Home

Meetkundige rij voorbeeld

Rijen » Meetkundige rij. Bij een meetkundige rij (afkorting mr) is de factor tussen twee opeenvolgende termen steeds hetzelfde. Voor een meetkundige rij met factor r en beginterm t 0 is:. De directe formule: t n = t 0 · r n. De recursieve formule: t n = r · t n - 1 met beginterm t 0. De som van een meetkundige rij kan als volgt berekend worden Bij meetkundige rijen kun je de som van een aantal termen op een handige manier vinden zonder de grafische rekenmachine te hoeven gebruiken. Bereken `100 + 200 + 400 + 800 + + 12800` op dezelfde manier als in de Uitleg. Bereken nu `1 + 2 + 4 + 8 + + 2^10` op deze manier. Een meetkundige rij ziet er altijd zo uit: `a, a * r, a * r^2, a * r^3, a * r^4,` Meetkundige rij Hier is elke term de vorige term * een bepaald vast getal (het zogenaamde quotiënt van de rij). Voorbeeld: 1,2,4,8,... Het quotiënt is hier 2. Recursief voorschrift: un =un-1 * q Expliciet voorschrift: un = u1 . qn-1 De som na n termen wordt gegeven door: waarbij q verschillend is van 1. Sn = u1 . qn - 1 Ter informati Wanneer ieder getal in een rij steeds met dezelfde factor wordt vermenigvuldigd, dan spreken we van een meetkundige rij. De formules voor meetkundige rij met factor r en beginterm u 0 zijn als volgt: Directe formule: u n = u 0 · r n. Recursieve formule: u n = r · un-1 met beginterm u 0. Som van meetkundige rij: som = eerste term · (1 - factor aantal termen) ÷ 1 - factor. Laten we als voorbeeld de volgende rij nemen: 32, 48, 72, 108, 162, Meetkundige rijen komen vaak voor in praktische situaties. Een bekend voorbeeld is dat van interestberekeningen: bij een vaste rentevoet van r (per periode van bijvoorbeeld een jaar) groeit het kapitaal elke periode aan met een factor (reden) 1 + r. Een oorspronkelijk kapitaal K is na n perioden aangegroeid tot K(1 + r)

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. In deze video leiden we een directe formule af voor de som van een meetkundige rij; eerst met een visueel voorbeeld en daarna algemeen De Som van een Meetkundige Rij. Voorbeelden van Meetkundige Rijen: 1,2,4,8,16,... 1, 1/2,1/4, 1/8 , 1/16 ,... 1; 1,05 ; 1,05 2;.....1,05 8; 1,05 9. Kenmerk van meetkundige rijen: iedere volgende term onstaat uit de voorafgaande door met een vast getal te vermenigvuldigen. In formule: u n =u n-1 *a. Dit vaste getal wordt de reden genoemd

Meetkundige rij - Theorie wiskunde - Dr

In Voorbeeld 2 zie je hoe de somformule voor een meetkundige rij wordt gebruikt. Gegeven is de rij `a_n = 2^n` met `n >= 0`. Bereken de som van de eerste 20 termen van deze rij met je grafische rekenmachine De algemene term van deze rij wordt uitgedrukt in functie van de vorige term. Als je 1 en kent, kun je met de formule =−1+ elke term van de rij bepalen. Voor een rekenkundige rij geldt: =−+ met Als bijvoorbeeld enkel u 3 = 12 en u 5 = 48 gegeven zijn, kunnen we toch q en u 1 van de meetkundige rij berekenen. 48/12 = 4 = q 2 zodat q = 2 u 1 = u 3 / 2 2 = u 3 / 4 u 1 = 12 / 4 = 3 . som s n van de eerste n termen van een meetkundige rij. Voorbeeld Bereken de som s 8 van de eerste 8 termen van volgende rij: 3 6 12 24 48 96 192 384.

