan is er sprake van een climax. Voorbeeld: fluisteren, praten, schreeuwen; Hij voldoet, nee... doet het goed, nee.. Voorbeeld: vierkante blokkendozen, ronde cirkels. Enumeratie: Opsomming. Voorbeeld: O wat waren ze schijnheilig, de dorpsbewoners: de boeren, de schoolmeesters, de huismoeders, etc Climax: De elementen in de opsomming nemen in sterkte toe. Voorbeeld: Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen

Enumeratie Onder enumeratie (van het Latijnse werkwoord 'enumerare' = opsommen) verstaan we het verschijnsel dat een aantal naamwoorden of begrippen achter elkaar geplaatst worden met een literair effect. Voorbeeld: Multatuli in de 'max Havelaar': Want aan u draag ik mijn boek op, Willem de Derde, Koning, Groothertog, Prins. Een enumeratie is een stijlfiguur waarbij een opsomming wordt gebruikt om iets te benadrukken. Meestal zit er in de opsomming een climax (een in kracht toenemende rij) of een anticlimax (een in kracht [.. Een enumeratie is een stijlfiguur waarbij een opsomming wordt gebruikt. Deze wordt meestal gebruikt om iets te benadrukken. Er zijn verschillende enumeraties mogelijk, waarvan de anticlimax en de climax het meest worden gebruikt. Ook het asyndeton en polysyndeton zijn vormen van enumeratie Paradoxen, uitleg, betekenis en voorbeelden van een paradox, een stijlfiguur, opgesteld door Gedachten-Gedichten. Een paradox is een tegenstelling in hetgeen men schrijft of zegt, zodat een onjuistheid ontstaat.. Ironie is eigenlijk milde spot. Wie ironiseert, heeft echter nog niet de bedoeling bitter te zijn of mensen te kwetsen. Typisch voor veel ironische uitlatingen is, dat het tegengestelde gezegd wordt van hetgeen men bedoelt

Dit is enumeratie - het maakt je tekst invoelbaar - Schrijfvi

Voorbeelden hiervan: Tjonge, het duurt nog tot Kerst voordat die minuut verstreken is! Ik weet niet wat voor windkracht het is vandaag, maar ik denk wel windkracht 80! Ik verveel me dood Een stijlfiguur is een voorgedefinieerde manier om binnen een gedicht een bepaald effect te sorteren. Voorbeelden van stijlfiguren zijn metafoor, alliteratie, homoniem, eindrijm, personificatie, enjambement en onomatopee. Een dichter bezit een gereedschaist vol met nuttige stijlfiguren

Stijlfiguren Poezie-tobias

Stijlfiguren gebruik je om indruk te maken op een luisteraar of lezer. Het zijn middelen om dat wat je wilt zeggen, treffender of sterker uit te drukken Personificatie is een vorm van beeldspraak waarbij de dichter menselijke eigenschappen of menselijk gedrag toekent aan abstracte begrippen of levenloze objecten. Een mooi voorbeeld van het gebruik van personificatie zien wij in het gedicht 'Gezwinde Grijsaard' van de bekende 17e eeuwse dichter P.C. Hooft

Een repetitio is de eenvoudigste vorm van een enumeratie. Bij deze stijlfiguur worden woorden (of delen van woorden) of zinswendingen herhaald. Je hebt mensen en mensen. Pipo en de p-p-pareldieven. Uur na uur na uur zagen we hetzelfde. Ik ben het zat, zat, zat. Drommels, drommels en nog eens drommels Zodra de eerste letter (s) van een woord hetzelfde klinken als de letters van het volgende woord, dan hebben we te maken met een alliteratie. Het kan gaan om alleen de eerste letter van het woord, maar ook om de eerste twee of drie letters van een woord. Bij de eerste titel die ik noemde, zie je dat de eerste twee letters hetzelfde klinken: [bô] Enkele voorbeelden van ingeburgerde tautologieën: altijd en eeuwig, blij en verheugd, eenzaam en verlaten, enkel en alleen, geheel en al, gratis en voor niets, never nooit (niet), nooit ofte nimmer, open en bloot, met pracht en praal, vast en zeker, wikken en wegen, en wis en waarachtig Een enumeratie kan een climax-1 of een anticlimax bevatten. Als onderdeel van de woord- en zinsfiguren is enumeratie verwant aan repetitio en parallellisme . Een voorbeeld van een zeer uitvoerige enumeratie (ruim 30 versregels) is te vinden in een gedicht van Salomon van Rusting, dat als volgt begint

Stijlfiguren - Vaksite Nederland

 1. STIJLMIDDELEN . De verplichte stijlmiddelen voor de eindexamens Latijn en Grieks vind je in de syllabi van het betreffende jaar (vanaf CE 2015).. Hieronder vind je een algemeen overzicht met tropen en figuren.. Michael Buijkx heeft deze verplichte stijlmiddelen uitgewerkt met de in het pensum Latijn 2018 opgenomen brieven van Seneca
 2. Herhalingen in de Nederlandse taal Een veelgebruikte groep stijlfiguren in de Nederlandse taal is die van de herhalingen. Er zijn veel verschillende vormen van herhalingen, deze hebben betrekking op waar het woord of de zin herhaald wordt en of het letterlijk herhaald wordt of dat er een synoniem wordt gebruikt, of dat zelfs alleen een woordvolgorde herhaald wordt
 3. Herhaling, tautologie en pleonasme: Je zegt twee keer hetzelfde met verschillende woorden. De woorden betekenen ongeveer hetzelfde en behoren tot dezelfde woordsoort
 4. Een hyperbool is een overdrijving. Je gebruikt een hyperbool om iets sterk uit te drukken. Voorbeelden van hyperbolen Ik heb uren op je gewacht! Ik erger me groen en geen aan die knul! Hij werd bedolven onder de cadeautjes. De regen kwam met bakken uit de hemel zetten
 5. g. Voorbeelden: - En je kunt er van alles: fietsen, surfen, zwemmen, kanoën, fijn kamperen en heerlijk pannenkoeken eten. - De schoolleiders, de docenten en de leerlingen hebben samen deze viering tot een succes gemaakt. Climax Is een bijzonder soort opsom
 6. Enumeratio in Speeches [W] hen laten we de vrijheid om ring, toen we laten rinkelen uit elk dorp en elk gehucht, uit elke staat en elke stad, zullen we in staat om de snelheid van die dag zijn als alle kinderen van God, zwarte mannen en blanke mannen, Joden en heidenen, protestanten en katholieken, in staat zal zijn om de handen ineen en zingen in de woorden van de oude negrospiritual.

Samenvatting Nederlands Stijlfiguren en Beeldspraak (5e

 1. der met Peter dit jaar. Hij is zijn baan kwijt, is gescheiden en had een auto-ongeluk'. Enumeratie. Bij een enumeratie gebruik je een opsom
 2. Voorbeeld van gebruik enumeratie (enum) Met enumeratie kan je makkelijk een aantal waarden aan een variabele toekennen. Dit maakt een programma beter leesbaar . Als voorbeeld een variabele waarin we de toestand van een sein (voor de modelspoorbaan): Rood, Groen, Uit, etc
 3. Om je een goed beeld te geven wat de figuurreeksen zijn, kun je nu een voorbeeld bekijken. We leggen je precies uit waar je naar moet kijken en hoe je tot een oplossing komt. Uitleg. Voordat je kiest voor figuurreeksen oefenen, is het belangrijk om te weten wat een figuurreeks is
 4. Taaltechnieken waarmee politici proberen te manipuleren Herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Als iets maar vaak genoeg herhaald wordt, lijkt het vanzelf waar te worden