Welkom bij Wiskundeleraar. Met deze website ondersteun ik, Willem van Ravenstein, mijn lessen. Simpel, goedkoop en doeltreffend! Meetkundige rijen. Een paar voorbeelden: 1, 2, 4 , 8,. 10, 30, 90, 270,. Het zelf afleiden van een formule voor de som van een meetkundige rij is wat lastig., en de formule zelf is ook wat ingewikkelder dan bij een rekenkundige rij Een rekenkundige rij is in de wiskunde een rij waarin het verschil tussen twee opeenvolgende termen constant is. Elke volgende term ontstaat door bij zijn voorganger een constante, verschil genaamd, op te tellen. Zijn de eerste term. {\displaystyle t_ {3}=t_ {2}+v=t_ {1}+2v,} enz. Zo wordt de

Rijen VWO Wiskunde A Er zijn veel praktische situaties waarin een rijtje getallen met een onderliggende relatie tussen de getallen voorkomt. Dat rijtje getallen bestuderen we in dit deelgebied van de wiskunde. Een voorbeeld: Voorbeeld 1 Gegeven is de rij: {2, 4, 6, 8,}. Welk getal komt er na de 8? Zonder kennis van rijen zeg je direct: 10 Meetkundige rij Bijzondere rijen Rijen en reeksen Recursieve formule 2, 5, 14, 41,121.. Voorbeeld Directe formule (Bewijs komt later) 3. Lineaire differentievergelijking van de 1e orde (Mengvorm van meetkundige en rekenkundige rij) Bijzondere rijen Rijen en reeksen Gegeven de recursieve formule met u0=2 dus de rij 2, 5, 14, 41, 122 enz

Discrete wiskunde 2

Rekenkundige en Meetkundige Rijen – GeoGebra

Meetkundige rij == Het algemene element == == Partiële sommen == Als de opeenvolgende elementen van een rij steeds bij elkaar worden opgeteld, dan spreken we van een reeks. Voor {math||r| > 1|.} is de meetkundige reeks divergent. == Toepassingen == Meetkundige rijen komen vaak voor Neem kennis van de definitie van 'meetkundige rij'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'meetkundige rij' in het grote Nederlands corpus

Meetkundige rij - Rijen - Wiskunde - Theorie

Een meetkundige rij is in de wiskunde een rij getallen waarvan het quotiënt van twee opeenvolgende termen een constante is, de reden genaamd. Elk volgend element ontstaat door zijn voorganger met de reden te vermenigvuldigen. Als a het eerste element is van de rij en r de reden, ligt de gehele rij vast. Het begin van de rij is dan Oplossingen extra oefeningen: rijen (leerstof RR , leerstof MR ) 1. De zijden vormen dus een meetkundige rij met quotiënt 2 2. De ribbe van de tweede kubus is dus 2 1 2 3 2 2 z z= =. o De ribbe van de derde kubus is 3 2 2 3 2 z z= = o Om de hoogte van die toren te berekenen moeten we de som van de eerste 10 ribbe Deze video geeft uitleg over wiskunde D hoofdstuk 2. 13 De som van termen van een meetkundige rij voor vwo 5 Verzin zelf nieuwe voorbeelden van meetkundige rijen en geef daarbij ook formules. Geef een algemene directe formule voor een meetkundige rij met beginwaarde . b. en factor . r. Stel we willen in ons spaarprobleem geen € 10.000 maar € 20.000 na 10 jaar. Geef de nieuwe reden voor het schoenendoos geval Exacte wetenschap.nl. Wiskunde. Laatste berichten. 22:5

Laten we kijken naar een voorbeeld om het allemaal iets duidelijker te maken! Voorbeeld 1: We hebben de rij 140, 200, 260, 320, 380, 440. Stap 1: Eerst is het belangrijk om de beginwaarde te vinden, dit is 140. Stap 2: Vind het getal wat er telkens bovenop geteld wordt. In dit geval is dat 60. Stap 3: Maak er een formule van Jan van de Craats en Rob Bosch BASISWISKUNDE Een oefenboek voor havo, vwo, hbo en universiteit O x y Oosterhout, Breda, 2004 voorlopige versie, 26 februari 200 Meetkundige rijen. Een paar voorbeelden: 1, 2, 4 , 8,. 10, 30, 90, 270,. Het zelf afleiden van een formule voor de som van een meetkundige rij is wat lastig., en de formule zelf is ook wat ingewikkelder dan bij een rekenkundige rij Geef aan welke van de rijen uit deelopdracht 1 opgave 1 tot en met 4 rekenkundig, meetkundig of geen van beide zijn. 1 rekenkundig, 4 meetkundig, 2 en 3 geen van beiden. Verzin zelf nieuwe voorbeelden van rekenkundige rijen en geef daarbij ook formules. bv: 1,2,3,4,5,.. un+1= un+1, u0=1 of un=n+1, n=0,1,2

e) Meetkundige rijen Definitie Een meetkundige rij is een rij waarbij elke term gelijk is aan het product van de vorige term met een constant getal q, dat we het quotiënt van die rij noemen (soms wordt hiervoor ook reden gebruikt). Recursieve definitie: un is een M.R. met quotiënt q n u u qℕ0 1: .n Rijen » Rekenkundige rij. Bij een rekenkundige rij (afkorting rr) is het verschil tussen twee opeenvolgende termen steeds hetzelfde. Voor een rekenkundige rij met verschil v en beginterm t 0 is:. De directe formule: t n = t 0 + vn. De recursieve formule: t n = t n - 1 + v. De som van een rekenkundige rij kan als volgt berekend worden Wat betekent meetkundige rij? Hieronder vind je een betekenis van het woord meetkundige rij Je kunt ook zelf een definitie van meetkundige rij toevoegen. 1: 0 0. meetkundige rij. de termen van een meetkundige rij kun je vinden door de voorafgaande term met een vast getal te vermenigvuldigen rekenkundige rij is een rij getallen die ontstaat door bij het vorige getal steeds hetzelfde meetkundige rij; oneindige meetkundige rij; Rekenkundige rij . Term 1 . Term 2 . Term 3 . Term 4 . Term 5 . Term 6 . t 1. t 2. t 3 . t 4. t 5 . t 6. 3. 8. 13. 18. 23. 28. Verschil v = 8-3 = 5 . Verschil v = 18-13 = 5 . Verschil v voorbeeld n = 6. Een meetkundige rij is in de wiskunde een rij getallen waarvan het quotiënt van twee opeenvolgende termen een constante is, de reden genaamd. Elk volgend element ontstaat door zijn voorganger met de reden te vermenigvuldigen.Als a het eerste element is van de rij en r de reden, ligt de gehele rij vast. Het begin van de rij is dan: Het algemene elemen

Repeterende breuk - Wikipedia

Een meetkundige rij wordt gegeven door een beginterm a en een reden r. De rij is dan (a r n). Als de meetkundige reeks (s n) met s n = ∑ k = 0 n − 1 a r k convergeert, dan is volgens Propositie 14.31 de rij (a r n) een nulrij en dus | r | < 1 (als a ≠ 0). Voor meetkundige rijen geldt ook het omgekeerde van Propositie 14.31 Voorbeeld 2 Bereken de som s 7 van de eerste 7 termen van volgende rij: 35 52 69 86 103 120 137 . Bij een oneven aantal termen kunnen we de rij niet splitsen in sommen van twee termen. We schrijven nu gewoon de rij twee keer onder elkaar, maar dan in omgekeerde volgorde. Dan berekenen we weer de som van de termen onder elkaar Voorbeeld. De koers van een aandeel stijgt in het eerste jaar met 10% (factor 1,1), in het tweede jaar met 20% (factor 1,2), en daalt in het derde jaar met 15% (factor 0,85). In een meetkundige rij is elk getal het meetkundig gemiddelde van het vorige en volgende getal

Je ziet dat er van een meetkundige rij sprake is: met (Het eerste veld krijgt nummer .) Het totaal aantal graankorrels is nu: . Opgave 5. In Voorbeeld 2 zie je hoe de somformule voor een meetkundige rij wordt gebruikt. Gegeven is de rij. Reeksen en rijen in IQ tests. Een van de onderdelen die u vaak in IQ testen of assessments tegenkomt zijn cijfer reeksen. Vaak hebben deze reeksen de vorm van een aantal op elkaar volgende getallen, gevolgd door een ontbrekend getal dat u kunt kiezen uit een aantal antwoorden Een rij waarbij de termen ontstaan door de voorgaande term met een vast positief getal (≠ 1) te vermenigvuldigen heet een meetkundige rij. Dit vaste getal wordt de reden of verhouding genoemd. Een meetkundige rij u 0 , u 1 , u 2. Sommige berekeningen bij meetkundige figuren zijn alleen aan te pakken door eerst een lijnstuk x te stellen en vervolgens een oppervlakte of lijnstuk waarvan de waarde bekend is uit te drukken in x.Op die manier is de onbekende x toch uit te rekenen, waarmee vervolgens het meetkundige probleem toch op te lossen is Een meetkundige rij is een rij waarbij elke term gelijk is aan de vorige term maal een vast getal q. Als alle termen verschillend zijn van nul, dan is bij elke term het quotiënt (of de verhouding.