Enumeratie - Gedichten

 1. inversie, omgekeerde woordorde. Belangrijkste deel van de zin staat vóór de persoonsvorm. prolepsis, vooropplaatsing. Belangrijkste deel van de zin staat vóór het onderwerp. repetitio
 2. Linking words help you to connect ideas and sentences when you speak or write English. We can use linking words to give examples, add information, summarise, sequence information, give a reason or result, or to contrast ideas
 3. Genereer met behulp van onze slogan generator vele slogans en kom op leuke ideeen! Vul een trefwoord in en genereer zoveel slogans als je wilt
 4. Beginrijm is als het rijm aan het begin van de versregel staat. Is dit voor dezelfde klank, dan is het 'voorrijm'. Als enkel de eerste letters van verschillende woorden (eender waar in de regels) hetzelfde klinken, heb je alliteratie (zie hieronder voor voorbeeld en ook jouw voorbeeld bij beginrijm)

Betekenis Enumerati

 1. In voorbeeld (1) gaat het om een duiker die zowel diep in het water is afgedaald (= de letterlijke betekenis) als zedelijk diep gevallen is (= de figuurlijke betekenis); in voorbeeld (2) betreft het een bokser met zowel goede carrièrevooruitzichten als kans op lichamelijk letsel
 2. In dit filmpje worden alle stijlfiguren behandeld. Wil je ze oefenen? Klik dan hier: http://cambiumned.nl/hpoefstijl.htmVind je de achtergrondmuziek afleiden..
 3. g zijn. Het management moet voldoende communiceren. Over de besluiten is geen discussie mogelijk. 2. Opsom
 4. g is een datatype in verschillende programmeertalen. In C kunnen enumeratiewaarden en integers makkelijk naar elkaar geconverteerd worden, en zijn de waarden uit het voorbeeld hierboven equivalent aan de integers 0 tot en met 5. Het woord enum wordt binnen programmeeromgevingen veelvuldig gebruikt als afkorting

Een voorbeeld: de 'oudere jongere' (Koos Koets!) of 'oorverdovende stilte.' Een paradox is ook een stijlfiguur met een tegenstelling, maar dan eentje die eerst niet lijkt te kloppen, maar als je er nog eens goed over nadenkt, toch wel Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden. Gepubliceerd op 21 februari 2015 door Lou Benders. Bijgewerkt op 21 december 2018. Met verbindingswoorden en signaalwoorden ('transitions') geef je de relatie aan van zinnen in je tekst, maar ook van je ideeën Voorbeelden: ruimtelijke ordening, grootschalige topografie, kadastrale informatie of gemeentelijk domein. Objecttypen in een informatiemodel representeren dingen in de werkelijkheid. Enumeratie Voor enumeraties is geen stereotype gespecificeerd. In het metamodel maken we gebruik van de bestaande UML-enumeration. Een voorbeeld is Ik wil geen onzin! in plaats van Ik wil dat je iets zinnigs zegt.. Overigens is er volgens Wikipedia alleen sprake van een litotes als een schrijver de bedoeling heeft om met een ontkenning het tegendeel kracht bij te zetten Eufemisme. Eufemisme kan een mooie stijlfiguur zijn in je tekst en een verrijking van onze taal opleveren. Ouden van dagen werden bejaarden werden ouderen werden senioren. Helaas gebruiken politici eufemismen te vaak om de waarheid te verbloemen (laatste twee voorbeelden hieronder)

Opsommingen in de Nederlandse taal Educatie en School: Taa

sarcasme (betekenis, voorbeelden, ironie, cynisme) Sarcasme is bijtende spot. Die kan bijvoorbeeld geuit worden door prijzende taal die in flagrante tegenspraak is met wat kennelijk bedoeld is. Bij sarcasme is de toon scherper en de houding kritischer dan bij ironie. (een ouder. Uit dit gedicht moet ik eventuele enumeraties (opsomming) vinden, maar ik weet maar niet zeker of er wel opsommingen zijn. Ik twijfel bij de eerste alinea/strofe, de derde en de laatste. Kan iemand me helpen? JIJ RIJMT grote gevoelens komen in vlagen diepe verlangens en dromen in kleur de klank van je lach en de geur van je geur en dat ik wie tussen ons komt zou verjagen mijn nekhaartjes horen. Wat zijn homoniemen? Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar in betekenis verschillen. Denk bijvoorbeeld aan een bank om op te zitten en een bank als financiële instelling. Als je je woordenschat wilt uitbreiden, is het goed om op alle betekenissen van een woord te letten. Kijk naar onderstaand rijtje (bron: Onze Taal). Om je uit te leggen wat enumeraties zijn, en welke voordelen ze bieden, beginnen we met een voorbeeld dat geen enumeraties gebruikt. In het onderstaande voorbeeld staat een class Day waarmee je een dag in een maand kan onthouden, samen met welke dag in de week dat is. De property DayInWeek houdt bij de hoeveelste dag van de week het is