Rekenkundige en meetkundige rijen - Mr

 1. Meetkundige rij en Rente · Bekijk meer » Rij (wiskunde) Voorbeeld van een oneindige rij die niet stijgend, niet dalend en niet convergerend, maar wel begrensd is In de wiskunde is een rij een opeenvolging van objecten, elementen of termen van de rij genoemd. Nieuw!!: Meetkundige rij en Rij (wiskunde) · Bekijk meer » Vermenigvuldige
 2. meetkundige rij met als eigenschap dat de frequentie over een hele octaaf verdubbelt. Omdat 1 12 f13 =f1.q = 2. f geldt dat de reden van deze meetkundige rij gelijk is aan 12 2 . Dit kun je zien aan de lengte van de pijpen van een kerkorgel. Bij een klassieke orgel worden de geluidsgolven voortgebracht door de blaaspijpen
 3. Een rij is in de wiskunde, en met name in de algebra, een samenhangende reeks opeenvolgende getallen, die volgens een bepaald voorschrift wordt gevormd.. De getallen worden de termen (of elementen) van de rij genoemd en aangeduid met t 1, t 2, t 3 enzovoort. De algemene term is t n, waarbij n staat voor het rangnummer in de rij (dus de hoeveelste term het is)
 4. Rekenkundige rij Meetkundige rij Recursieve formule met met Directe formule (met Directe formule (met N.B. Als een rij noch rekenkundig, noch meetkundig is, valt er (voorlopig) niets anders te doen dan elke term apart uit te rekenen of gebruik te maken van de tabel van je GR
 5. Bestudeer het gedrag van de volgende rijen met behulp van een grafiek: a) rekenkundige rij met u0 = -1 en v = 2. b) rekenkundige rij met u0 = 8 en v = -3. c) rekenkundige rij met u0 = 5 en v = r (gebruik een schuifregelaar voor r ). d) meetkundige rij met u0 = 1 en reden 2. e) meetkundige rij met u0 = 1 en reden -1,5
 6. voorbeeld is van een meetkundige rij. Ordening van plantstructuren De leerlingen krijgen een schematische voorstelling van de zonnebloempitten. Ze tekenen de spiralen met kleurpotloden op de schematische voorstelling van de zonnebloem in drie richtingen en telle

De rijen F(n) en G(n) noemen we complementaire rijen. Als het expliciet voorschrift van een rij gekend is, kunnen we deze stelling gebruiken om het voorschrift te bepalen van de complementaire rij. Zo kunnen we de natuurlijke getallen bijvoorbeeld opsplitsen in 2 rijen F(n) van de kwadraten en G(n) van de niet kwadraten: en . We weten dat Exacte wetenschap.nl. Wiskunde. Laatste berichten. 15:0 Men kan eenvoudig aantonen dat een rij zowel rekenkundig als meetkundig is als en slechts als die rij een constante rij is: (un ) = a, a, a, a, . . . met a ∈ R. 13 Het expliciet voorschrift u. Nog een voorbeeld : het meetkundig gemiddelde van 3 en 12 is 6, en merk weer op de verhouding van 3 naar 6, is dezelfde als van 6 naar 12 Dat is juist wat we zien bij onze twee reeksen: Bij een rekenkundige reeks is elk getal het rekenkundig gemiddelde van zijn twee buren vb 1 3 5 7 9 11.

n = het aantal termen van de meetkundige reeks. Voorbeeld 1. U stort op 1 januari 2005 € 10.000 bij een spaarbank tegen een intrestvergoeding van 4% per jaar. Aan het eind van ieder jaar, voor het eerst in 2008 en voor het laatst in 2018, stort u bovendien nog € 500 extra Een meetkundige rij (MR) is een rij van een getallen zodat het quotiënt van twee opeenvolgende termen van die rij constant is. Bekijken we een eenvoudig voorbeeld met . We hebben dus een rij van 10 verschillende getallen en we moeten een monotoon dalende of monotoon stijgende deelrij vinden van 4 elementen

bijvoorbeeld om de som te berekenen van de rij: 1,3,5,7,9.....394849 daarvoor moet ik het aantal termen weten. na te hebben gezocht heb ik wel de formule om het aantal termen van een meetkundige rij te berekenen gevonden: eerste getal log (2 in het voorbeeld) meetkundige rij. volume_up. geometric progression {znw.} Voorbeeldzinnen. Dutch Het meest complexe voorbeeld van een algoritmische benadering van fractals vond ik niet in meetkunde maar in een symbolische code, namelijk zandwaarzeggerij bij de Bamana. more_vert. open_in_new Link naar bro Geometrische rij In een geometrische rij (of meetkundige rij) ontstaat elk volgend element door zijn voorganger met een constante te vermenigvuldigen. Als a het eerste element is van de rij en r (van reden) de constante, dan ligt de gehele rij vast