1) Een repetitio is de eenvoudigste vorm van een enumeratie. Bij deze stijlfiguur worden woorden (of delen van woorden) of zinswendingen herhaald.. Hieronder volgt het rijtje met homoniemen. Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar verschillen in betekenis. arm: lichaamsdeel / niet rijk deken: kleed / geestelijke draagbaar: gedragen kunnende worden / brancard gerecht: rechtbank / maaltijd graven: spitten / adellijke personen griep: meertandige mestvork / influenza kater: dier / naweeën van een drinkgelag kop: Als voorbeeld van een goede uitwerking van de drieslag kunnen we de passage noemen waarin hij de overwinning opdraagt aan de Amerikanen zelf: and proved that more than two centuries later, a government of the people, by the people and for the people has not perished from this Earth ironie (betekenis, voorbeeld, sarcasme) Ironie is een manier om op bedekte, milde wijze de spot te drijven met iets of iemand, bijvoorbeeld door het tegenovergestelde te zeggen van wat men bedoelt, of door sterk te overdrijven. Wat had hij weer een gewéldige broek aan. (als het.

Paradoxen uitleg en voorbeelden - Paradox stijlfiguu

 1. Nederlands stijlfiguren + voorbeelden en andere samenvattingen voor Nederlands, Economie en Maatschappij. Stijlfiguren die bij het vak Nederlands horen. Je kunt deze bijvoorbeeld gebruiken voor het analyseren van poëzie. Bij elk stijlfiguur staat ook een.
 2. Verslag voorbeeld - waarom details belangrijk zijn. De les van dit fragment is natuurlijk niet dat je gebeurtenissen moet verzinnen, wel dat details onmisbaar zijn als je lezers wil overtuigen. Details maken je verhaal geloofwaardig. Wanneer je leest dat iemand 'zijn broodtrommel inpakt', weet je nooit precies wat je je daarbij voor moet.
 3. Enumeratie code voorbeeld toegevoegd. Op verzoek heb ik een voorbeeld van het gebruik van enumeraties (enum) toegevoegd. De code van dit voorbeeld en de andere voorbeelden kan ook ge download worden. Meer. 01-07-2019, 15:51. Toegevoegd Hints en Tips. Het komt vaak voor dat ik interessante informatie tegen kom of dat iemand mij daarop attent maakt

Enumeratie Een enumeratie is een opsomming. Eufemisme Het op een verzachtende manier / nette manier onder woorden brengen van iets dat heel naar of onsmakelijk is. 'ingeslapen' = overleden 'vomeren' = kotsen. Hyperbool Iets erger maken dan het is. Ik sta. Voorbeeld: referentiegegeven Landcode ISO bij referentielijst LAND, referentiegegeven Nationaliteitcode bij referentielijst NATIONALITEIT 8. <<Stereotype>> Enumeratie: De UML-representatie van een enumeratie uitgedrukt in een stereotype van een UML-class. Voorbeeld: enumeratie huishoudensoor Flora Berolinensis Sive Enumeratio Plan: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven VOORBEELD: 1. Dat is een vaste standaarduitdrukking voor die beroepsgroep. a. een vaste standaarduitdrukking b. pleonasme 2. Op de vlakke, gladde vijver was het prachtig schaatsen. 3. Ik doe dat niet en ik heb er ook geen zin ook. 4. Wij waren gisteren bijna verdwaald in die grijze mist. 5. Vanzelfsprekend zal ik dat werk natuurlijk wel. Hyperbool. Een hyperbool is een overdrijving om iets extra te benadrukken. Voorbeeld: Het duurde tien jaar voordat je eindelijk eens terugbelde in plaats van Ik heb vijf minuten moeten wachten tot je terugbelde. Ik sterf zowat van de honger in plaats van Ik zou wel iets te eten lusten. Negen van de tien keer rijdt de trein niet in plaats van Het gebeurt regelmatig dat de trein niet rijd

Een voorbeeld van een eufemisme is: heengaan of weggaan voor sterven; het kleinste kamertje voor de wc enzovoort. Door een eufemisme verandert de inhoud van de mededeling niet wezenlijk; alleen de stijl verandert. Een understatement drukt de mededeling inhoudelijk weliswaar minder sterk uit, maar werkt versterkend Een voorbeeld is de 'Hero's Journey'. In de retoriek wordt een climax meestal gebruikt in de vorm van een opsomming ( enumeratie ) van gelijksoortige elementen waarvan de betekenis in kracht toeneemt om zo het argument (het hoogtepunt waarnaartoe gewerkt is) te onderbouwen

Controleer 'enumeratie' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van enumeratie vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Hierboven is te zien hoe je een attribuut koppelt aan een enumeratie. Belangrijk is het stereotype de waarde enumeration te geven. In bovenstaande figuur is te zien hoe je imn Enterprise Architect de waardelijsten van een enumeratie definieert. In het voorbeeld bestaat de waardelijst uit twee waarden: Optie 1 en Optie 2 enumeratie (ook: opsomming) Een opsomming van een aantal inhoudelijk bij elkaar horende elementen. Dit zijn geen voorbeelden van stijl figuren, maar van stijl fouten, omdat ze geen functie hebben, voortvloeien uit slordig of ondoordacht taalgebruik Een ander voorbeeld: Psalm 9:8 Het chiastisch structureren van versregels geeft aan een tekst een poëtisch accent, zonder dat daarbij de moeilijkheidsgraad sterk wordt verhoogd. Het is een eenvoudig hulpmiddel om een tekst dichterlijke schoonheid mee te geven. Een zeer mooi en eenvoudig voorbeeld van een chiasme treffen we aan in Psalm 9:8

Het correcte gebruik van structuurwoorden kan bij het schrijven van Nederlandse teksten al lastig zijn, in het Engels is het dat voor nonnatives helemaal. Hieronder vindt u een lijst met Engelse structuurwoorden, ofwel linking words, en voorbeelden van hoe ze worden gebruikt. De woorden lenen zich vooral voor wat formelere teksten Deze pagina is nog in ontwikkeling. Ik ben nog bezig om voorbeelden uit te werken. Maar ik heb al een aantal voorbeelden Enumeratio Specierum Varietatum Formaru: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Voorbeeld: een ei [..] Bron: www.muiswerk.nl: 2: 8 6. ellips Een ellips is een afgeplatte cirkel, met twee brandpunten. De planeten draaien in elliptische banen om de Zon, waarbij de Zon in een van de brandpunten staat. Ook de Maan draait in e [..] Bron: hemel.waarnemen.com: 3

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de woorden 'lamp' en 'brand', 'lief' en 'diep'. asyndetische vergelijking asyndeton atonaal ballade barbarisme bastaardrijm enumeratie envoi epenthesis epiek epifoor epigram epische poëzie epitaaf epitrope epizeuxis epos etymologie eufemisme exclamatie exordium fabel ficti Een samenvatting van beeldspraak en stijlfiguren. Betekenis en voorbeeld zijn erbij geschreven. Universiteit / hogeschool. VWO. Vak. Nederlands - 5e klas. Geüpload door. Melanie Boeve. Academisch jaar. 2016/201 opsomming (enumeratio) de schrijver noemt een aantal meningen, voorbeelden, argumenten of verschijnselen. opsomming in drieën (drieslag) (de soldaten vochten voor god, vaderland en Oranje) climax. een opsomming die naar een hoogtepunt voert tien, twintig, vijftig, wel hinder keer hebi k jullie gewaarschuwd). Voorbeeld: Indien we aanroepen: meetingDay = (Days)42 zal deze code geen foutboodschap geven, maar het is niet aangewezen om dit te doen, aangezien een enumeratie maar een waarde kan houden welke is bepaald in de enumeratie zelf