Vertalingen van 'meetkundige rij' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio In het geval van rekenkundige en meetkundige rijen waren we in staat om de limiet ook daadwerkelijk te berekenen (als hij bestond). Dit is echter eerder uitzonderlijk: dikwijls is het berekenen van een limiet onbegonnen werk

Wikizero - Meetkundige rij

De rij 1n kan als een meetkundige reeks met ratio 1 worden gezien. The sequence 1n can be thought of as a geometric series with the common ratio 1. Zijn gravures verbeelden vaak onmogelijke constructies, studies van oneindigheid en in elkaar passende meetkundige patronen die geleidelijk in volstrekt verschillende vormen veranderen

Rijen: 9. Som n termen meetkundige rij (voorbeelden) - YouTub

 1. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.
 2. Om na te gaan of een rij meetkundig is, deel je steeds een term door zijn voorganger. Komt daar steeds hetzelfde getal (de reden, de groeifactor) uit, dat heb je met een meetkundige rij te maken. Hier is dat de rij . De directe formule voor rij vind je door vast te stellen, dat: ; de reden is
 3. Rekenkundige rij Meetkundige rij Recursief: Direct: 5. Rijen met de grafische rekenmachine We doen dit telkens met als voorbeeld de toren van Hanoi. Hier nog een keer de recursievergelijking: Een makkelijke manier om snel een aantal termen in een rij uit te rekenen is als volgt: Typ de eerste waarde in en druk ente
 4. De meetkundige rij heeft de bouw a, ar, ar 2, ar 3,..... en nu wordt er blijkbaar steeds met eenzelfde getal r (de reden) vermenigvuldigd. De somformule voor de meetkundige rij kun je gemakkelijk zelf afleiden

De som van een meetkundige rij - YouTub

 1. Meetkundige somrij: Als r kleiner dan 1 is komt er zelfs uit S( ¥ ) een constant getal. Immers r laatste wordt dan nul, en er blijft over eerste / (1 - r
 2. Somformule meetkundige rij Definitie De somformule is een formule waarmee je de eindwaarde en contante waarde van een reeks bedragen kunt berekenen. Extra uitleg De somformule schrijven we als volgt: S = a x ((r^n - 1) / (r - 1)). Daarbij is: a, het eerste getal van de rij; r.
 3. Een reeks is niet zomaar een willekeurige som, maar de som van de opeenvolgende termen van een rij. Stel de rekenkundige rij (u n) met voorschrift : u n =2n-1 voor n=1 tot 8 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 De rekenkundige reeks is dan $\sum$8 n=1 (2n-1) = 1+3+5+7+9+11+15 = 64 Een meetkundige reeks is de som van de opeenvolgende termen van een.
 4. De som van een rekenkundige rij bepalen. Een rekenkundige rij is een reeks getallen waarbij elk getal met een constante waarde toeneemt. Voor de som van een rekenkundige rij, kun je alle getallen bij elkaar optellen. Dit is echter niet..
 5. Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Les 0 (Extra) Aant. Voorkennis: Hoeken en afstanden Theorie A: Sinus, Cosinus en tangens O RHZ tan A = A RHZ O RHZ sin A = SZ A RHZ cos A = SZ Afspraak: Graden afronde
 6. Doel . Op deze pagina staan drie CabriJavapplets behorende bij het artikel Een meetkundige constructie van de som van een meetkundige rij, dat gepubliceerd is in Euclides, jaargang 81, nummer 3 (december 2005); zie ook de paragraaf Download. In de applets worden de twee constructies die in het bedoelde artikel zijn beschreven, (dynamisch) geïllustreerd
Een probleem met acht schaakstukken

De Som van een Meetkundige Rij - home

De recursieve formule bij een meetkundige rij wordt dan: un = r · un-1 met u0 = b De directe formule bij een meetkundige rij wordt nu: un = b · rn Voorbeeld Gegeven is de rij 3, 12, 48, 192, . . . Gevraagd zijn de recursieve formule en de directe formule. De beginterm b = 3 en de factor (of reden) r = 4 De recursieve formule: un = 4 · un-1. Meetkundige rij: recursief en expliciet voorschrift In een andere lesvideo legt Annelies uit wat een meetkundige rij is. Ze maakt hiervoor gebruik van enkele snoepjes. Uiteraard komen hier oefeningen aan te pas. Dat is wat je in deze lesvideo kan zien: oefeningen op de meetkundige rij. We gaan van een meetkundige rij naar een expliciet of recursief voorschrift en omgekeerd. Deze lesvideo is. Een meetkundige rij is een rij waarin elke volgende term ontstaat door zijn voorganger met een constante - de reden q - te vermenigvuldigen. Indien de eerste term t 1 en de reden q bekend zijn, kan de tweede term uitgedrukt worden als t 2 = t 1 q, de derde term als t 3 = t 2 q of t 1 q 2,... Voorbeelden van meetkundige rijen: 1, 2, 4, 8, 16, 32. Een meetkundige rij u 0, u 1, u 2 met beginterm a en reden r heeft als In het voorbeeld is de stapgrootte 1: de lengte van het interval waarover je de toename berekent is 1. Je kunt ook een andere stapgrootte nemen. Als je het. Gertjan Huijzer RIJEN, MACHTEN & LOGARITMEN Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Kennismakingsopdracht 6 2.1 Tussendoor 6 2.2 Vervolg 6 3 De orde van de rekenkundige rij 7 4 Formules bij de rijen 8 5 Driehoek van Pascal 8 6 Leonardo van Pisa(1170-1250) 10 6.1 Konijnenprobleem 10 7 De som van een rij 12 7.1 De truc van Gauss 12 7.2 Gauss toepassen op een algemene RR 1

Samenvatting over Hoofdstuk 9 Rijen & Goniometrie voor het vak wiskunde en de methode Getal en Ruimte. Dit verslag is op 24 april 2011 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Maar dan Meetkundig moet je steeds het een getal vermenigvuldigen om het volgende getal te krijgen.. Bijvoorbeeld A1 = 5, A2=5x2=10 (simpel voorbeeld) Hoe reken je A2/A3/A4/A5 uit in een meetkundige rij? Bij onduidelijkheden, vraag even. Groetje Een meetkundige rij (M.R.) is een rij waarbij elke term het product is van de vorige met een constant getal.We noemen dit constante getal het quotiënt van de meetkundige rij en noteren het als q

Voorbeelden zijn: de rekenkundige rij de meetkundige rij. Toelatingsexamen arts en tandarts ©2017-2019 toelatingsexamen.org - Gebruiksvoorwaarden. Ik weet dat (n boven sigma onder k=0 Uk) = eerste term(1 - factor^aantal termen)/1 - factor Bijv. bij de rij 2.1,5^n Stap 1= 2(1-1,5^n+1)/1-1,5 Stap 2= 2(1-1,5^n+1)/-0,5 Stap 3= -4(1-1,5^n+1) Stap 4= -4 + 4 . 1,5^n+1 Stap 5= -4+4.1,5^n . 1,5^1 Stap 6= -4 + 6 . 1,5^n Ik snap niet hoe je van stap 3 naar stap 4 komt, ik zou denken je -4.1 moet doen en dan krijg je -4, maar dat is geen +4. § 260. Meetkundige reeksen. Een meetkundige reeks is een reeks, waarvan ieder volgende term uit de voorafgaande wordt afgeleid, door deze te vermenigvuldigen met een bepaald getal. Het bepaalde getal heet de reden van de reeks en wordt voorge-steld door r. Voorbeelden van meetkundige reeksen zijn Een meetkundige rij is in de wiskunde een rij getallen waarvan het quotint van reeks convergent en kan de som s (de som van alle elementen) berekend [PDF] Statistiek - Bloggen.be. Voorbeeld, nu met eindejaarspremie € 1000. Maandelijks Toelichting bij Deel VII Meetkundige rij. Er wordt steeds met hetzelfde getal vermenigvuldigd (of gedeeld = maal het omgekeerde!) Voorbeeld: 3, 6, 12, 24, 48, Steeds x2. Het eerste getal is het begingetal a = 3. Het getal waar je mee vermenigvuldigt is de reden r = 2. Formules. Eerste getal is u0 Eerste getal is u1 Directe formule: Voorbeeld: De 20ste term i