Ironie, sarcasme en cynisme - Het vak Nederland

Logisch gegevensmodel met daarin alle beleidsterreinen van de gemeente - Gemeente-Delft/Gemeentelijk-Gegevensmode De betekenis van enumeratie vind je op deze pagina. Er werden 5 verschillende definities van enumeratie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Vertalingen in context van in enumeration in Engels-Nederlands van Reverso Context: In a study of 49 adult patients with rheumatoid arthritis treated with Enbrel, there was no evidence of depression of delayed-type hypersensitivity, depression of immunoglobulin levels, or change in enumeration of effector cell populations In vaktermen is het lijstje 'mes, steek, pijn' een voorbeeld van - lach niet - een copulatief (verenigend) asyndetische (zonder voegwoord) enumeratie (opsomming). De Italiaanse schrijver en filosoof Umberto Eco heeft echter een veel mooiere benaming verzonnen: 'de poëzie van het enzovoorts'. Vandaar de titel van dit artikel Onderdeel van Gegevensmanagement. Status: 1.0 - eerste publieke versie Auteurs: Danny Greefhorst (ArchiXL), Kasper Kisjes (Rijkswaterstaat), Jaap van den Berg en. 8. Schakel anonieme SID enumeratie uit. Security Idenitiers (SIDs) zijn nummers die zijn toegewezen aan elke gebruiker, groep en ander beveiligingsobject in Windows of de Active Directory. In oudere Windows series, konden ongeautoriseerde gebruikers deze nummers opvragen om belangrijke groepen en gebruikers (zoals administrators) te identificeren

Hyperbool en understatement - Het vak Nederland

Bijles en Online leren. Meer stijlfiguren . Op een andere plek op deze website wordt beeldspraak behandeld. Er bestaan echter veel meer stijlfiguren.Bekijk deze lijst maar eens.. In het filmpje hieronder worden enkele stijlfiguren besproken Start studying 3 vwo, Nederlands, stijlfiguren plus voorbeelden. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools De Woordenlijst Nederlandse Taal is in boekvorm te koop als het Groene Boekje. © De Taalunie 2015, alle rechten voorbehouden. Suggesties of vragen? Stuur een e-mail.

Voorbeeld: ' en gooide een jongen naar hem' 't Jonge, lelijke eendje, Johan Andreas Dèr Mouw. Repetitio Een repetitio is een simpelere vorm van een enumeratie. Een enumeratie is het gebruik van een opsomming om iets te benadrukken. Bij een repetitio worden woorden of delen van worden herhaald. Voorbeeld: ' O ja, ik hou van je,. Onderzoek naar rijm, beeldspraak en stijlfiguren . Rijm: Je hebt verschillende soorten rijm. Dit zijn de soorten: -Beginrijm of alliteratie: Rijm waarbij de eerste medeklinker(s) of de klank van een woord gelijk is aan een ander woord.Voorbeeld: Coole Casper, Positieve Philip.-Assonantie of klankrijm: Rijm waarbij alleen de klinkers rijmen.Voorbeeld: lief-diep, kaars-kaart