1. Elementen Euclides geeft in zijn Elementen op twee plaatsen een constructie voor het verdelen van een lijnstuk in uiterste en middelste reden, ook wel het aanbengen van de gulden snede (Latijn: sectio aurea of ook wel: proportio divina) genoemd. Hij doet dit in Boek II (propositie 11 van de rekenkundige meetkunde) en in Boek VI (propositie 30 van de redentheorie); op de pagina Boek II. 1 Rekenkundige of meetkundige rij - voorschrift . 48/12 = 4 Ons gebruik die term omtrek wanneer ons verwys na die afstand rondom 'n sirkel of enige ander geboë vorm. 3 meetkundige rijen . 'n Meetkundige figuur wat bestaan uit 3 sye en 3 hoeke. 'n Gelykbenige driehoek, LMN, het LM = 4 cm en 'n omtrek van 16 cm. Bovendien is een informele definitie en een voorbeeld toegevoegd [WI] Somformule meetkundige rij Huiswerkvragen: Exacte vakken. Ik heb zo het idee dat het best simpel is, maar omdat ik niets in mijn infoboek kan vinden hierover loop ik vast (en ben het, mocht ik het al eerder gehad hebben, alweer vergeten) Samengestelde interest en meetkundige rij. Rekenen met samengestelde interest bij een of meerdere bedragen hoort echt bij de economische opleidingen. In dit hoofdstuk wordt de basis behandeld met een eenvoudige rekenmachine. Met behulp van Excel of een grafische rekenmachine is het weliswaar vaak gemakkelijker, maar dan ontbreekt vaak het inzicht

Meetkundige rij - nl

 1. Een meetkundige rij in de getallenleer Over wat gaat deze lesvideo i.v.m. een meetkundige rij in de getallenleer? Een meetkundige rij in de getallenleer, wiskunde! Wat is dit juist? Annelies legt het je uit. Op welke manier legt Annelies de meetkundige rij uit? Annelies wil graag haar leerlingen trakteren op snoepjes
 2. Het meetkundig gemiddelde berekenen. Het meetkundig gemiddelde is een wiskundige term die verwant is aan, en vaak verward wordt met, het algemener gebruikte rekenkundig gemiddelde. Om het meetkundig gemiddelde te berekenen, gebruiken we..
 3. Translation for 'meetkundige rij' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations
 4. 1.9 Convergentie van rekenkundige en meetkundige rijen: 1.9.1 De rekenkundige rij : Werkblad: Convergentie en divergentie van rekenkundige en meetkundige rijen (PDF) 1.9.2 De meetkundige rij : 1.10 Limieten van eenvoudige rijen : 1.11 Paradox van Zeno : Werkblad: Paradox van Zeno (PDF) Oefeningen : Oefening: Rekenkundige rijen : Oefening.
 5. Een rekenkundige rij is in de wiskunde een rij waarin het verschil tussen twee opeenvolgende termen constant is. Elke volgende term ontstaat door bij zijn voorganger een constante, verschil genaamd, op te tellen. Zijn de eerste term en het verschil bekend, dan ligt de gehele rij vast, immers de tweede term is = +, de derde = + = +, enz. Zo wordt de -de term gegeven door
 6. Berekening via het meetkundig gemiddelde komt uit op 6,3175% per jaar. De rendementen van elk jaar worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het totaal aantal jaren. In het bovenstaande voorbeeld zou u uitkomen op een rendement van 20% (10% - 5% + 15% = 20%). Berekening via het meetkundig gemiddelde komt uit op 6,725% per jaar
 7. Vind de beste selectie meetkundige rijen fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit meetkundige rijen voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co

meetkundige rijen - Wiskundeleraa

Wat is de meetkundige Distribution? De algemene waarschijnlijkheid van het nde is pq n-1 die de waarschijnlijkheid van n-1 storingen in een rij maal de kans op succes bij de laatste proef. De geometrische verdeling is een specifiek voorbeeld van een negatieve binomiale verdeling dat het aantal Bernoulli telt tot r successen zijn verkregen Vanuit de nieuwsgierigheid over de toepassingen van rijen in de natuur en de relatie tussen biologie en het gouden getal, hebben we een tekst uitgewerkt over Rijen.Het is een document waar leerkrachten van de derde graad inspiratie kunnen vinden om thema's uit de biologie en informatica op een originele manier te integreren in de wiskundeles