Stijlfiguur Definitie, uitleg en voorbeelden van

(TIP) Tegenstelling gedicht nodig? Kies nu uit duizenden gedichten, helemaal gratis. Dagelijks nieuwe gedichten. 100% uniek Een use case beschrijft — vanuit het standpunt van de actoren — a groep activiteiten in een systeem die een concreet, tastbaar resultaat oplevert.. Use cases zijn beschrijvingen van kenmerkende interacties tussen de gebruikers van een systeem en het systeem zelf. Zij representeren de externe interface van het systeem en specificeren een soort pakket van eisen diehet systeem moet uitvoeren. Voorbeeld: De eerste elementen van de eerste Bouwsteen in klasse social history zijn NL-CM:7.1.1, NL-CM:7.1.2 etc. De elementen van de tweede Bouwsteen zouden dan zijn NL-CM:7.2.1, NL-CM:7.2.2 etc. Voor valuesets wordt gebruikelijk geen notatie in de vorm van een root en een extensie gebruikt, maar wordt achter de root OID doorgenummerd, met punten als scheidingsteken Het werden uiteindelijk twaalf lessen. Eerst worden drie stijlfiguren uitgelegd en staan er wat voorbeelden bij. Daarna volgen twee of drie opdrachten. De eerder behandelde stijlfiguren komen steeds terug. Met de antwoorden erbij is het bestand te lang om in zijn geheel hier te plaatsen, daarom in twaalf delen. Les 1: enumeratie, paradox en.

enumeratie - Nederlands definitie, grammatica, uitspraak

Enumeratio. Opsomming . Epitheton ornans . Voorbeeld uit Liefste en Dood van de dichter Hans Andreus: Ik kan het niet helpen het schiet mij niet te binnen, het schiet mij niet te binnen ik schrijf het maar neer. Retorische vraag. Vraag waarop geen antwoord verwacht wordt Onder beeldspraak vallen de volgenden: 1. Vergelijking met als (polysyndetische vergelijking) 2. Vergelijking zonder als (asyndetische vergelijking) 3. Metafoor 4. Personificatie 5. Metonymia Om overal uitleg en een voorbeeld bij te geven heb ik veel ste weinig tekens.. Zie 1e bron voor uitgebreide uitleg Voorbeeld 1: Volledige enumeratie TSP Voorbeeld 2: Volledige enumeratie MST Voorbeeld 3: Simplex algoritme!Worst-case gedrag afhankelijk van grootte van de instantie!In welke orde neemt de rekentijd toe bij groter wordende instanties? P.L. van den Berg Faculteit EWI 22 oktober 2014

Stijlfiguren 6: herhaling, parallellisme, opsomming en

Een enumeratie heeft de volgende syntax: enum naam {waarde1, waarde2,} Bijvoorbeeld: enum Vestigingen { Ninove, Oudenaarde, Zottegem} Enumeraties worden gedeclareerd op het niveau van de klasse. Onderstaand voorbeeld toont het werken met de bovenstaande enumeratie Waardes uit de enumeratie worden zonder quotes opgenomen (zie het voorbeeld Excisie in de tabel hierboven). Wordt een OCL-constraint gebruikt voor het inperken van cardinaliteit, dan zullen veelvuldig de OCL-functies IsEmpty() en NotEmpty() worden gebruikt Neologisme Onder een neologisme (Grieks: neo-nieuw / logo-woord) verstaan we een nieuw gevormd woord. Nieuwvormingen kunnen ontstaan om praktische redenen en verliezen dan op korte termijn hun nieuwigheidswaarde

Metonymie Onze Taa

Een enumeratie is een opsomming van alle mogelijke waarden voor een variabele van een bepaald type. Een voorbeeld: weekdagen Stel dat je een programma moet schrijven dat afhankelijk van de dag van de week iets anders moet doen ENUMERATIE CLIMAX, de opgesomde elementen lopen op in sterkte, grootte, waarde enzovoort. A2. ENUMERATIE ANTICLIMAX: de opgesomde delen nemen af in sterkte, grootte, waarde enzovoort. B1. ENUMERATIE ASYNDETON: de opgesomde elementen staan zonder verbindingswoord naast elkaar. Deze elementen vormen dan één geheel. B2. ENUMERATIE POLYSYNDETON: d Zoek in deze oefening zelf synoniemen voor woorden! Kruiswoordraadsels vragen vaak om synoniemen te geven voor een woord, dus dit zijn goede oefeningen wanneer je wat synoniemen wil bijleren!.. Een enumeratie zorgt ervoor dat de elementen aan te spreken zijn met een naam. (op machinecodeniveau worden de enums opgeslagen als integers, standaard beginnend vanaf 0). Visual Studio behoedt je voor tikfouten en logische fouten. Voorbeeld Een voorbeeld van beeldsprakig probare levert de inductieve redenering naar analogie. Dat is een redeneervorm volgens de regel: wat geldt voor een vergelijkbaar geval, geldt ook voor dit geval. Veel populaire beschouwingen waarin het gedrag van mensen met dat van dieren vergeleken wordt, bevatten de volgende redenering