Voorbeeld: Typ f(x) = x^2 - 2 x - 1 in het Invoerveld en klik op Enter.; Plaats een nieuw punt A op de x-as (zie de Puntenknop of het commando Punt).; Creëer het punt B = (x(A), f'(x(A))) Dat afhankelijk is van punt A.; Selecteer de knop en klik achtereenvolgens op het punt B en het punt A.; Versleep het punt A langs de x-as ten zie hoe het punt B beweegt langs zijn meetkundige plaats uitgaande van een meetkundige rij kom je dan, met een vereenvoudiging en een veralgemenisering, uit op de vraag: voor welke combinatie(s)van p, q, r en i geldt: (1+i)^p + (1+i)^q = (1+i)^r en daarbij stel je dan nog enkele randvoorwaarden (praktische waarden vanuit jouw voorbeeld), zoals bijv p, q en r zijn geheel en kleiner da Laat je inspireren door deze 10 voorbeelden van Trello borden. Van een to-do-lijst voor je huis en bruiloft tot een zakelijk scrumbord: zo begin je met Trello. Veel ondernemers gebruiken Trello, een handige online tool voor projectmanagement. We zetten hieronder 10 Trello bord-voorbeelden op een rij

Rije

Online vertaalwoordenboek. ES:meetkundige rij. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Wat is een meetkundige rij. De formule. IES (Japan) heeft een mooie Java applet waarin de formule voor de som van een meetkundige rij wordt gevisualiseerd. De som van de eerste n kwadraten. De piramide van Chiops. Een bewijs door inductie: De reekscalculator (met onderzoekssuggesties)

Z-transformatie - Wikipedia

Bij uitbreiding zijn alle triviale rijen die constant zijn zowel meetkundig als rekenkundig. Elke meetkundige rij met rede q=1 is een rekenkundige rij met verschil v=0. Er zijn geen andere omdat een meetkundige rij exponentieel toeneemt in functie van de index n aangezien haar n-de element gelijk is aan t1 .q^{n-1} terwijl voor een rekenkundige rij de toename lineair is in functie van n Online vertaalwoordenboek. FR:meetkundige rij. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 In de query editor kunt u de waarden in verschillende rijen groeperen in één waarde door de rijen te groeperen op basis van de waarden in een of meer kolommen. Power query bevat twee typen groepen op basis van bewerkingen: een kolom aggregeren met een statistische functie of een rij-bewerking uitvoeren

meetkundige rij FreeWisk

 1. Rekenkundige en Meetkundige Rijen - GeoGebr
 2. rijen - wiskunde-interactie
 3. Rekenkundige rij - Wikipedi
 4. Rekenkundige en meetkundige rijen - PDF Free Downloa
 5. Rijen - appspot.co

Video: Meetkundige rijen - SOWIS

Power bij toetsen voor mu (molenaar en bakker) – GeoGebraWiskundemeisjes » 2009 » augustusRij (wiskunde) - Wikipedia
 • Turnmat Marktplaats.
 • Voedingsstoffen betekenis.
 • MMA vrouwen Amerika.
 • Madonna hit 1998.
 • Alternatief voor Promocard.
 • Retro sneakers Dames.
 • Vink Dibond.
 • Rapport NIST WTC 7.
 • Sergio Ramos doelpunten.
 • Alcantara Plakfolie.
 • Kalligrafie cursus Haarlem.
 • Moet just niks boek.
 • 40 weken zwanger drukkend gevoel onderbuik.
 • Vacansoleil vacatures.
 • Gru Despicable Me.
 • Rijden met open thermostaat.
 • Griekse pasta koken.
 • Model zitten kapper.
 • Shintori Den Bosch menukaart.
 • Pinlock Universeel.
 • Winterwortel planten.
 • Clash of Clans divisie punten.
 • Westergas locaties.
 • Liedje Mary Poppins.
 • Home cinema systeem.
 • Auto accu kopen Praxis.
 • Waarom vliegen vliegtuigen op 10km hoogte.
 • Bierpakket samenstellen.
 • Apple App Store.
 • Garagedeur motor vervangen.
 • Aston Martin rijden.
 • Restaurants open met nieuwjaar.
 • Hoe weet je de weg als pizzabezorger.
 • Kijkcijfers mannen voetbal.
 • Bowser Wiki.
 • Active passive voice uitleg.
 • NAMAC beurs 17 oktober 2020.
 • Michelin CrossClimate Plus XL.
 • Alltours Stornierung Corona.
 • Situering jamaica.
 • Dora VDB.