Antithese CvTE-definitie: Het dicht bij elkaar geplaatst staan van inhoudelijk tegengestelde begrippen. Voorbeeld in het Nederlands Wat vriendelijker schijn bij vijandelijker haat! Wat bitterder gemoed bij zoeter liefdeteken! Wat zedelozer hart bij zedelijker spreken! Wat Christelijker groet bij duivelser verraad! uit: Verraderlijke kus van Heiman Dullaert Voorbeeld 2: Misschien is niets geheel waar, en zelfs dàt niet. (Multatuli) Voorbeeld 3: Hoe gespecialiseerder iemand is, hoe minder hij kan. litotes = De dichter ontkent het tegenovergestelde van wat hij bedoelt (kan een afzwakkend of spottend effect hebben) Voorbeeld: Je hebt niet onaardig gespeeld (i.p.v. Je hebt heel goed gespeeld) Doorgaans gaat men in de identifier/naam van de enumeratie aan de hand van een meervoudsvorm aangeven dat hier zinnig meerdere opties combineerbaar zijn. Hier is dat nu niet het geval, we hadden eerder iets als FontStyles in plaats van FontStyle verwacht. Andere voorbeelden van enumeraties gemarkeerd met een <FlagsAttribute> zijn System.Diagnostics.TraceOptions en System.Text. dbnl · digitale bibliotheek voor de Nederlandse lettere Enumeratie - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord Enumeratie: het achter elkaar zetten van een aantal feiten, voorbeelden of argumenten. Bijvoorbeeld: 'Ik zag opa's, oma's, ooms, tantes, nichtjes en neefjes allemaal bij elkaar.' Voorbeelden in Obama's speech. Obama gebruikt deze stijlmiddelen in zijn speech als volgt: Anafoor: they said (3x), you have done (3x

 • Vmbo tl.
 • Veteranen sportclub 25.
 • Before We Go film.
 • Tegelstickers praxis.
 • Witte vlekken op viooltjes.
 • Poolse vrouwen te koop.
 • Retributieve rechtvaardigheid.
 • Prysmian belgie.
 • Scarecrow Vampire Fangs.
 • Nederlands a Hockey Dames.
 • Tramadol druppels.
 • Valess Schnitzel Jumbo.
 • Luxemburg wandelen.
 • Wie speelt it de clown 2019.
 • Werkgever bedreigt werknemer.
 • Zoey Ivory vriend.
 • Van de regen in de drup liedje.
 • Snow sequoia national park.
 • Goudvis staart kapot.
 • Noordlandweg 6 Midsland.
 • Eetbare bloemen kopen Gent.
 • Amberkleurig licht.
 • SOLO Flugmotoren.
 • JASNO shutters prijs.
 • Katten truitje.
 • Eros Ramazzotti hits.
 • Vogels in Amsterdam.
 • Scania WLS Defensie.
 • Wat is een ritme.
 • BBL opleiding zorg.
 • BE rijbewijs halen.
 • Gedicht verjaardag kind 10 jaar.
 • Cerberus help.
 • Lied de zee.
 • Audi RS8 station.
 • Atelier toga.
 • Webcam Test 2020.
 • Normaflor waar te koop.
 • MP3 tags automatisch bijwerken.
 • Grijs blauw muurverf.
 • Cursus buitenland.